eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wspólnota mieszkaniowa
 • Kiedy członkowie wspólnoty mieszkaniowej są równi podczas głosowania?

  Kiedy członkowie wspólnoty mieszkaniowej są równi podczas głosowania?

  00:20 07.02.2021

  Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej zwykle uwzględnia wielkość lokali należących do członków. Tę zasadę można jednak łatwo zmienić. Sprawiedliwość głosowania we wspólnocie mieszkaniowej można definiować rozmaicie. Niektóre osoby uważają, że najbardziej sprawiedliwe jest rozwiązanie, zgodnie z którym siła głosu zależy od wielkości lokalu. ... WIĘCEJ

  Tematy: członkowie wspólnoty mieszkaniowej, wspólnota mieszkaniowa, członkowie wspólnoty, prawo głosu
 • Remont budynków wspólnoty. Czy konieczny jest przetarg?

  Remont budynków wspólnoty. Czy konieczny jest przetarg?

  14:02 21.12.2020 PORADA

  Dzień dobry. Proszę o informację czy wspólnota może wyłonić wykonawcę prac na podstawie zebrania ofert od kilku firm czy nie ma obowiązku wyłonić wykonawcy na podstawie przetargu, gdy koszt remontu przekracza 1,8 mln złotych. Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, remont, prace remontowe, usługi remontowo-budowlane
 • Duża wspólnota mieszkaniowa: wyższe koszty, ale sporo korzyści

  Duża wspólnota mieszkaniowa: wyższe koszty, ale sporo korzyści

  15:01 09.10.2020

  ... z którą do zarządzania nieruchomością wspólną przez małą wspólnotę zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego (dotyczące współwłasności). „Mała wspólnota mieszkaniowa funkcjonuje w sposób o wiele mniej sformalizowany (m.in. ze względu na brak wybieralnego zarządu). Nie oznacza to jednak, że w przypadku takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zarządca, administrator budynku, zarządzanie nieruchomościami
 • Wspólnota Mieszkaniowa. Czy można wystawić notę obciążeniową?

  Wspólnota Mieszkaniowa. Czy można wystawić notę obciążeniową?

  09:46 23.06.2020 PORADA

  Witam serdecznie, mam takie pytanie. Czy Wspólnota Mieszkaniowa może wystawić właścicielowi notę obciążeniową za dodatkowe dorobienie kluczy lub zakup dodatkowego pilota do bramy bez żadnych konsekwencji podatkowych? WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zwrot kosztów, nota obciążeniowa, powstanie obowiązku podatkowego
 • Wspólnota mieszkaniowa w bloku spółdzielni. Czy to możliwe?

  Wspólnota mieszkaniowa w bloku spółdzielni. Czy to możliwe?

  10:40 18.03.2020

  ... , to mogą zdecydować, że zarządzanie budynkiem przejmie wspólnota mieszkaniowa. Wyjaśniamy na jakich zasadach taka wspólnota może przejąć zarząd od spółdzielni. Po wyrugowaniu spółdzielni mieszkaniowej z bloku rządzić będzie wspólnota … Obowiązujące przepisy wskazują, że wspólnota mieszkaniowa może przejąć zarząd w budynku spółdzielczym na dwa ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, mieszkanie własnościowe
 • Ujemny fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Powód do obaw?

  Ujemny fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Powód do obaw?

  11:11 09.03.2020

  ... jest niepokojąca z punktu widzenia członka wspólnoty mieszkaniowej. W 2020 roku więcej wspólnot utworzy fundusz remontowy Tytułem wstępu warto przypomnieć, że każda wspólnota mieszkaniowa może założyć fundusz remontowy. Taki fundusz zwykle funkcjonuje jako wyodrębniony rachunek bankowy należący do wspólnoty. Nie istnieje ustawowy przymus tworzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, fundusz remontowy
 • Jakie problemy może napotkać wspólnota mieszkaniowa?

  Jakie problemy może napotkać wspólnota mieszkaniowa?

  00:30 09.02.2020

  ... celem maksymalizacji swoich zysków. Zgodnie z treścią art. 6 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa przysługuje zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązania. Może również pozywać i być pozwana. W samej ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zarządca, administrator budynku, zarządzanie nieruchomościami
 • Wspólnota mieszkaniowa na nowych zasadach

  Wspólnota mieszkaniowa na nowych zasadach

  12:56 15.01.2020

  Od 1 stycznia "Małe" Wspólnoty Mieszkaniowe zostały przekształcone w "Duże" Wspólnoty Mieszkaniowe. Zmiany będą korzystne, łatwiejsze będzie bowiem zarządzanie, na początku będzie jednak sporo pracy organizacyjnej. W myśl przyjętych zmian, od 1 stycznia 2020 roku Wspólnotę Mieszkaniową tworzą właściciele lokali, jeśli liczba lokali wyodrębnionych ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zarządca, administrator budynku, zarządzanie nieruchomościami
 • Jak odzyskać moją piwnicę bezprawnie zajętą przez ZBK?

  Jak odzyskać moją piwnicę bezprawnie zajętą przez ZBK?

  20:40 09.07.2019 PORADA

  Jestem właścicielem mieszkania, w bloku w którym jest wspólnota mieszkaniowa, zarządza administracja i jest kilka mieszkań przejętych przez ZBK. Do każdego mieszkania w bloku przynależy jedna piwnica. Mieszkanie kupiła moja mama w 2008 roku, a piwnica została jej wskazana przez ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa właściciela nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, włamanie, piwnica
 • Opodatkowanie CIT spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

  Opodatkowanie CIT spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

  12:57 28.05.2019

  ... Bez względu na to, czy spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa osiąga dochody z działalności zwolnionej od opodatkowania, czy też mu podlegającej, podmiot ten zobowiązany jest do złożenia zeznania CIT-8. Obowiązek ten istnieje nawet w sytuacji, gdy spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa poniesie stratę lub wykaże dochód zerowy. Ze ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z podatku, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe, zwolnienie z CIT
 • Firma usługowa. Jaka forma opodatkowania?

  Firma usługowa. Jaka forma opodatkowania?

  12:52 16.04.2019 PORADA

  Witam, proszę o poradę jaką formę opodatkowania wybrać. Będę prowadził firmę świadczącą usługi naprawcze oraz porządkowe. Moimi klientami będą głównie wspólnoty mieszkaniowe ale również klienci indywidualni. Średni roczny przychód przewiduję minimum około ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność usługowa, działalność gospodarcza i umowa o pracę, forma opodatkowania, praca na etat
 • Zadłużenie właściciela mieszkania we wspólnocie

  Zadłużenie właściciela mieszkania we wspólnocie

  13:24 03.03.2019 PORADA

  Witam, wspólnota, w której mieszkam to 7 mieszkańców, z których tylko dwóch (ja i sąsiad) ma wykupione mieszkanie. Nasz udział we wspólnocie to po 16%. Zarządcą wspólnoty jest zakład komunalny (spółka gminy), zakład zarządza w imieniu gminy. Mieszkam tutaj zaledwie rok ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zarząd wspólnoty, fundusz remontowy, koszty eksploatacyjne
 • Czy możliwy jest brak umowy zarządu wspólnoty mieszkaniowej biorącej wynagrodzenie?

  Czy możliwy jest brak umowy zarządu wspólnoty mieszkaniowej biorącej wynagrodzenie?

  22:31 05.01.2019 PORADA

  Kilka dni temu zgodziłam się na wejście do zarządu w wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele podjęli taką uchwałę i zawarli w niej nazwiska osób zarządku oraz kwoty netto wynagrodzenia, jakie mamy otrzymywać. Nie mamy z nimi żadnej umowy, podobno wystarczy uchwała. Tylko mamy ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zarząd wspólnoty mieszkaniowej, podatek dochodowy
 • Zobowiązanie wspólnoty a licytacja obca

  Zobowiązanie wspólnoty a licytacja obca

  20:09 31.07.2018 PORADA

  Czy kupując mieszkanie (należące do wspólnoty) na licytacji komorniczej za inne długi niż związanie z mieszkaniem, gdzie w operacie szacunkowym nie było informacji, że wspólnota zaciągnęła zobowiązanie w banku, również w księdze wieczystej, nie był ten kredyt wpisany, odpowiadam ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie wspólnoty, wspólnota mieszkaniowa, licytacja mieszkania, księga wieczysta
 • Wspólnota mieszkaniowa: właściciel, zarządca czy administrator obiektów budowlanych?

  Wspólnota mieszkaniowa: właściciel, zarządca czy administrator obiektów budowlanych?

  09:18 27.04.2018

  ... lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Aczkolwiek wspólnota mieszkaniowa posiada w określonym zakresie zdolność prawną, to pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości wspólnej a wspólnotą w zakresie wykonywania praw do nieruchomości wspólnej można postawić znak równości. Wspólnota mieszkaniowa, sama w sobie, będzie zatem raczej właścicielem ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, zarządca, administrator budynku, zarządzanie nieruchomościami
 • Ile może wspólnota mieszkaniowa?

  Ile może wspólnota mieszkaniowa?

  09:10 13.03.2018

  ... w kwestiach nieruchomości wspólnej stroną postępowania administracyjnego winna być wspólnota mieszkaniowa, a nie jej poszczególni członkowie. Podobnym tropem, aczkolwiek nie do ... w procesie. Jednak tego typu poglądy należy uznać za błędne. Skoro wspólnota mieszkaniowa ma prowadzić zarząd nieruchomością wspólną, do jej obowiązków należy nie tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, legitymacja procesowa, dochodzenie odszkodowań, zarządzanie nieruchomościami
 • Wspólnota mieszkaniowa może przegłosować dewelopera

  Wspólnota mieszkaniowa może przegłosować dewelopera

  10:55 27.02.2018

  Konflikty sąsiedzkie dotyczące sposobu użytkowania i zarządu wspólną częścią nieruchomości bywają prawdziwą zmorą dla lokatorów. Nasilają się często w budynkach wielofunkcyjnych, gdzie oprócz lokali mieszkalnych znajdują się biura czy obiekty handlowe. W takich warunkach nawet wspólny parking może łatwo stać się zarzewiem sporu. Dlatego warto ... WIĘCEJ

  Tematy: części wspólne nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, zarządzanie nieruchomościami
 • Przedawnienie wierzytelności

  Przedawnienie wierzytelności

  18:08 14.12.2017 PORADA

  Witam, we wrześniu 2013 odebraliśmy z żoną mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Wspólnota zawiązała się jakoś w styczniu bądź lutym 2014. Okres przedwspólnotowy to więc wrzesień 2013 - styczeń 2014. W tym okresie rachunki za czynsz i media dostarczane były przez zarządcę ... WIĘCEJ

  Tematy: zarządca, wspólnota mieszkaniowa, wystawienie faktury, przedawnienie
 • Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej łamie prawo jeśli nie przedstawia faktur zakupu?

  Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej łamie prawo jeśli nie przedstawia faktur zakupu?

  09:49 28.09.2017 PORADA

  Witam, w naszej wspólnocie mieszkaniowej jest dwoje członków zarządu, mam pytanie: jeden z członków zarządu kupuje dla wspólnoty tablice ogłoszeniową za 450 zł brutto, przesyłka gratis, zakup na własną firmę, tej faktury nam nie daje, a daje nam fakturę swoją wystawioną na swoją ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, członek zarządu, wystawienie faktury, ewidencja księgowa
 • Wspólnota mieszkaniowa

  Wspólnota mieszkaniowa

  15:10 28.03.2017 PORADA

  Witam serdecznie, mam takie pytanie, mieszkam w budynku 2-kondygnacyjnym z dwoma małymi korytarzykami. Światło na pierwszym korytarzyku jest podłączone do mojego licznika, a na drugim do sąsiadki. Obie dostajemy rachunek za prąd z Energii. Czy powinnyśmy jeszcze płacić zarządcy (tbs) w ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, opłaty za prąd, opłaty eksploatacyjne

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: