eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › deklaracje VAT
 • Odliczenie VAT z faktur kosztowych sprzed rejestracji jest zgodne z prawem

  Odliczenie VAT z faktur kosztowych sprzed rejestracji jest zgodne z prawem

  00:02 10.08.2022

  ... ponoszą duże koszty związane z rozpoczęciem działalności i jej utworzeniem, a zastanawiają się, czy wydatki, które ponoszą mimo braku rejestracji na VAT dają prawo do odliczenia VAT naliczonego. Podobne stanowisko można znaleźć w szeregu innych interpretacji. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2019 r., sygn. 0114-KDIP1.3.4012 ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie podatku VAT, VAT należny, odliczenie VAT, VAT naliczony
 • Sankcje VAT: dodatkowe zobowiązanie podatkowe

  Sankcje VAT: dodatkowe zobowiązanie podatkowe

  10:52 08.04.2022

  ... sankcji, nawet jeżeli błąd wynikał z niezamierzonych błędów systemowych. Na szczęście sądy stają w takich przypadkach po stronie przedsiębiorców. Sankcje VAT Zgodnie z art. 112b ust. 1 ustawy o VAT w razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, kwotę zwrotu ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Wspólność majątkowa: na kogo wystawiać faktury VAT?

  Wspólność majątkowa: na kogo wystawiać faktury VAT?

  12:13 07.03.2022

  ... od towarów i usług nie sprzeciwiają się temu, aby w przypadku funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej tylko jeden z małżonków rozliczał podatek VAT jako czynny, zarejestrowany podatnik VAT. Kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura, rozliczenie VAT, instytucja współwłasności, zasady wystawiania faktur
 • Podmioty powiązane: oznaczenie TP w JPK_VAT

  Podmioty powiązane: oznaczenie TP w JPK_VAT

  13:40 02.03.2022

  ... r., w ramach tzw. Polskiego Ładu powyższe przepisy ustaw o podatku dochodowym zostały znowelizowane (rozszerzone) dla celów tych podatków, a w rezultacie także dla podatku VAT (tutaj bowiem ustawodawca wprost się odnosi do regulacji zawartych w ustawach o podatku dochodowym). W rezultacie obecnie podmiotami powiązanymi są: podmioty, z których jeden ... WIĘCEJ

  Tematy: kody GTU, oznaczanie towarów i usług, podatki, podatki w firmie
 • Kierownica to część samochodowa: sprzedaż wymaga rejestracji do podatku VAT

  Kierownica to część samochodowa: sprzedaż wymaga rejestracji do podatku VAT

  13:10 22.09.2021

  ... kierownicy zmodyfikowanej, odsyłają wnioskodawcy swoje stare kierownice. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przy takim zakresie działalności może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, kasy fiskalne, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, handel częściami
 • Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

  Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

  13:23 20.09.2021

  ... , a nie przed kontrolą, dlatego musi ponieść karę Odwołanie przedsiębiorcy było bezskuteczne. Naczelnik UCS stwierdził bowiem, że spółka złożyła korektę deklaracji VAT i wpłaciła podatek w prawidłowej wysokości dopiero po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, stąd nie zostały spełnione przesłanki do niestosowania 20-procentowej kary, o których mowa ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Ujęcie zaliczki na paragonie z kasy fiskalnej

  Ujęcie zaliczki na paragonie z kasy fiskalnej

  13:43 13.09.2021

  ... . Obowiązek podatkowy (czyli moment jej wykazania) określa art. 19a ustawy o VAT. Jego ogólna definicja wskazuje zaś, że obowiązek taki powstaje z chwilą ... kwotę jako wartość brutto, z której metodą „w stu” należy wyodrębnić kwotę netto i VAT, z zastosowaniem stawek właściwych dla danej transakcji, czyli danego towaru/usługi, na poczet której ... WIĘCEJ

  Tematy: ułatwienia dla przedsiębiorców, bariery przedsiębiorczości, obowiązek podatkowy, obowiązki przedsiębiorców
 • Odwrotne obciążenie na usługi budowlane w wynajmowanym lokalu?

  Odwrotne obciążenie na usługi budowlane w wynajmowanym lokalu?

  05:01 27.08.2021

  ... (wynajmującym) i usługodawcą (wykonawcami robót budowlanych) powinno się odbywać na zasadach ogólnych. Oznacza to, że wykonawcy powinni wystawić faktury VAT ze wskazaniem (…) właściwej stawki VAT, sumy wartości sprzedaży netto i kwoty podatku, zaś skarżąca będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku od towarów i usług, VAT, ustawa o VAT, rozliczenie VAT
 • Sankcje VAT nie służą do karania podatników za jakikolwiek błąd

  Sankcje VAT nie służą do karania podatników za jakikolwiek błąd

  09:58 17.08.2021

  ... grunty. W wyniku przeprowadzonej od września do listopada 2018 r. w tej drugiej z firm kontroli podatkowej urzędnicy skarbówki ustalili, że firma zawyżyła wartość VAT naliczonego, odliczając 23% tego podatku z faktur zakupowych dokumentujących nabycie przedmiotowych działek. W grudniu 2018 r., stosując się w całości do ustaleń kontroli, spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Brak pracowników przekreśla stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

  Brak pracowników przekreśla stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

  05:55 13.08.2021

  ... usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Unijne przepisy przewidują także, że sam fakt posiadania numeru VAT nie jest wystarczający, by uznać, że podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Stałe miejsce prowadzenia działalności determinuje miejsce opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 30

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: