eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podział majątku wspólnego
 • Rozwód a podział majątku

  Rozwód a podział majątku

  00:35 21.05.2021

  ... nadmiernej zwłoki w postępowaniu.” W praktyce ma to miejsce tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do składu majątku podlegającego podziałowi, wartości tego majątku oraz sposobu podziału. Jeśli więc między małżonkami nie ma konfliktu co do tych spraw, można złożyć wniosek o podział majątku wspólnego już w pozwie rozwodowym.WIĘCEJ

  Tematy: rozwód, podział majątku, małżeństwo, sprawa rozwodowa
 • Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

  Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

  00:10 08.03.2021

  ... konieczność przeprowadzania dowodów z opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych, podział majątku wymaga znacznie dłuższego czasu niż sprawa o rozwód, dlatego sądy rozwodowe rzadko decydują się na wydawanie orzeczeń w zakresie podziału majątku wspólnego. Sprawami o podział majątku zajmują się sądy rejonowe w oddzielnych postępowaniach wszczynanych ... WIĘCEJ

  Tematy: pozew o rozwód, jak złożyć pozew o rozwód, rozwód, małżeństwo
 • Wniesienie do majątku wspólnego, rozwód i sprzedaż nieruchomości w PIT

  Wniesienie do majątku wspólnego, rozwód i sprzedaż nieruchomości w PIT

  13:49 06.08.2020

  ... 2018 r. umową darowizny darowała do ich majątku wspólnego małżeńskiego. W dniu 26 stycznia 2018 r. aktem notarialnym została podpisana przez Wnioskodawcę i M.T. umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Tego samego dnia małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę o podział majątku wspólnego w taki sposób, że wskazane wyżej mieszkanie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, kupno domu, sprzedaż domu, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
 • Podział majątku wspólnego po rozwodzie w podatku dochodowym

  Podział majątku wspólnego po rozwodzie w podatku dochodowym

  13:34 20.12.2018

  ... Pomiędzy zainteresowaną a byłym mężem toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego nabytego w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Byli małżonkowie planują przy tym zawarcie umowy ugody o podział majątku wspólnego (w celu przyspieszenia tego procesu). W skład majątku wchodzą: nieruchomości, akcje i udziały w spółkach, certyfikaty ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie PIT
 • Szybki rozwód - czy i kiedy jest to możliwe?

  Szybki rozwód - czy i kiedy jest to możliwe?

  00:45 24.03.2017

  ... rozstrzygające sprawy rozwodowe godzą się na orzeczenie także działu majątku wspólnego jedynie w sytuacji, gdy strony zgłoszą jednolite stanowisko w zakresie tego, co stanowi składniki majątku wspólnego, jaką przedstawia wartość oraz w jaki sposób ma nastąpić podział tychże składników. W przypadku braku kompromisu małżonków, Sąd będzie zmuszony ... WIĘCEJ

  Tematy: szybki rozwód, pozew o rozwód, rozwód, sprawa rozwodowa
 • Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  12:00 11.03.2016

  ... swego majątku i pokrzywdzenie wierzyciela to czynność faktyczna – darowizna, sprzedaż. Czynność polegająca na wyrażeniu zgody na podział majątku wspólnego ze zrzeczeniem się roszczenia o spłatę – ekwiwalent, to jednak czynność procesowa, nie faktyczna. Wątpliwości Sądu Okręgowego potęgowała dodatkowo okoliczność, że podział majątku został ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku wspólnego, podział majątku, majątek wspólny, majątek wspólny małżonków
 • Intercyza – co zrobić, by nie zostać z niczym?

  Intercyza – co zrobić, by nie zostać z niczym?

  00:16 03.10.2014

  Podpisanie intercyzy nie zawsze leży w interesie obojga małżonków. Zdarza się, że tylko jedno z nich pracuje, podczas gdy drugie zajmuje się domem – taka sytuacja może powodować stres i prowokować pytania odnośnie możliwych rozwiązań, gdy zarabiający małżonek postanowi się rozwieść. No właśnie – czy istnieje sposób, aby po podpisaniu intercyzy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: intercyza, podział majątku, rozwód, majątek wspólny małżonków
 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  00:39 28.03.2014

  ... postępowaniu nieprocesowym o podział majątku wspólnego. Celem takiego postępowania jest kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii spornych dotyczących majątku wspólnego. Zgodnie z art. 684 k.p.c. "Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd". Oznacza to, że sąd ma obowiązek dokładnego zbadania, co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaka ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, umowa działowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: