eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulga na złe długi
 • Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  Ulga na złe długi nawet gdy upadłość dłużnika

  13:47 25.11.2020

  ... powstających na zasadzie kasowej (np. związane ze spłatą odsetek od pożyczek), czyli w dacie wpływu należności, powyższa ulga ... na skorygowanie VAT należnego w sytuacji problemów z dłużnikiem (stan upadłości / likwidacja) i nieuregulowania płatności w terminie. Co więcej, wyrok ten może także otworzyć drogę do skorzystania z ulgi na złe długi ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  Ulga na złe długi: nawet 6 lat na rozliczenie w deklaracji podatkowej

  12:37 23.11.2020

  ... uzyskania przez firmę zwrotu VAT naliczonego na nieuregulowanych przez dłużnika fakturach (tzw. ulga na złe długi) jest sprzeczna z prawem unijnym. Przedsiębiorcy powinni więc przejrzeć swoje księgi, bo ten wyrok otwiera furtkę do odzyskania VAT nawet z faktur wystawionych przed sześcioma laty. Ulga na złe długi Art. 89a ust. 1 polskiej ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  Dłużnika wykreślono z rejestru VAT? Nie skorzystasz z ulgi na złe długi

  13:32 23.04.2020

  ... polskiego prawa, pomimo istnienia takiego obowiązku lub gdy został wprowadzony w sposób wadliwy. W rozpoznawanej sprawie z taką sytuacją nie mamy do czynienia. „Ulga na złe długi” została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym: uwaga na ustawowy termin płatności

  Ulga na złe długi w podatku dochodowym: uwaga na ustawowy termin płatności

  12:39 18.02.2020

  ... od dnia zlecenia przelewu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Ulga na złe długi na gruncie PIT i CIT Podobnie jak obowiązująca na gruncie Vat, od roku 2020 zaczęła obowiązywać w ramach podatków dochodowych ulga na złe długi. Z punktu widzenia wierzyciela dzięki nowej regulacji istnieje możliwość pomniejszenia podstawy ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

  12:34 17.12.2019

  ... z ulgi na złe długi poprzez korektę rozliczenia za okresy, w których upływał 150. dzień od terminu płatności tych faktur, jest możliwe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, określanej często jako tzw. ulga na złe długi, zostały sformułowane ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ważne zmiany w podatku CIT 2019/2020

  Ważne zmiany w podatku CIT 2019/2020

  12:42 28.11.2019

  ... . Ulga na złe długi 19 lipca 2019 roku została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Głównym celem wprowadzenia zmian jest ochrona wierzycieli poprzez wprowadzenie rozwiązań dotyczących rozliczania ulgi na złe długi. Od 2020 roku podatnik będzie miał prawo skorzystania z ulgi w podatku CIT. Ulga ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Ulga na złe długi w PIT i CIT na wzór tej w podatku VAT

  Ulga na złe długi w PIT i CIT na wzór tej w podatku VAT

  10:29 12.10.2019

  ... podatku dochodowym - ulgę na złe długi. Ma mieć ona zastosowanie do transakcji handlowych zawartych po 31 grudnia 2019 r. Ulga na złe długi w podatku dochodowym – podstawowe informacje 6 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzającą ulgę na złe długi w podatku dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, ulgi podatkowe, działalność gospodarcza, źródła przychodów podatkowych
 • Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

  12:34 16.08.2019

  ... Nie ma przy tym potrzeby informowania dłużnika o dokonanej czynności. Ulga za złe długi – dodatkowe przesłanki Ustawa o VAT przewiduje kilka dodatkowych przesłanek umożliwiających skorzystanie z korekty. Po pierwsze dostawa towarów lub świadczenie usług musiało być realizowane na rzecz podatnika, który został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  Ulga na złe długi nawet gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT

  12:46 15.07.2019

  ... ulgi na złe długi, będzie mogło starać się o odzyskanie nadpłaconego podatku. Polskie regulacje Jak wynika z ustawy o VAT, brak uiszczenia przez kontrahenta zapłaty wynagrodzenia udokumentowanego fakturą daje możliwość odzyskania podatku VAT, który zawarty był w tym wynagrodzeniu. Taką możliwość daje instytucja nazywana w praktyce ulgą na złe długi ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

  Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

  12:28 31.12.2018

  ... obecnie). Skorzystanie z ulgi na złe długi po stronie wierzyciela jest przy tym jego przywilejem a nie obowiązkiem. Ulga na złe długi po stronie dłużnika Zgodnie z obecnym stanem prawnym dłużnik, który nie ureguluje swoich zobowiązań w terminie 150 dni liczonych od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest obowiązany skorygować ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na złe długi, ulgi, ulga, korekta podatku należnego
 • Cesja wierzytelności a VAT

  Cesja wierzytelności a VAT

  22:45 11.05.2015 PORADA

  Witam, mam takie zapytanie: są dwie spółki z o.o. niech będzie, że: A i B, obie spółki na metodzie kasowej. Spółka B sprzedała usługę, wystawiła fakturę VAT, kontrahent faktury nie opłacił. Spółka B zdecydowała się scedować nieopłaconą fakturę VAT spółce A za np. 10% jej ... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, cesja wierzytelności, podatek VAT, windykacja
 • Ulga na złe długi u dłużnika rozliczającego się metodą kasową

  Ulga na złe długi u dłużnika rozliczającego się metodą kasową

  11:07 17.07.2014 PORADA

  Rozliczam się metodą kasową, mam niezapłaconą przeze mnie fakturę, a mija 150 dni od terminu płatności.  Proszę o informację, czy mam skorygować VAT naliczony (tzw. ulga na złe długi) mimo iż VAT z rzeczonej faktury nie był wykazywany w deklaracji, bo nie była ona uregulowana? WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, dług, termin płatności, VAT naliczony
 • Faktura z miesięcznym terminem płatności

  Faktura z miesięcznym terminem płatności

  12:03 18.06.2013 PORADA

  Jak wystawiam fakturę z miesięcznym terminem zapłaty i przed 25. nie dostanę tej zapłaty, to czy ja muszę wykazywać tą sprzedaż w vacie? Przecież nie mam jeszcze pieniędzy? A co mam zrobić jak pieniędzy nie dostanę? Korygować? WIĘCEJ

  Tematy: termin płatności, wystawienie faktury, obowiązek podatkowy, podatek VAT
 • Podatek za niezapłaconą fakturę

  Podatek za niezapłaconą fakturę

  09:06 20.05.2013 PORADA

  Czy płaci się podatek dochodowy, jeżeli faktura nie została załacona? WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, faktura VAT, obowiązki podatnika, niezapłacona faktura

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: