eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zarząd wspólnoty
 • Zadłużenie właściciela mieszkania we wspólnocie

  Zadłużenie właściciela mieszkania we wspólnocie

  13:24 03.03.2019 PORADA

  Witam, wspólnota, w której mieszkam to 7 mieszkańców, z których tylko dwóch (ja i sąsiad) ma wykupione mieszkanie. Nasz udział we wspólnocie to po 16%. Zarządcą wspólnoty jest zakład komunalny (spółka gminy), zakład zarządza w imieniu gminy. Mieszkam tutaj zaledwie rok ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zarząd wspólnoty, fundusz remontowy, koszty eksploatacyjne
 • PIT-11 i PIT-8C. Jak rozliczyć?

  PIT-11 i PIT-8C. Jak rozliczyć?

  17:53 29.04.2017 PORADA

  Witam, zastanawiam się jak rozliczyć. Dostałem PIT-11 z tytułu umowy o pracę, PIT-8C (cześć D) za ryczałtowe wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty i jeszcze jedna PIT-8C (część G) i się zastanawiam, jak to rozliczyć? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-8C, jak rozliczyć PIT, jak wypełnić PIT
 • Wspólnota mieszkaniowa: jak powinno wyglądać roczne zebranie?

  Wspólnota mieszkaniowa: jak powinno wyglądać roczne zebranie?

  00:15 20.03.2016

  ... zarząd lub zarządca może zwoływać zebrania zawsze na wniosek właścicieli lokali, to jednak zgodnie z prawem zobowiązany jest przede wszystkim do organizacji rocznego zebrania wspólnoty. - Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o własności lokali musi ono zostać zwołane (przez zarząd wspólnoty ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd wspólnoty, zarządca nieruchomości, zarządca, wspólnota mieszkaniowa
 • Wspólnota mieszkaniowa: od kogo pełnomocnictwo procesowe?

  Wspólnota mieszkaniowa: od kogo pełnomocnictwo procesowe?

  00:40 22.09.2015

  ... wspólnoty mieszkaniowej. Zdaniem autora niniejszego artykułu, pełnomocnictwa do reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej, na zasadzie umocowania do reprezentacji czynnej wspólnoty mieszkaniowej przed Sądem, powinien udzielać wyłącznie zarząd wspólnoty, aczkolwiek powyższe nie wyklucza, aby umocowanie do ustanawiania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnictwo procesowe, wspólnota mieszkaniowa, postępowanie sądowe, administrator nieruchomości
 • Czym jest „mała wspólnota mieszkaniowa”? Jak sprawuje zarząd?

  Czym jest „mała wspólnota mieszkaniowa”? Jak sprawuje zarząd?

  00:20 16.09.2015

  ... z osobami niemającymi licencji zarządcy nieruchomości”. Charakterystycznym elementem dla małej wspólnoty mieszkaniowej jest to, że nie występuje tu w pełnym tego słowa znaczeniu zarząd wspólnoty, czyli „organ” wspólnoty odpowiedzialny za kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i do reprezentowania ją na zewnątrz. Ponadto w małej wspólnocie ... WIĘCEJ

  Tematy: mała wspólnota mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zarząd wspólnoty, zarząd umowny
 • Wspólnota mieszkaniowa. O czym decyduje się na zebraniu?

  Wspólnota mieszkaniowa. O czym decyduje się na zebraniu?

  12:58 27.04.2015

  ... w art. 30 wskazuje, że zarząd wspólnoty lub zarządca, któremu notarialnie powierzono zarząd nieruchomością wspólną, musi przynajmniej raz w roku kalendarzowym zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali. Przepis doprecyzowuje, że takie zebranie należy przeprowadzić nie później niż w pierwszym kwartale. Jeśli zarząd lub zarządca zwlekają z terminową ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zebranie wspólnoty mieszkaniowej, zarząd wspólnoty, odwołanie zarządu
 • Wspólnota mieszkaniowa a udzielenie pełnomocnictwa

  Wspólnota mieszkaniowa a udzielenie pełnomocnictwa

  13:57 07.05.2014

  ... z dnia 15 października 2008 r., I CSK 118/08). Sprawami wspólnoty zazwyczaj kieruje powołany przez właścicieli lokali zarząd, chyba, że właściciele ustanowili inny sposób zarządu nieruchomością wspólną pisemną umową, która przyjęła formę aktu notarialnego albo powierzyli taką umową zarząd nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej na ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, udzielenie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo, zarządzanie nieruchomościami
 • Wspólnota mieszkaniowa: prawo głosu dla współwłaścicieli lokalu

  Wspólnota mieszkaniowa: prawo głosu dla współwłaścicieli lokalu

  11:04 18.03.2014

  ... do nich przynależnymi. Wielkość tego udziału ma bezpośrednie przełożenie na siłę głosu przysługującego danemu właścicielowi w głosowaniu wspólnoty, jeżeli głosowanie to odbywa się według powyższych zasad. Członkowie wspólnoty mogą zdecydować o podejmowaniu uchwał także w inny sposób np. zgodnie z regułą, że jednemu właścicielowi przysługuje jeden ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, członkowie wspólnoty, prawo głosu, nieruchomość wspólna
 • Wspólnota mieszkaniowa: kto odpowiada za balkon?

  Wspólnota mieszkaniowa: kto odpowiada za balkon?

  13:56 12.11.2013

  ... chcemy uniknąć w przyszłości niepotrzebnych nieporozumień i wzajemnego przerzucania się odpowiedzialnością za remont bądź wypadek radzimy, aby określić obowiązki względem balkonów w regulaminie Wspólnoty. Należy wówczas wyraźnie wskazać za jakie remonty i konserwacje odpowiada Wspólnota, a za jakie lokator oraz to czy balkon wraz z balustradą ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd wspólnoty, zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, prawa lokatorów
 • Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej

  Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej

  11:20 06.03.2013

  ... zebraniem wspólnoty mieszkaniowej? zwołanie rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej – roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej zwoływane jest przez jej zarząd lub, w przypadku, gdy zasady zarządu wspólnoty mieszkaniowej określono w zawartej w formie aktu notarialnego umowie właścicieli – przez zarządcę wskazanego w tej umowie; jeśli zarząd lub ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd wspólnoty, zarządca nieruchomości, zarządca, wspólnota mieszkaniowa
 • Zarząd wspólnoty a zarządca nieruchomości

  Zarząd wspólnoty a zarządca nieruchomości

  09:52 31.12.2012

  ... nr 85 poz. 388) jest zobowiązana wyznaczyć swój zarząd. - Zarząd wspólnoty jest organem, w skład którego wchodzą najczęściej przedstawiciele właścicieli lokali w danej wspólnocie (tak zwany zarząd właścicielski). Jednak może być również tak, że zarząd tworzą osoby z zewnątrz (spoza wspólnoty). Zarząd może zostać również zlecony na podstawie art. 18 ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd wspólnoty, zarządca nieruchomości, zarządca, wspólnota mieszkaniowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: