eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › majątek wspólny
 • Bankructwo - jak uratować majątek wspólny?

  Bankructwo - jak uratować majątek wspólny?

  10:33 06.09.2021

  ... popularność rozdzielności wynika też z zapisów Prawa Upadłościowego. Zakładają one, że majątek wspólny małżonków powstały w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa pochodzi w całości z dochodów osiągniętych przez to przedsiębiorstwo. Co za tym idzie, majątek ten wchodzi do masy upadłości małżonka ogłaszającego upadłość. Rozdzielność majątkowa ma ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, majątek wspólny małżonków, ogłoszenie upadłości, upadłość
 • Podział majątku wspólnego po rozwodzie w podatku dochodowym

  Podział majątku wspólnego po rozwodzie w podatku dochodowym

  13:34 20.12.2018

  ... ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie PIT
 • Zwolnienie z podatku dochodowego od odziedziczonych środków - majątek osobisty, majątek wspólny

  Zwolnienie z podatku dochodowego od odziedziczonych środków - majątek osobisty, majątek wspólny

  10:54 07.09.2018 PORADA

  Witam, w 2014 roku odziedziczyłam po zmarłej mamie mieszkanie, które sprzedałam w 2016 roku za kwotę 70 tys. złotych. 35 tys. zł z tej kwoty wydałam na pełne comiesięczne raty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego z moim partnerem życiowym w 2008 r. Kredyt i zakup mieszkania został ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, zwolnienia podatkowe, spadek, mieszkanie w spadku
 • Majątek wspólny małżonków w upadłości konsumenckiej

  Majątek wspólny małżonków w upadłości konsumenckiej

  00:20 05.06.2018

  ... ich majątek wspólny zostanie zaliczony do masy upadłości w całości czy tylko w udziale. Domyślnym ustrojem majątkowym w małżeństwie jest wspólność ustawowa. Powstaje ona z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, majątek wspólny małżonków, ogłoszenie upadłości, upadłość
 • Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat. Skomplikowana sprawa: teść, mąż, żona

  Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat. Skomplikowana sprawa: teść, mąż, żona

  10:11 15.03.2018 PORADA

  Opiszę naszą trudną sytuację. Mąż odziedziczył po śmierci mamy część mieszkania. Tym samym stał się ze swoim tatą jego współwłaścicielem. Mieszkanie sprzedane zostanie przed upływem lat pięciu, po akcie notarialnym sprzedaży podpiszemy akt kupna nowego mieszkania i było by ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, współwłasność nieruchomości, współwłasność mieszkania, sprzedaż mieszkania
 • Podatek od sprzedaży nieruchomości: nieistotna data podziału majątku

  Podatek od sprzedaży nieruchomości: nieistotna data podziału majątku

  13:31 02.11.2017

  ... wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu
 • Majątek ojca. Czy dzieci mają prawo?

  Majątek ojca. Czy dzieci mają prawo?

  19:49 14.03.2017 PORADA

  Witam, ojciec jest właścicielem domu i gospodarstwa prawie 5 ha. Otrzymał on majątek w darowiźnie przed ślubem. Mama żyje i jest nas troje dzieci, dwoje dorosłych. Mieszkamy razem. Ostatnio twierdzi, że sprzedaje majątek. Czy ma prawo sprzedać z nami? Czy będzimy musieli się ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, majątek osobisty, majątek wspólny, majątek rodzinny
 • Kredyt mieszkaniowy przed ślubem a rozwód

  Kredyt mieszkaniowy przed ślubem a rozwód

  14:33 21.02.2017 PORADA

  Mąż 2 lata przed ślubem wziął kredyt we franku na mieszkanie, na 45 lat. Nie mamy rozdzielności majatkowej. Znam zdanie większości prawników, że w razie ewentualnego rozwodu (małżeństwo ma się dobrze, więc to tylko hipoteza), nie mam praw do tego mieszkania. Raz jeden prawnik ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyt mieszkaniowy, spłata kredytu, ślub, małżeństwo
 • Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  12:00 11.03.2016

  ... postępowania o podział majątku jest: określenie składników majątku wspólnego, określenie ich wartości, ustalenie ewentualnych nakładów z majątków odrębnych małżonków na majątek wspólny lub odwrotnie, ustalenie wartości udziałów w majątku wspólnym, dokonanie podziału majątku oraz określenie spłat i dopłat względem współwłaścicieli – najczęściej ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku wspólnego, podział majątku, majątek wspólny, majątek wspólny małżonków
 • Egzekucja z majątku wspólnego tylko za zgodą małżonka

  Egzekucja z majątku wspólnego tylko za zgodą małżonka

  13:16 21.01.2015

  ... w związku małżeńskim powinien we własnym interesie rozważyć konieczność uzyskania zgody małżonka kontrahenta na dokonanie danej czynności. Nowe rozwiązania chronią bowiem majątek wspólny przed egzekucją pod warunkiem, że czynność została dokonana bez zgody drugiego małżonka. Gdy tak się stanie wierzyciele będą mogli sięgnąć ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja z majątku wspólnego, egzekucja należności, egzekucja wierzytelności, majątek wspólny małżonków
 • Majątek wspólny i osobisty małżonków

  Majątek wspólny i osobisty małżonków

  11:46 27.05.2014

  ... danego składnika. Ustawodawca przewidział w tym zakresie domniemanie, że przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny. Wspólność majątkowa małżeńska obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez któregokolwiek z małżonków przez czas trwania wspólności ustawowej. To z kolei oznacza, że ... WIĘCEJ

  Tematy: majątek wspólny, majątek wspólny małżonków, majątek małżonków, majątek osobisty
 • Konkubinat w Polsce: podział majątku i dziedziczenie

  Konkubinat w Polsce: podział majątku i dziedziczenie

  08:12 13.03.2014

  ... procedur, wedle których należałoby rozliczać majątek nabyty przez partnerów w trakcie trwania konkubinatu. Należy pamiętać, że w trakcie trwania związku nie dochodzi – tak jak w przypadku związku małżeńskiego – do powstania wspólności ustawowej między partnerami, nie istnieje zatem majątek wspólny, lecz dwa oddzielne majątki partnerów. Powstaje ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, majątek wspólny, umowa konkubencka, umowa partnerska
 • Zapis windykacyjny a majątek wspólny

  Zapis windykacyjny a majątek wspólny

  10:42 25.03.2013

  W dniu 8 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy (dalej "SN") podjął uchwałę (III CSK 43/12, dalej "Uchwała"), w której stwierdził, że zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe należące do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej, wymienione w art. 9811 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. ... WIĘCEJ

  Tematy: zapis windykacyjny, majątek wspólny, majątek wspólny małżonków, testament
 • Wspólność majątkowa małżeńska a upadłość małżonka

  Wspólność majątkowa małżeńska a upadłość małżonka

  00:18 03.02.2013

  ... w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Inaczej mówiąc jest to majątek wspólny dwójki małżonków. Wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa, natomiast majątek wspólny powstaje i ulega zmianom w wyniku czynności prawnych, dokonywanych przez oboje małżonków lub jednego z nich albo ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, majątek wspólny, upadłość

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: