eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › praca na umowę zlecenie
 • Rozliczenie podatku od umowy o dzieło

  Rozliczenie podatku od umowy o dzieło

  15:03 25.02.2018

  ... na zasadach ogólnych. Wyjątek stanowią umowy na kwotę nie wyższą niż 200 zł brutto, do których ma zastosowanie zryczałtowany podatek. Przy obliczaniu wynagrodzenia można zastosować 20% lub 50% koszty uzyskania przychodów, które zmniejszają podstawę opodatkowania. W przypadku, gdy podpisujemy umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  13:43 21.03.2017

  ... z tą nieruchomością Przydatne formularze: Deklaracja PIT-36 Deklaracja PIT-37 W przypadku natomiast, gdy opisane przychody są uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (poza sytuacją wymienioną wyżej w pkt 2), zalicza się je do ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowa zlecenia: wynagrodzenie za gotowość do jej wykonywania?

  Umowa zlecenia: wynagrodzenie za gotowość do jej wykonywania?

  10:20 16.11.2016

  ... pracy - Kodeks cywilny - Umowa zlecenie Należy spoglądać na wskazane wyżej orzeczenia z dużą ostrożnością. Nie wynika z nich bowiem generalna zasada, że w ramach każdej z umów zlecenia wynagrodzenie za samo pozostawanie w gotowości do jej wykonania się należy. Trzeba więc oceniać każdą umowę indywidualnie, dokonując starannej wykładni ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, wynagrodzenie za umowę zlecenia, zleceniobiorca
 • Umowa zlecenie – specyfikacja

  Umowa zlecenie – specyfikacja

  00:44 05.10.2013

  ... na końcowy rezultat, a na staranne działanie. Z uwagi na fakt, że umowa zlecenie jest elastyczną formą zatrudnienia, pracodawca ma swobodę, jeśli chodzi o regulację czasu pracy i rozwiązanie umowy. Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, praca na umowę zlecenie, zleceniobiorca
 • Osoby prywatne: podatek dochodowy od usług

  Osoby prywatne: podatek dochodowy od usług

  07:40 28.02.2012

  ... Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2012 r. nr IPTPB1/415-365/11-2/KSU. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca pracuje w oparciu o umowę o pracę na cały etat. Posiada przy tym uprawnienia do wykonywania „Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków”. Zamierza poza pracą wykonywać takie usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Praca na umowę zlecenie na urlopie macierzyńskim

  Praca na umowę zlecenie na urlopie macierzyńskim

  10:40 03.02.2012

  ... pracy przebywa na urlopie macierzyńskim). Czy mając wiedzę o urlopie macierzyńskim możemy dopuścić do pełnienia dyżurów medycznych w naszym szpitalu w ramach umowy kontraktowej? Odpowiedź: Formalnie nie ma przepisów, które zabraniałyby pracownicy pracować na umowę cywilnoprawną podczas urlopu macierzyńskiego. 1. Praca na umowę o pracę u swojego ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na umowę zlecenie, urlop macierzyński, umowa zlecenie, praca na urlopie macierzyńskim
 • Umowa zlecenia w trakcie urlopu bezpłatnego

  Umowa zlecenia w trakcie urlopu bezpłatnego

  13:58 29.03.2011

  ... będą dla nich ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast do ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić na swój wniosek. Przykład: Z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym pracodawca podpisał dodatkową umowę zlecenia na okres od 1 do 31 grudnia 2010 r. Za jej wykonanie pracownik otrzymał 30 grudnia ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, urlop bezpłatny, praca na umowę zlecenie, ubezpieczenie zdrowotne
 • Osoby prywatne: umowa o dzieło a podatek dochodowy

  Osoby prywatne: umowa o dzieło a podatek dochodowy

  13:17 01.06.2010

  ... umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tzw. starannego wykonania (co ją odróżnia od umowy zlecenie ... do tego źródła zalicza się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, jednakże uzyskiwane wyłącznie od: osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Umowa zlecenie: obowiązki zleceniobiorcy a bhp

  Umowa zlecenie: obowiązki zleceniobiorcy a bhp

  13:00 31.05.2010

  ... zakresie określonym przez pracodawcę (ewentualnie inny podmiot organizujący pracę), ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w ... bezpieczeństwa i higieny pracy będą obciążać osobę świadczącą pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną. Pracodawca powinien kształtować zakres tych obowiązków, uwzględniając ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, umowa o pracę, praca na umowę zlecenie, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Umowa zlecenia: zakres zobowiązania zlecenioborcy

  Umowa zlecenia: zakres zobowiązania zlecenioborcy

  01:20 28.05.2010

  ... ust. 2 pkt 1 będą wykonywane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w dniu, w którym w biurze nie jest wykonywana praca. Pozostałe usługi wskazane w ust. 2 będą wykonywane od ... podporządkowanie wykonującego zlecenie zlecającemu, gdyż jest to ustalenie wynikające z wolnej woli stron. Dopiero zapisy pozwalające zleceniodawcy na jednostronne narzucanie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa zlecenie, praca na umowę zlecenie, zleceniobiorca

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: