eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › metoda kasowa
 • Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

  Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

  13:50 06.08.2020

  ... dopiero po otrzymaniu zapłaty podatnik rozlicza taką sprzedaż z fiskusem. Metoda kasowa rozliczania VAT jest zarezerwowana wyłącznie dla małych podatników, którzy ... stosuje taki system rozliczeń, poprzez zawarcie na fakturach sprzedaży sformułowania „metoda kasowa”. Faktura z metodą kasową u nabywcy A taka informacja na fakturze jest dla nabywcy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, rok 2020, JPK_VAT, VAT naliczony
 • Odwrotne obciążenie VAT przy metodzie kasowej

  Odwrotne obciążenie VAT przy metodzie kasowej

  13:56 19.06.2018

  ... na potrzeby rozliczenia podatku VAT powinien wykazać fakturę za tę usługę? Metoda kasowa W przypadku małych podatników obowiązek podatkowy w podatku VAT może powstawać w sposób szczególny - ... VAT ale za to z dwoma adnotacjami, tj.: „metoda kasowa” i „odwrotne obciążenie” podatnik jest obowiązany wykazać wartość tej usługi w prawidłowym okresie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Faktura od podatnika z zaznaczeniem "metoda kasowa"

  Faktura od podatnika z zaznaczeniem "metoda kasowa"

  15:47 01.03.2018 PORADA

  Mam fakturę kosztową z adnotacją "metoda kasowa". Faktura wystawiona jest z datą 29.06.2017. Zapłacona jest przeze mnie 16.01.2018 r. Czy mogę ją dać do kosztów uzyskania przychodów za rok 2017? Co z VAT-em z tej faktury? WIĘCEJ

  Tematy: faktura kosztowa, metoda kasowa, ewidencja księgowa, wystawienie faktury
 • Faktura "metoda kasowa" a ulga na złe długi w VAT

  Faktura "metoda kasowa" a ulga na złe długi w VAT

  12:48 28.09.2017

  ... jest w przypadku otrzymanej faktury oznaczonej zwrotem "metoda kasowa"? Faktury VAT oznaczone wyrażeniem „metoda kasowa” wystawiają ci podatnicy, którzy korzystają z kasowej metody ... do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Metoda kasowa polega zatem na odwleczeniu momentu rozliczenia VAT od sprzedanych towarów i ... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, dług, termin płatności, VAT naliczony
 • Limit dla metody kasowej w VAT przy usługach prowizyjnych i klasycznej sprzedaży towarów

  Limit dla metody kasowej w VAT przy usługach prowizyjnych i klasycznej sprzedaży towarów

  19:35 26.07.2017 PORADA

  Czynny podatnik VAT zawarł z firmą X umowę pośrednictwa w sprzedaży towarów z tytułu, której otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne (umowa agencyjna). Jednocześnie w ramach działalności gospodarczej dokonuje klasycznej sprzedaży towarów. Moje wątpliwości odnoszą się do limitu do ... WIĘCEJ

  Tematy: limity podatkowe, metoda kasowa, podatek VAT, umowa pośrednictwa
 • Polisa płatna w ratach w kosztach PKPiR 2017

  Polisa płatna w ratach w kosztach PKPiR 2017

  21:34 07.06.2017 PORADA

  Polisę za samochód płatną w czterech ratach ujęto w kosztach PKPiR w całości (metoda kasowa) w styczniu. Po opłaceniu dwóch rat sprzedano samochód w maju. Co zrobić z pozostałymi dwoma ratami, które już nie będą opłacone? WIĘCEJ

  Tematy: polisa ubezpieczeniowa, polisa OC, ubezpieczenie samochodu, zapisy w PKPiR
 • Odwrotne obciążenie a metoda kasowa

  Odwrotne obciążenie a metoda kasowa

  14:15 23.03.2017 PORADA

  Czy otrzymując fakturę z odwrotnym obciąeniem z adnotacją "metoda kasowa" VAT rozliczam w miesiącu zapłaty czy w momencie wykonania usługi? WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, metoda kasowa, ewidencja księgowa, podatek VAT
 • Jak księgować "zagubioną" fakturę kosztową?

  Jak księgować "zagubioną" fakturę kosztową?

  11:55 20.06.2016 PORADA

  Faktura kosztowa z dnia 29.03.2016 r. (nie zakup towarów handlowych) "zgubiła się" i "odnalazła" 02.05.2016 r. PKPiR - metoda kasowa. 1. Czy taką fakturę mogę wpisać do PKPiR z datą 02.05.2016 r. (w "uwagach wpisać, że wpłynęła 02.05.2016 r. i dotyczy faktury z dnia 29.03.2016 r.) ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura kosztowa, ewidencja księgowa, PKPiR, zapisy w PKPiR
 • Termin odliczenia VAT od faktury z dopiskiem metoda kasowa

  Termin odliczenia VAT od faktury z dopiskiem metoda kasowa

  06:47 10.05.2016 PORADA

  Otrzymałam elektroniczną fakturę z dopiskiem metoda kasowa korygujacą (pomniejszająca) zakup towary. Moje pytanie: jaki jest termin pomniejszenia VAT-u naliczonego? WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, faktura VAT, faktura elektroniczna, odliczenie VAT
 • Metoda kasowa w VAT a eksport towarów

  Metoda kasowa w VAT a eksport towarów

  05:20 02.02.2016 PORADA

  Czy można rozliczać się kasowo z VAT eksportując towary (obowiązek podatkowy wystąpiłby po 180 dniach jeżeli nie otrzymam SADu)? Przepis art. 21 ust. 6 ustawy o VAT nie wyklucza eksportu ze stosowania metody kasowej lecz tylko WDT... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, mały podatnik, podatek VAT, rozliczenie VAT
 • PKPiR prowadzona metodą memoriałową, a otrzymana faktura metodą kasową. Jak to rozliczyć?

  PKPiR prowadzona metodą memoriałową, a otrzymana faktura metodą kasową. Jak to rozliczyć?

  21:21 23.09.2015 PORADA

  Witam! Prowadzę PKPiR metodą memoriałową. Otrzymałam FV z dopiskiem "metoda kasowa". Rozumiem, że VAT rozliczam z datą zapłaty za fakturę, a co z wpisem do PKPiR? Czy robię to również z datą zapłaty czy z datą wystawienia dokumentu? WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, metoda memoriałowa, faktura VAT, metoda kasowa
 • Przekazanie firmy w rodzinie

  Przekazanie firmy w rodzinie

  18:37 13.09.2015 PORADA

  Mam 70 lat i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (konsulting inżynierski). Jestem VAT-owcem. Jako mały podatnik rozliczam się kwartalnie, metoda kasowa, podatek liniowy 19%. Z powodu wieku i stanu zdrowia chcę przekazać firmę swojej córce, która jest inżynierem w tej samej ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie firmy, córka, jednoosobowa działalność gospodarcza, podatnik VAT
 • Sprzedaż wierzytelności spółki, a VAT na metodzie kasowej

  Sprzedaż wierzytelności spółki, a VAT na metodzie kasowej

  11:13 10.09.2015 PORADA

  Witam serdecznie, prowadzę spółkę z o.o. komandytową na metodzie kasowej rozliczania podatku VAT. Nagromadziło nam się ok. 100k netto PLN wierzytelności, które postanowiliśmy sprzedać do firmy windykacyjnej za 10k PLN. Jak w takim wypadku rozliczyć taką operację? a). Musimy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, rozliczenie VAT, rozliczenia podatkowe, spółka z o.o.
 • Szybka spłata zobowiązań = przyspieszony zwrot VAT?

  Szybka spłata zobowiązań = przyspieszony zwrot VAT?

  11:46 15.02.2013

  ... szczególnie atrakcyjnym dla przedsiębiorców terminowo regulujących swoje zobowiązania jest rozliczanie VAT-u metodą kasową – przypomina Tax Care w specjalnym cyklu „Płacę w terminie”. Metoda ta pozwala przesunąć moment powstania obowiązku podatkowego do czasu, aż kontrahent ureguluje swoje zobowiązanie (wyjątek to sprzedaż na rzecz osób ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, metoda kasowa
 • Nowe nazwy faktur VAT w 2013 r. i zawarte na nich dane

  Nowe nazwy faktur VAT w 2013 r. i zawarte na nich dane

  13:37 27.12.2012

  ... 2013 r. - Faktura walutowa – szablon na 2013 r. - Faktura marża – szablon na 2013 r. - Faktura metoda kasowa – szablon na 2013 r. - Faktura bez VAT – szablon na 2013 r. - Faktury i ... zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT (a więc przy metodzie kasowej) - wyrazy "metoda kasowa" (obecnie faktura taka musi nazywać się „FAKTURA VAT MP”); w przypadku faktur ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, VAT naliczony, VAT należny
 • Jak zmienią się zasady wystawiania faktur w 2013 r.?

  Jak zmienią się zasady wystawiania faktur w 2013 r.?

  13:19 13.11.2012

  ... lub usługi, wymagane będą wyrazy "odwrotne obciążenie". Mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową, będą zamiast oznaczenia "faktura VAT-MP" umieszczać oznaczenie "metoda kasowa". Gdy fakturę wystawiać będzie nabywca towarów i usług, będzie musiał zamieścić na fakturze oznaczenie "samofakturowanie". Nowością będzie możliwość wystawiania faktur ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, odliczenia podatku VAT, odliczenie podatku VAT, faktura VAT
 • Podatek VAT: usługi budowlane gdy metoda kasowa

  Podatek VAT: usługi budowlane gdy metoda kasowa

  13:44 27.08.2012

  Ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia są usługi budowlane. Określił on także szczególny sposób rozliczania tego podatku przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową. Jak zatem postąpić w sytuacji, gdy usługę budowlaną świadczy ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów firmy

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów firmy

  13:42 21.08.2012

  ... sprzedawca wystawi fakturę 01 czerwca 2012 r., koszt ten zostanie zaksięgowany w księdze pod datą 01 czerwca, a więc datą wystawienia faktury. Skomplikowana metoda memoriałowa Inaczej jest w przypadku metody memoriałowej. Przy jej stosowaniu przede wszystkim należy pamiętać o podziale kosztów na bezpośrednie (rozliczane w dacie przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: metoda kasowa, metoda memoriałowa, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów
 • Leasing operacyjny: kiedy koszty firmy w KPiR?

  Leasing operacyjny: kiedy koszty firmy w KPiR?

  12:55 14.04.2010

  W przypadku leasingu operacyjnego finansujący wystawia korzystającemu faktury VAT zawierające opłaty za raty z tyt. leasingu przedmiotu leasingu. Stanowią one odpowiednio przychód finansującego i koszt uzyskania przychodu korzystającego. Kiedy faktury te ująć (po stronie leasingobiorcy) w księdze podatkowej prowadzonej metodą kasową? Rozpatrzmy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, zapisy w PKPiR
 • Koszty pośrednie w KPiR a data zapłaty

  Koszty pośrednie w KPiR a data zapłaty

  07:35 21.03.2010

  ... potrącalności kosztów w czasie. W myśl tej regulacji koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (tzw. uproszczona metoda ewidencjonowania kosztów). Jednocześnie w art. 22 ust. 6b w/w ustawy (obowiązującym od 01.01.2007r.) ustawodawca sprecyzował, co należy rozumieć przez ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, zapisy w PKPiR, koszty pośrednie, metoda kasowa

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: