eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podmioty powiązane
 • Ceny transferowe: fiskus musi udowodnić brak uzasadnienia gospodarczego

  Ceny transferowe: fiskus musi udowodnić brak uzasadnienia gospodarczego

  13:40 15.04.2021

  ... art. 11 w nieco zmienionej treści) podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Natomiast jeśli wskutek istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Safe harbor: rynkowe zasady przy pożyczce pieniędzy z centrali

  Safe harbor: rynkowe zasady przy pożyczce pieniędzy z centrali

  13:03 12.02.2021

  ... . Z pomocą przyszedł ustawodawca, wprowadzając od początku 2019 r. przepisy o tzw. bezpiecznej przystani (ang. Safe harbor). Mogą z nich skorzystać m.in. podmioty powiązane zawierające umowę pożyczki. Istotą tego uproszczenia jest odstąpienie organów podatkowych od określania dochodu/straty w związku z ustalonym oprocentowaniem transakcji pożyczki ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, CIT, podatek CIT, koszty uzyskania przychodu
 • ATAD 2: czyli uszczelnianie systemu podatkowego

  ATAD 2: czyli uszczelnianie systemu podatkowego

  12:53 18.12.2020

  Głównym założeniem wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29 maja 2017 r. (ATAD 2) jest dostosowanie polskiego systemu podatkowego do międzynarodowych standardów przeciwdziałania unikaniu opodatkowania poprzez ograniczenie celowego unikania opodatkowania dochodu w dwóch państwach przy jednoczesnym prawie do odliczenia. Innymi słowy, ustawodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, transfer zysków, unikanie opodatkowania, podmioty powiązane
 • Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

  Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

  13:20 15.12.2020

  Pod pewnymi warunkami współpracujące ze sobą krajowe podmioty powiązane są zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Wśród nich znalazło się niekorzystanie z wybranych zwolnień określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Korekta ceny transferowej w podatku VAT i dochodowym

  Korekta ceny transferowej w podatku VAT i dochodowym

  13:37 11.12.2020

  Podmioty powiązane współpracujące ze sobą w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług muszą ustalić warunki transakcji takie same jak podmioty rynkowe. W związku z tym częstą praktyką jest bazowanie na benchmarkach lub na kosztach planowanych, które następnie są porównywane z kosztami realnymi. W przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Podmioty powiązane: wywieranie znaczącego wpływu

  Podmioty powiązane: wywieranie znaczącego wpływu

  13:57 13.11.2020

  ... ustalić powiązań rodzinnych. Podsumowanie Kryteria wywierania znaczącego wpływu są bardzo rozbudowane, przez co więcej podmiotów może zostać uznanych za podmioty powiązane i być zobowiązanych do przestrzegania szczególnych zasad ustalania cen transferowych. Podatnicy powinni wdrożyć odpowiednie procedury umożliwiające im szybką identyfikację tego ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Przejęcie spółki a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  Przejęcie spółki a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  13:42 09.10.2020

  Spółka córka zamierza przejąć 100% majątku swojej spółki matki. Obie spółki należą do tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej. Jako cel przejęcia wskazała m.in.: potrzebę uproszczenia struktur organizacyjnych, redukcję kosztów działalności czy zwiększenie efektywności zarządzania. Wszystko to dyktowane jest przede wszystkim kryzysem ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, transfer zysków, unikanie opodatkowania, podmioty powiązane
 • Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym

  Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym

  13:51 06.08.2020

  ... podmioty powiązane są charakteryzowane przez jedno z czterech kryteriów: znaczący wpływ – jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot; podmioty ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła na celowniku fiskusa

  Transakcje z podmiotami powiązanymi i podatek u źródła na celowniku fiskusa

  12:52 16.07.2020

  ... . Obydwa zagadnienia coraz częściej są przedmiotem weryfikacji ze strony organów administracji skarbowej. Czym są podmioty powiązane na gruncie prawa podatkowego? W odróżnieniu od niezależnych przedsiębiorców, podmioty powiązane niekoniecznie muszą ustalać między sobą warunki wzajemnych transakcji na zasadach rynkowych. Niejednokrotnie może się ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa, certyfikat rezydencji
 • Nadzór udziałowca nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia

  Nadzór udziałowca nie jest przychodem z nieodpłatnego świadczenia

  13:38 23.03.2020

  W praktyce gospodarczej występują sytuacje, gdy w ramach grupy kapitałowej spółka matka deleguje do zarządu lub rady nadzorczej spółki córki swoich pracowników. Takie działania mają na celu zapewnienie większej kontroli spółek zależnych oraz dostęp spółki matki do szerszego zakresu informacji dotyczących funkcjonowania spółek córek. Aby nie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód z nieodpłatnych świadczeń, nieodpłatne świadczenia, podmioty powiązane, podatek CIT

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: