eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opłaty skarbowe
 • Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

  Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

  13:45 22.10.2014

  ... wydał dnia 13.10.2014 r. interpretację ogólną nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893, w której wypowiedział się w zakresie pobierania opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw. W szczególności wyjaśnił kwestię ustalania tej opłaty od jednego pełnomocnictwa udzielonego kilku pełnomocnikom jak też zgłoszenia pełnomocnika do protokołu. Wcześniej w tej ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie prokury, prokura, pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa
 • Udzielenie prokury: obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej

  Udzielenie prokury: obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej

  01:10 24.02.2014

  ... spółki przez członków zarządu ustawa o opłacie skarbowej nie wymaga uiszczania żadnej opłaty. Czy tak samo jest w wypadku reprezentacji przez prokurenta? Przydatne linki: - Kodeks cywilny ... do akt sprawy dokumentu stwierdzającego jego umocowanie nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli zaś dokument taki składa prokurent, to spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie prokury, prokura, pełnomocnictwo, udzielenie pełnomocnictwa
 • Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej w podatku VAT

  Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej w podatku VAT

  12:16 31.10.2013

  ... budżetową, samorządowym zakładem budżetowym, gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej, lecz stanowi jednostkę samorządu terytorialnego. Zatem, wynagrodzenie za pobór opłaty w wysokości 5% wpływów pobranej opłaty skarbowej, które wypłacane jest Wnioskodawcy – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – podlega opodatkowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: inkaso, opłaty skarbowe, opodatkowanie VAT, stawki VAT
 • Opłata skarbowa jako koszty uzyskania przychodu

  Opłata skarbowa jako koszty uzyskania przychodu

  13:30 11.09.2013

  ... zapłaty zaopatrzone w: datę, wartość wniesionej opłaty, tytuł wniesionej opłaty, oraz podpis osoby, która bezpośrednio poniosła dany wydatek. Niektóre opłaty skarbowe można uiszczać bezpośrednio na rachunek bankowy odpowiedniego organu. W tym przypadku dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty będzie zatem potwierdzenie wykonania przelewu ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Zaświadczenie z urzędu (skarbowego) z opłatą skarbową

  Zaświadczenie z urzędu (skarbowego) z opłatą skarbową

  12:09 03.04.2013

  ... także opłatę skarbową. Jest ona pobierana przy dokonywaniu czynności urzędowych, wydawaniu zaświadczeń oraz zezwoleń. Z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej trzeba się liczyć nie tylko w kontaktach z urzędem. Opłaty skarbowe to forma parapodatków. Ta forma obciążenia obowiązuje w państwach, które nie mogą się zdecydować, co ma być ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, stawki opłaty skarbowej, zwolnienia z opłaty skarbowej, ustawa o opłacie skarbowej
 • Będą niższe opłaty urzędowe?

  Będą niższe opłaty urzędowe?

  07:37 20.09.2012

  ... opłaty urzędowe i opłaty skarbowe. W skali kraju to niebagatelna kwota. W 2011 roku do kasy państwa i gmin, oraz funduszy i ... resortu finansów we współpracy z innymi ministrami zbadał możliwość obniżenia opłat urzędowych, w tym opłaty skarbowej. Chodziło też o sprawdzenie, czy stawki opłat urzędowych odpowiadają rzeczywistym kosztom poniesionym ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty urzędowe, opłaty skarbowe, administracja, urzędy
 • Opłata skarbowa w koszty podatkowe firmy

  Opłata skarbowa w koszty podatkowe firmy

  11:53 26.11.2011

  ... Rada gminy może również zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent ... na miejsce złożenia dokumentu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej w przypadku, gdy mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów
 • Udzielenie pełnomocnictwa a opłata skarbowa

  Udzielenie pełnomocnictwa a opłata skarbowa

  11:46 30.06.2011

  ... występuje jedynie w przypadku pisemnego złożenia pełnomocnictwa. Na kim w takiej sytuacji spoczywa obowiązek uiszczenia tej opłaty? Art. 5 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej mówi, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, udzielenie pełnomocnictwa, ustawa o opłacie skarbowej, stawki opłaty skarbowej
 • Opłaty skarbowe i sądowe a opodatkowanie VAT

  Opłaty skarbowe i sądowe a opodatkowanie VAT

  08:00 09.06.2011

  ... zwrot poniesionych w imieniu i na rzecz klientów wydatków na opłaty skarbowe od pełnomocnictw, opłaty sądowe za pozyskanie dokumentów rejestrowych z KRS, wydatki na wpisy sądowe, opłaty za uzyskanie odpisów z akt prowadzonych postępowań sądowych, które nie są skalkulowane w wynagrodzeniu. Opłaty te nie są obciążone podatkiem VAT. Dokumentowane są ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata sądowa, opłaty skarbowe, koszty sądowe, opodatkowanie VAT
 • Opłata skarbowa: zwolnienia i wyłączenia

  Opłata skarbowa: zwolnienia i wyłączenia

  07:04 23.10.2010

  ... z którym – co do zasady – przepisy u.o.s łączą obowiązek poniesienia opłaty skarbowej. Należy bowiem mieć tu na uwadze bardzo szeroki katalog takich czynności wynikający ... , zatrudnienia, nauki, ochrony zdrowia etc. W pewnym jednak zakresie spraw wyłączone spod opłaty skarbowej są jedynie niektóre ze zdarzeń wskazanych w art. 1 u.o.s. i co ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty skarbowe, stawki opłaty skarbowej, zwolnienia z opłaty skarbowej, ustawa o opłacie skarbowej

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: