eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opłata sądowa
 • Tradycyjne znaki opłaty sądowej odchodzą do lamusa

  Tradycyjne znaki opłaty sądowej odchodzą do lamusa

  12:52 11.06.2018

  Opłaty sądowe związane z podejmowanymi przez uczestników procesów czynności do tych czas można było uiszczać przelewem na rachunek bankowy właściwego dla danej sprawy sądu, gotówką w kasie sądu lub za pomocą tradycyjnych znaczków opłaty sądowej. Opłaty znakami tradycyjnymi były limitowane do kwoty 1500 zł i uiszczało się je poprzez naklejenie ... WIĘCEJ

  Tematy: znaki opłaty sądowej, opłata sądowa, znaczki opłaty sądowej
 • Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

  Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

  10:11 17.10.2011

  ... Opłata sądowa od takiego pozwu wynosi 1/4 normalnej opłaty. Jeśli nie ma podstaw do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym, nie można wykluczyć, że sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Inaczej niż przy postępowaniu nakazowym, opłata sądowa ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata sądowa, koszty sądowe, sądowy nakaz zapłaty, nakaz zapłaty
 • Opłaty skarbowe i sądowe a opodatkowanie VAT

  Opłaty skarbowe i sądowe a opodatkowanie VAT

  08:00 09.06.2011

  W przypadku, gdy wartość nominalna opłat (np. skarbowych czy sądowych) nie jest uwzględniona w cenie usługi obsługi prawnej świadczonej na rzecz kontrahenta, a wydatki z tytułu tych opłat zostały poniesione w imieniu i na rzecz klienta, obciążenie kontrahenta poniesionymi w jego imieniu i na jego rzecz opłatami pozostaje poza zakresem ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata sądowa, opłaty skarbowe, koszty sądowe, opodatkowanie VAT
 • Opłaty skarbowe i sądowe klientów a koszty firmy

  Opłaty skarbowe i sądowe klientów a koszty firmy

  07:31 11.06.2010

  Ponoszone przez spółkę w imieniu i na rzecz reprezentowanych klientów należne opłaty administracyjne, sądowe i inne, które następnie klienci zwracają spółce, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zaś ich zwrot nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  02:48 19.12.2009

  ... tylko od pozwu, jak było dotychczas, ale również od apelacji. Obecnie opłata od apelacji zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia i wynosi odpowiednio 30 złotych ... zł, natomiast w sytuacji, gdyby obowiązywała ustawa sprzed nowelizacji zapłaciłby 300 zł, gdyż opłata wówczas byłaby liczona od wartości roszczenia dochodzonego pozwem (8.000 zł), a nie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty sądowe, zwrot kosztów sądowych, opłata sądowa, postępowanie sądowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: