eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od odsetek
 • Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  Udzielenie pożyczki nie jest zwolnione z CIT, ale odsetki mogą być

  12:51 26.10.2021

  ... zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Udzielanie pożyczek: kiedy określić przychód podatkowy?

  Udzielanie pożyczek: kiedy określić przychód podatkowy?

  13:36 31.05.2021

  ... przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT i odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT). Przychód podatkowy z tytułu odsetek od pożyczek należy zatem rozpoznać w dacie ich zapłaty. Wyjątkiem jest ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Zagraniczna firma musiała zapłacić w Polsce podatek u źródła od odsetek

  Zagraniczna firma musiała zapłacić w Polsce podatek u źródła od odsetek

  11:37 29.04.2021

  ... wypłacanych bankowi odsetek. Dwudziestoprocentowy podatek od przychodów z odsetek Dyrektor KIS uznał, że dochody uzyskiwane z tytułu zarządzania nieruchomością położoną w Polsce, muszą być w Polsce opodatkowane, a zobowiązanymi podatnikami będą wspólnicy spółki. Organ wskazał, że spółka sama przyznała, iż płacone przez nią odsetki od pożyczki ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Spółka cicha z zagraniczną fundacją: odsetki jak dywidenda - bez podatku?

  Spółka cicha z zagraniczną fundacją: odsetki jak dywidenda - bez podatku?

  16:15 03.05.2020

  ... podatek dochodowy od podatników niemających zarządu lub siedziby na terytorium Polski pobiera się w zakresie przychodów z odsetek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od odsetek, podatek od dywidendy
 • Przychód z tytułu odsetek: obsługa prawna jako koszty uzyskania przychodu

  Przychód z tytułu odsetek: obsługa prawna jako koszty uzyskania przychodu

  13:52 05.06.2019

  ... kwoty pieniężnej tytułem odsetek ustawowych, Wnioskodawca poniósł koszty pomocy prawnej. Opisane wydatki zostały więc poniesione w celu uzyskania odsetek, tj. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego należy więc stwierdzić, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odsetek Wnioskodawca może ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, odsetki od odszkodowania, odsetki ustawowe
 • Rozliczenie za odsetki odszkodowania

  Rozliczenie za odsetki odszkodowania

  15:42 08.01.2019 PORADA

  Dzień dobry, w roku 2018 wygrałam sprawę sądową za błąd medyczny, zostały mi również naliczone odsetki. Wiem, że od nich muszę zapłacić podatek. Chciałabym wiedzieć, czy w moim przypadku mam rozliczyć się razem z mężem czy osobno? Mamy dwójkę dzieci. Rok 2018 to głównie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa sądowa, błąd medyczny, odsetki, podatek od odsetek
 • Nota uznaniowa - odsetki od wpłaconego wadium

  Nota uznaniowa - odsetki od wpłaconego wadium

  09:56 11.07.2018 PORADA

  Dzień dobry. Jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam się z US w formie ryczałtu. Otrzymałam w m-cu lipcu notę księgową uznaniową - odsetki od wpłaconego wadium, jest to kwota 9,47 zł. Proszę o podpowiedź, na jakim formularzu PIT rozliczyć tę ... WIĘCEJ

  Tematy: nota księgowa, nota uznaniowa, powstanie obowiązku podatkowego, ryczałt ewidencjonowany
 • Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

  Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

  13:40 15.05.2018

  ... naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. W myśl art. 9a ust. 2 ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy, zgodnie z którym podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  13:29 06.02.2018

  ... co do zapłacenia podatku od otrzymanych odsetek. Dlatego też zadał on pytanie, czy powinien od nich zapłacić podatek dochodowy z tzw. innych źródeł? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 ... WIĘCEJ

  Tematy: zachowek, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku
 • Przejęcie zastawionych rzeczy w ramach spłaty pożyczki w podatku CIT

  Przejęcie zastawionych rzeczy w ramach spłaty pożyczki w podatku CIT

  13:23 24.08.2017

  ... odsetek od tych pożyczek (kredytów). Ponadto, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o PDOP, kwoty naliczonych lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym od udzielonych pożyczek (kredytów) nie stanowią przychodu podatkowego. Kwoty te powinny zostać rozpoznane w przypadku otrzymania przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) odsetek od ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

  Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

  12:40 27.06.2017

  ... pożyczki, roszczenie o zapłatę odsetek kapitałowych od udzielonej pożyczki zgodnie z umową pożyczki oraz roszczenie o zwrot odsetek za opóźnienie, naliczanych ... ciągu roku podatkowego. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali określonej w tym przepisie. ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, źródła przychodów podatkowych
 • Zwrot nadpłaconego podatku

  Zwrot nadpłaconego podatku

  09:05 29.09.2016 PORADA

  W 2014 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok nakazujący wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za zwolnienie mnie z pracy. Otrzymałem odszkodowanie i ustawowe odsetki. Od odsetek zapłaciłem podatek. W roku 2016 po apelacji sąd wydał wyrok nakazujący zwrot odszkodowania i odsetki zakładowi ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta deklaracji, korekta zeznania podatkowego, zwrot podatku, zwrot nadpłaconego podatku
 • NSA: odsetki za nieterminową zapłatę to inne źródła przychodów

  NSA: odsetki za nieterminową zapłatę to inne źródła przychodów

  13:13 12.08.2016

  ... 2/16. Zapadła ona na tle stanu faktycznego dotyczącego odsetek od nieterminowej zapłaty ceny za zbyte akcje, jednakże ma ona zastosowanie do wszystkich sytuacji związanych z zapłatą odsetek od należności głównej, których skutków podatkowych nie przewidziano w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istota uchwały sprowadza się do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT, odszkodowanie, odszkodowania
 • Co muszę zrobić by zapłacić podatek od oszczędności na koncie angielskim?

  Co muszę zrobić by zapłacić podatek od oszczędności na koncie angielskim?

  18:31 15.05.2015 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na stałe w UK, ale obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim i mieszkam w Polsce. Dostałam pismo z banku w Anglii z pytaniem czy będąc w Polsce zapłaciłam podatek od odsetek od oszczędności na moim koncie angielskim. Czy rzeczywiście muszę się z tego ... WIĘCEJ

  Tematy: Wielka Brytania, praca za granicą, praca w Anglii, pobyt w kraju
 • Podatek od odsetek

  Podatek od odsetek

  22:20 22.11.2012 PORADA

  Witam. Wynajmuję lokal użytkowy. Od najmu płacę 8,5% podatku (ryczałt). Najemca nie zapłacił za dwa ostatnie miesiące i zwinął interes. Sprawę w sądzie wygrałem i teraz płaci wraz z odsetkami ustawowymi. Pytanie: jaki podatek muszę zapłacić od tych odsetek? Czy 8,5% ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki za zwłokę, podatek od odsetek, opodatkowanie odsetek, odsetki ustawowe

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: