eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › skarga pauliańska
 • Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  08:00 30.08.2022

  ... takiego narzędzia jak skarga pauliańska. Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Czym jest skarga pauliańska? W jakich sytuacjach istnieją podstawy do złożenia skargi pauliańskiej? Jak „uciekanie z majątkiem” szkodzi osobie zadłużonej i „obdarowanemu”? Kiedy skarga pauliańska jest nieważna? Czym jest skarga pauliańska? Skarga pauliańska to rodzaj ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, dłużnik, dłużnicy, wierzytelności
 • TK: organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  TK: organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  13:11 17.08.2018

  ... , organy podatkowe będą bowiem mogły prowadzić egzekucję z przedmiotów majątkowych przeniesionych przez podatnika na osoby trzecie z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Skarga pauliańska – zasada prawna Kodeksu cywilnego w rękach skarbówki Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, dalej: „k.c.”) reguluje ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, wierzyciele, dłużnicy, odzyskiwanie wierzytelności
 • Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

  17:15 24.06.2018

  ... RPO także podatnik, dokonując danej czynności, nie zawsze jest świadomy tego, że ciąży na nim obowiązek uiszczenia podatku. Poza tym skarga pauliańska to instytucja uregulowana w Kodeksie cywilnym, a zatem co do zasady znajduje ona zastosowanie w relacjach między osobami prywatnymi. Zdaniem Bodnara organy państwowe ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, wierzyciele, dłużnicy, odzyskiwanie wierzytelności
 • Czym jest skarga pauliańska? Przesłanki i jej elementy

  Czym jest skarga pauliańska? Przesłanki i jej elementy

  00:15 09.03.2018

  ... Czym jest skarga pauliańska? Istotą skargi pauliańskiej jest ochrona interesów wierzyciela. Zapewnia ona bowiem wierzycielowi możliwość dochodzenia spłaty, nawet jeżeli dłużnik wskutek czynności prawnej przeniósł swój majątek na inne osoby niezwiązane w żaden sposób z transakcją zawartą między wierzycielem a dłużnikiem. - Skarga pauliańska jest ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, wierzyciele, dłużnicy, odzyskiwanie wierzytelności
 • Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  12:00 11.03.2016

  ... podatkowy może żądać w postępowaniu cywilnym egzekucji podatków, w sytuacji, gdy wcześniej zastosował procedurę administracyjną. Jak podała Sędzia SN Anna Owczarek, skarga pauliańska ma zastosowanie także do ochrony wierzycieli publicznych. Ponadto dodała, że przedmiotem rozważań SN było zagadnienie cywilno-prawne, rozstrzygane przez sądy cywilne ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku wspólnego, podział majątku, majątek wspólny, majątek wspólny małżonków
 • Sztuczki dłużników, czyli jak uniknąć odpowiedzialności za długi

  Sztuczki dłużników, czyli jak uniknąć odpowiedzialności za długi

  00:29 27.06.2015

  ... wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną względem niego. Podstawą prawną jest skarga pauliańska. Jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub mogła się dowiedzieć, wystąpienie z tym rodzajem powództwa jest ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, dłużnicy, przedawnienie roszczeń, sposób na dłużnika
 • Darowizna a długi ojca

  Darowizna a długi ojca

  13:49 15.02.2015 PORADA

  Witam, mam kolejne już pytanie o darowiznę. Ojciec darował mi pół swojego mieszkania, 1,5 roku temu. W chwili dokonania darowizny ojciec miał pracę. Czy można to uznać, że był wypłacalny? Art. 529 - jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna mieszkania, dłużnik, wierzyciel
 • Skarga pauliańska a darowizna darowizny

  Skarga pauliańska a darowizna darowizny

  18:40 14.02.2015 PORADA

  Witam, prawie dwa lata temu otrzymałem od ojca darowiznę w postaci połowy mieszkania. Okazuje się teraz, że ojciec miał i dalej ma długi. Prawdopodobnie dopanie mnie skarga pauliańska, ale czy gdybym darował moją połowę teraz mamie bez dochodu dla mnie, to czy kiedy wierzyciele ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna mieszkania, długi rodziców, odpowiedzialność za długi
 • Skarga pauliańska: gdy dłużnik ucieka z majątkiem

  Skarga pauliańska: gdy dłużnik ucieka z majątkiem

  00:15 23.05.2014

  ... niemożliwe lub możliwe w mniejszym stopniu. Jeżeli więc wytransferowanie danej rzeczy nie wpływa na możliwość zaspokojenia się wierzyciela z pozostałego majątku dłużnika, skarga pauliańska z reguły nie będzie skuteczna. Wyjątkiem będzie przypadek, gdy zaspokojenie wierzyciela jest możliwe, jednakże zostaje odwleczone w czasie lub generuje dodatkowe ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, dłużnik, dłużnicy, wierzytelności
 • Skarga pauliańska i wspólnik spółki jawnej

  Skarga pauliańska i wspólnik spółki jawnej

  10:13 07.01.2013

  Skarga pauliańska jest instytucją uregulowaną w art. 527 i nast. Kodeksu cywilnego i ma ona za zadanie ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Wystąpienie ze wspomnianą ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, wspólnik spółki jawnej, spółka jawna, wspólnicy spółki
 • Darowizna z pokrzywdzeniem wierzycieli a skarga pauliańska

  Darowizna z pokrzywdzeniem wierzycieli a skarga pauliańska

  12:11 12.12.2011

  ... , który stwierdził, że została ona dokonana z jego pokrzywdzeniem i wystąpił z tzw. skargą pauliańską. W tym kontekście warto zatem wyjaśnić, że tzw. skarga pauliańska, to szczególnego rodzaju roszczenie, które służy ochronie wierzyciela pokrzywdzonego wyzbywaniem się majątku przez dłużnika. Podstawę prawną uzyskania takiej ochrony stanowi ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, odzyskiwanie wierzytelności, wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela
 • Pokrzywdzenie wierzycieli przez dłużnika a skarga pauliańska

  Pokrzywdzenie wierzycieli przez dłużnika a skarga pauliańska

  12:18 28.06.2011

  ... nie będzie mógł zaspokoić się bezpośrednio z przedmiotu majątkowego, którego dotyczy skarga paulińska (ponieważ przedmiotu tego nie ma już w majątku osoby trzeciej), to ... , w przypadku skargi pauliańskiej, przedmiotem sprawy nie jest przedmiot majątkowy, którego skarga dotyczy, ale roszczenie o uznanie za bezskuteczną określonej czynności prawnej. ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, pokrzywdzenie wierzyciela, spłata wierzytelności, odzyskiwanie wierzytelności


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: