eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › nieodpłatne użyczenie
 • Zmiany podatkowe dla przedsiębiorców wspierających Ukraińców

  Zmiany podatkowe dla przedsiębiorców wspierających Ukraińców

  00:04 12.05.2022

  W odpowiedzi na wspólny apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej rząd wprowadził ulgi podatkowe dla przedsiębiorców udzielających pomocy Ukraińcom. Obejmują one m.in. możliwość odliczenia przekazanych na ten cel darowizn od podstawy opodatkowania PIT i CIT odpowiednio do kwoty 6% lub 10% dochodu, 0% stawkę VAT na dostawy ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc dla Ukrainy, Ukraina, uchodźcy z Ukrainy, uchodźcy
 • Preferencje podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy

  Preferencje podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy

  11:48 25.03.2022

  Preferencje podatkowe czekają na tych, którzy zdecydują się na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Co ważne, nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną, czyli od 24 lutego 2022 roku. Dokładnie 12 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc dla Ukrainy, wojna w Ukrainie, Ukraina, uchodźcy z Ukrainy
 • Pomoc dla uchodźców z Ukrainy będzie łatwiejsza. Wkrótce zmiany w przepisach podatkowych

  Pomoc dla uchodźców z Ukrainy będzie łatwiejsza. Wkrótce zmiany w przepisach podatkowych

  00:03 09.03.2022

  Aby pomóc docierającym do Polski uchodźcom z Ukrainy potrzebne są nie tylko regulacje, które umożliwią im legalny pobyt, pracę czy naukę. Polskie przepisy należy też dostosować do form pomocy, jakie otrzymują obywatele Ukrainy, Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami podatkowymi, które mają ułatwić przekazywanie darowizn czy korzystanie z ... WIĘCEJ

  Tematy: pomoc dla Ukrainy, wojna w Ukrainie, Ukraina, uchodźcy z Ukrainy
 • Wartość świadczeń częściowo odpłatnych w podatku dochodowym

  Wartość świadczeń częściowo odpłatnych w podatku dochodowym

  12:25 13.08.2020

  ... przychodem są również wartości rzeczy, praw, a także innych świadczeń otrzymanych częściowo odpłatnie. Ustawa nie wskazuje, co należy rozumieć jako świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne. Jednocześnie ustawa w żadnym miejscu nie definiuje pojęcia „świadczeń nieodpłatnych” lub „świadczeń częściowo odpłatnych”, pozostawiając te zagadnienia do ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • Bezpłatne użyczenie lokalu od szwagra na działalność

  Bezpłatne użyczenie lokalu od szwagra na działalność

  12:49 01.12.2017 PORADA

  Dzień dobry, zakładam działalność, jednak nie posiadam własnego lokalu i z pomocą przyszedł mi szwagier. Stad pytanie, czy może mi on bezpłatnie użyczyć jednego pokoju w swoim mieszkaniu, czy tez musimy spisać płatną umowę najmu? Z góry dziękuje i ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa użyczenia, użyczenie lokalu, działalność gospodarcza, miejsce wykonywania działalności
 • Nieodpłatne użyczenie części budynku a jego amortyzacja i VAT

  Nieodpłatne użyczenie części budynku a jego amortyzacja i VAT

  13:07 29.09.2016

  ... VAT-em nie musi się tutaj przejmować. Niestety powyższe stwierdzenie jest tylko w połowie prawdziwe. Ustawodawca zrównał bowiem z czynnościami odpłatnymi niektóre działania nieodpłatne, darmowe, wręcz charytatywne, wykonywane przez przedsiębiorcę. Ustawa o VAT w art. 8 ust. 2 pkt 1 mówi, że przez odpłatne świadczenie usług należy uznać także ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, stawki amortyzacji, preferencyjna metoda amortyzacji
 • Składniki majątku wspólnika używane w spółce jawnej

  Składniki majątku wspólnika używane w spółce jawnej

  13:35 19.11.2013

  ... być neutralne podatkowo. A to dlatego, że w art. 21 ust. 1 pkt 125 przytoczonej ustawy ustawodawca zwolnił z podatku dochodowego świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (chodzi tutaj o małżonka, dzieci, wnuków ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, korzystanie z nieruchomości, użytkowanie nieruchomości, nieodpłatne świadczenia
 • Umowa użyczenia nieruchomości a podatek dochodowy

  Umowa użyczenia nieruchomości a podatek dochodowy

  13:11 10.10.2012

  ... uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym także nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”, ograniczając się jedynie do wskazania, w art. 12 ust. 6 i 6a, sposobu i kryteriów ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, korzystanie z nieruchomości, użytkowanie nieruchomości, nieodpłatne świadczenia
 • Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe

  Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe

  11:34 23.04.2012

  ... inne czynności, które wynikają z bieżących potrzeb, takie jak udostępnienie samochodu, wynajęcie bądź użyczenie lokalu, pożyczka czy wykonywanie pracy. Świadczenia te mają różny charakter, czasem są odpłatne, częściowo odpłatne albo nieodpłatne. Jakie podatkowe skutki mają powyższe świadczenia. Przepisy ustawy o PIT nie nadają spółkom ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, nieodpłatne świadczenia, przychód z nieodpłatnych świadczeń
 • Spółka osobowa: użyczony składnik majątku wspólnika

  Spółka osobowa: użyczony składnik majątku wspólnika

  13:44 20.09.2011

  ... ? 1.1. Cywilnoprawny charakter umowy użyczenia Na gruncie prawa cywilnego nieodpłatne udostępnienie określonej rzeczy, np. lokalu użytkowego, należy traktować ... Nie oznacza to jednak automatycznego opodatkowania w każdym przypadku. Świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, korzystanie z nieruchomości, użytkowanie nieruchomości, nieodpłatne świadczenia
 • Najem nieruchomości od rodziców a podatek dochodowy

  Najem nieruchomości od rodziców a podatek dochodowy

  11:47 04.10.2010

  ... formy (w odróżnieniu od najmu i dzierżawy). W zależności od tego, czy zawarta umowa będzie miała charakter odpłatny (najem, dzierżawa) czy też nieodpłatny (użyczenie), różne będą skutki w podatku dochodowym. Otóż w przypadku zawarcia umowy o charakterze odpłatnym, czynsz płacony z tego tytułu będzie stanowił dla naszego przedsiębiorcy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podatek od firmy

 

1 2

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: