eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podział spółki
 • Transgraniczne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez VAT

  Transgraniczne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez VAT

  12:58 20.07.2022

  ... przez spółkę, tj. działu, do nowopowstałego podmiotu prawa niemieckiego, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. W ocenie spółki taka restrukturyzacja firmy nie będzie podlegać opodatkowaniu. Stanowisko fiskusa Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 2022-02-15, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.903.2021.1.AM ... WIĘCEJ

  Tematy: zorganizowana część przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstw, sprzedaż części przedsiębiorstwa, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Polski Ład a neutralność podatkowa restrukturyzacji

  Polski Ład a neutralność podatkowa restrukturyzacji

  00:01 30.03.2022

  ... ). Po drugie, 19% podatek może obciążyć każdą kolejną (nie pierwszą) restrukturyzację spółki. Chodzi o każde połączenie, podział lub wymianę udziałów spółki, która już wcześniej dokonała takich transakcji. Podatek obarczy każdą kolejną wymianę udziałów, czy podział spółki, bez względu na to, jaki jest cel i uzasadnienie tej restrukturyzacji ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja, przejęcie spółki, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, połączenia spółek
 • Jak zmienić formę prowadzenia działalności?

  Jak zmienić formę prowadzenia działalności?

  00:22 16.03.2022

  ... . Niedopuszczalny jest jednak podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. Podziału można dokonać poprzez: przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej; poprzez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej w zamian za ... WIĘCEJ

  Tematy: formy działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, prowadzenie działalności gospodarczej, przekształcenie spółki
 • Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:49 27.11.2020

  ... . akt 0111-KDIB2-2.4014.186.2019.3.MM). Może się jednak zdarzyć, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest zbywana w ramach transakcji restrukturyzacyjnych np. podział, podział przez wydzielenie. W takich przypadkach opodatkowanie transakcji PCC nie jest do końca pewne, co pokazuje interpretacja z dnia 28 lutego 2019 r., sygn ... WIĘCEJ

  Tematy: zorganizowana część przedsiębiorstwa, sprzedaż ZCP, sprzedaż przedsiębiorstw, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Kiedy podział spółki z o.o. jest możliwy? Jak to zrobić?

  Kiedy podział spółki z o.o. jest możliwy? Jak to zrobić?

  00:30 08.06.2020

  ... , że nie wszyscy udziałowcy spółki dzielonej muszą stać się udziałowcami czy akcjonariuszami spółki wydzielonej. Ważne: Jeżeli zdecydujecie się na podział spółki poprzez wydzielenie z obniżeniem kapitału zakładowego pamiętajcie, iż powinna nastąpić zmiana umowy spółki poprzez zmniejszenie wysokości kapitału zakładowego spółki dzielonej. Przy czym ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółki, spółki z o.o., spółka z o.o., kodeks spółek handlowych
 • Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

  Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

  13:47 21.05.2020

  ... własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do nowo utworzonego podmiotu i kontynuację biznesu np. w ramach wydzielonej spółki celowej. Wybór określonego modelu wynika z wielu czynników, w tym skutków podatkowych planowanej operacji, które będą odmienne w zależności od przyjętego scenariusza ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki, podatek dochodowy
 • Podział spółki w Ordynacji podatkowej

  Podział spółki w Ordynacji podatkowej

  12:34 02.12.2019

  ... 256/17), wskazując, iż: „Następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza wstąpienie w sytuację prawną spółki dzielonej, a więc oznacza to kontynuowanie przez spółkę powstałą w wyniku ... dochodowe, VAT Poza konsekwencjami opodatkowania samej czynności podziału po stronie spółki dzielonej, przejmującej, jak również udziałowców/akcjonariuszy podmioty ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura korygująca, korekta faktury, korekta deklaracji
 • Podział spółki z o.o. Jak załatwić formalności?

  Podział spółki z o.o. Jak załatwić formalności?

  12:51 17.06.2013 PORADA

  Witam, Spółka "a" zostaje podzielona, w związku z czym powstają dwie spółki: "a" i "b", spółka "a" przekazuje spółce "b" wszystkie nieruchomości własne. W związku z tym faktem mam pytanie: jakie dokumenty i gdzie trzeba je złożyć, by dopełnić wszelkich formalności, np. NIP ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., majątek spółki, podział spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Podział spółki z o.o. a ochrona wierzycieli

  Podział spółki z o.o. a ochrona wierzycieli

  00:16 09.07.2012

  ... w planie podziału nie mają wpływu na prawo wierzyciela spółki dzielonej do wystąpienia o zaspokojenie roszczeń względem spółki przez siebie wybranej. W praktyce oznacza to, że wierzyciele kierują swoje roszczenia do spółki, z której mogą je szybciej i pewniej zaspokoić. Podział obowiązków zakreślony w planie podziału ma więc znaczenie jedynie ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółki, spółka z o.o., ochrona wierzycieli, wierzyciele
 • Restrukturyzacja spółki z o.o. a umorzenie udziałów

  Restrukturyzacja spółki z o.o. a umorzenie udziałów

  11:41 13.01.2012

  ... zależy od optymalnego doboru formalnego wariantu restrukturyzacji spółki, tak aby czas pomiędzy zawarciem przez strony umowy przedwstępnej lub umowy inwestycyjnej, a faktycznym przejęciem spółki przez inwestora, był możliwe krótki. Jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań jest podział spółki w trybie art. 528 i nast. Kodeksu spółek handlowych ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja spółki, restrukturyzacja, podział spółki, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Podział spółki przez wydzielenie a podatek VAT

  Podział spółki przez wydzielenie a podatek VAT

  12:07 25.07.2010

  ... części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności. Zatem podział spółki przez wydzielenie ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółek, opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT, wyłączenie z VAT


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: