eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od towarów i usługi
 • Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  13:47 25.11.2020

  ... o podatku od towarów i ... od pożyczek), czyli w dacie wpływu należności, powyższa ulga nie ma zastosowania. Kategoria przychodów należnych obejmuje przychody netto tj. bez podatku VAT, ponieważ należny podatek ... od daty upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie. Kolejne warunki to konieczność dokonania dostawy lub świadczenia usługi ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  12:37 23.11.2020

  ... może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium ... płatności przez dłużnika: a) dostawa towaru lub usługi musi być dokonana na rzecz ... 515/14 (publ. CBOSA), że wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  13:32 23.04.2020

  ... usługi udokumentowane fakturą z 30 października 2018 r. może w stosunku do tej wierzytelności skorzystać z ulgi na złe długi? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zasady rozliczenia podatku od towarów ... może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  12:34 17.12.2019

  ... od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. I tak, stosownie do treści art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów ... związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji, gdy nabywca towaru bądź usługi, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  12:34 16.08.2019

  ... podatek PIT i CIT Będąc wierzycielem, można wliczyć niezapłacone faktury do kosztów uzyskania przychodu. Dokonanie tej czynności uzależnione jest jednak od uprawdopodobnienia ... przewiduje kilka dodatkowych przesłanek umożliwiających skorzystanie z korekty. Po pierwsze dostawa towarów lub świadczenie usług musiało być realizowane na rzecz podatnika, ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  12:46 15.07.2019

  ... podatek VAT w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Uprawdopodobnienie to wystąpi, jeśli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od ... co naturalnie jest niezależne od woli wierzyciela i samej transakcji – to korekta jest niedopuszczalna. Zatem podatek, który nigdy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

  Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

  12:28 31.12.2018

  ... odzyskać od Skarbu Państwa VAT zapłacony od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty, a dłużnik musi zwrócić do Skarbu Państwa wcześniej odliczony podatek od faktur zakupu, których nie uregulował. Prawo do korekty VAT przez wierzyciela Wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostaw towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Kiedy przedawnia się ponowna korekta w uldze na złe długi w VAT?

  Kiedy przedawnia się ponowna korekta w uldze na złe długi w VAT?

  13:35 12.09.2017

  ... pewnych dodatkowych warunków wierzyciel może odzyskać od Skarbu Państwa wykazany na niezapłaconych fakturach VAT (a dłużnik skorygować podatek naliczony). A jak powinien się zachować ... pięcioletni termin jego przedawnienia jest liczony od końca roku, w którym otrzymano zapłatę od dłużnika, a nie zobowiązania z tytułu wcześniejszej dostawy towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

  13:15 18.04.2017

  ... towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej niniejsze czynności Spółka jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego stosownie do art. 89b ustawy. Okoliczność, iż podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, mechanizm odwrotnego obciążenia, VAT, ustawa o VAT
 • Sprzedaż wierzytelności bez korekty ulgi na złe długi w VAT

  Sprzedaż wierzytelności bez korekty ulgi na złe długi w VAT

  13:56 12.10.2016

  ... r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie z art. 89a ust. 1 ww. ustawy podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub ... ust. 1 u.p.t.u. stanowi, że podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: