eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › pełnomocnictwo procesowe
 • Organ przegrał ze spółką w sprawie zwrotu VAT, bo nie znał reguł postępowania

  Organ przegrał ze spółką w sprawie zwrotu VAT, bo nie znał reguł postępowania

  13:22 04.12.2023

  Gdy reprezentujący spółkę nie złożył pełnomocnictwa procesowego do akt konkretnej sprawy, to organ nie może zakładać, że spółka działa w niej przez pełnomocnika, bo czyniła tak już w innym postępowaniu. Jeśli tak zrobi, otworzy przedsiębiorcy furtkę do wygrania sporu. Organy muszą przestrzegać reguł postępowania Choć zasady prawa mówią, że ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie podatkowe, kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa, postępowanie administracyjne
 • Wspólnota mieszkaniowa: od kogo pełnomocnictwo procesowe?

  Wspólnota mieszkaniowa: od kogo pełnomocnictwo procesowe?

  00:40 22.09.2015

  ... ze wspólnotą – profesjonalny zarządca (administrator) nieruchomości, a konkretnie umocowany przez tego zarządcę profesjonalny pełnomocnik. W analizowanym przypadku pełnomocnictwo procesowe do zastępowania wspólnoty zostaje udzielone pełnomocnikowi przez spółkę, której powierzono administrowanie nieruchomością wspólną. W związku z tym powstaje ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo procesowe, wspólnota mieszkaniowa, postępowanie sądowe, administrator nieruchomości
 • Zakres upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

  Zakres upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

  11:23 08.06.2015

  W dniu 26 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: oddział przedsiębiorcy zagranicznego, przedsiębiorca zagraniczny, przedsiębiorcy zagraniczni, pełnomocnictwo procesowe
 • Pełnomocnictwo - podstawowe informacje

  Pełnomocnictwo - podstawowe informacje

  12:53 13.06.2013

  ... pełnomocnictwo wyraźnie wskazywało określoną czynność, do dokonania której pełnomocnictwo umocowuje (pełnomocnictwo do poszczególnej czynności). Przykładem może być wymóg udzielenia tzw. prokurentowi (jest to szczególny rodzaj pełnomocnika przedsiębiorcy) pełnomocnictwa do poszczególnych czynności, aby mógł on zbyć przedsiębiorstwo. Pełnomocnictwo ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo procesowe
 • Postępowanie podatkowe: pełnomocnictwo

  Postępowanie podatkowe: pełnomocnictwo

  12:23 10.05.2011

  ... rozwiązaniem, zgodnie z którym pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do akt konkretnej sprawy. Ich zdaniem nawet jeżeli jest to tzw. pełnomocnictwo ogólne, tj. do ... czy pełnomocnictwo to zostało złożone np. do akt prowadzonych wobec niego wcześniej spraw. Tym bardziej nie są zobowiązane do sprawdzania, czy ewentualnie pełnomocnictwo strony ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo: możliwości i konsekwencje

  Pełnomocnictwo: możliwości i konsekwencje

  13:58 21.03.2011

  ... wioseł z firmą WIOSŁO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Malinowej 1. /podpis/ Pełnomocnictwo procesowe Jak już wcześniej wspomnieliśmy, pełnomocnictwo procesowe upoważnia pełnomocnika do zastępowania mocodawcy w postępowaniu przed sądem. Pełnomocnictwo procesowe może być ogólne, to znaczy może uprawniać pełnomocnika do reprezentowania ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo a prokura

  Pełnomocnictwo a prokura

  11:30 16.07.2010

  ... kilku nieruchomości, szczególne - do jednostkowych czynności, np. sprzedaży konkretniej nieruchomości, czy procesowe - uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, do reprezentowania mocodawcy przed sądem. Udzielenie pełnomocnictwa i prokury Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez każdą osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnictwo procesowe, udzielenie pełnomocnictwa
 • Sąd pracy: pełnomocnictwo procesowe dla związkowca

  Sąd pracy: pełnomocnictwo procesowe dla związkowca

  08:10 23.12.2009

  Obowiązujące przepisy zezwalają, aby w sporze z pracodawcą pełnomocnikiem procesowym zatrudnionego był przedstawiciel związku zawodowego. W myśl najświeższego orzecznictwa, pełnomocnictwo może być udzielone jedynie przedstawicielowi tej organizacji związkowej, w której pracownik jest zrzeszony. Możliwość reprezentowania pracownika przez ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, sądy pracy, udzielenie pełnomocnictwa
 • Ważność udzielonych pełnomocnictw procesowych

  Ważność udzielonych pełnomocnictw procesowych

  13:10 11.06.2009

  ... Najwyższy nie podzielił tego stanowiska. W orzeczeniu stwierdził, że nie ma znaczenia, iż pełnomocnictwo podstawowego pełnomocnika dzielone było na etapy (w tym przypadku roczne okresy). Dopóki sam był pełnomocnikiem w sprawie, dopóty pełnomocnictwo dalsze nie wygasło (nastąpiłoby to wraz z ustaniem pełnomocnictwa podstawowego). Pozwany zresztą nie ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo procesowe, sądowy nakaz zapłaty, pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: