eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodów
 • Opłata za aplikację adwokacką czy radcowską to nie koszt firmy

  Opłata za aplikację adwokacką czy radcowską to nie koszt firmy

  12:09 20.08.2015

  ... uzyskania przychodów. To wydatek osobisty, nie zaś firmowy Nieco bliżej sukcesu był skarżący w drugiej sprawie, dotyczącej możliwości wpisania wydatków na aplikację adwokacką oraz egzamin do kosztów uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, PKPiR, własna firma
 • Internetowa strona firmowa jest kosztem uzyskania przychodu

  Internetowa strona firmowa jest kosztem uzyskania przychodu

  13:51 19.08.2015

  ... są ściśle związane z funkcjonowaniem samej strony i przedsiębiorca może je „wrzucić” w koszty. Tak samo, jak sam biznes, tak i jego strona powinna się ... czyli że są bez cienia wątpliwości związane z osiąganiem przychodów, a tym samym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki ponoszone w związku z zaprojektowaniem, zakładaniem ... WIĘCEJ

  Tematy: Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Środek trwały z dotacji lepiej amortyzować niską stawką

  Środek trwały z dotacji lepiej amortyzować niską stawką

  13:47 19.08.2015

  ... amortyzacyjnych, które przypadają na część wartości początkowej środka trwałego sfinansowaną dotacją. Obie ustawy podatkowe wskazują, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad w nich określonych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, ewidencja środków trwałych, amortyzacja jednorazowa
 • Podróż służbowa kadry zarządzającej czyli samolot w kosztach spółki

  Podróż służbowa kadry zarządzającej czyli samolot w kosztach spółki

  13:25 19.08.2015

  ... koszt uzyskania przychodów, jeśli spełniają podstawowy wymóg określony w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, tj. mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie zauważyć należy, że możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, podróż służbowa
 • Zapłata zobowiązań nie pozwala na ponowną korektę kosztów

  Zapłata zobowiązań nie pozwala na ponowną korektę kosztów

  13:20 17.08.2015

  ... podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Wobec powyższego, jeżeli w miesiącu, w którym powinno nastąpić zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów, podatnik nie ponosi kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Hala sportowa czy karnet na basen dla pracowników bez podatku

  Hala sportowa czy karnet na basen dla pracowników bez podatku

  11:03 16.08.2015

  ... powstaniem przychodu, jeśli nie można mu przypisać uzyskania konkretnych korzyści a także nie jest prowadzona ewidencja, która umożliwia dokładne określenie tejże korzyści. Wynajęcie sali gimnastycznej również nie zwiększa przychodu pracownika Nie tylko imprezy integracyjne nie generują przychodów po stronie podatnika. Resort finansów bowiem ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od firm, impreza firmowa, wyjazdy integracyjne
 • Dotacja na ochronę środowiska nie jest przychodem podatkowym firmy?

  Dotacja na ochronę środowiska nie jest przychodem podatkowym firmy?

  13:16 14.08.2015

  ... i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej, * ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Rozłożenie podatku na raty: opłata prolongacyjna w koszty podatkowe

  Rozłożenie podatku na raty: opłata prolongacyjna w koszty podatkowe

  13:31 13.08.2015

  ... w tej materii znajdziemy w przytoczonej wyżej interpretacji. „(...) opłata prolongacyjna, jako wydatek o charakterze innym, niż bezpośrednio związanym z przychodami, powinna zwiększać koszty uzyskania przychodów w dniu poniesienia tego kosztu. Przez poniesienie kosztu dla celów rozliczeń podatkowych należy rozumieć sytuację, gdy dany wydatek ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, opłata prolongacyjna
 • Sankcja pieniężna z Niemiec nie zmniejszy podatku w Polsce

  Sankcja pieniężna z Niemiec nie zmniejszy podatku w Polsce

  13:15 13.08.2015

  ... za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 updop zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów. Do uznania przedmiotowego wydatku Spółki za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest wykazanie, że został on poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Impreza integracyjna: jedli, pili i się bawili, a podatku nie płacili

  Impreza integracyjna: jedli, pili i się bawili, a podatku nie płacili

  13:31 12.08.2015

  ... in. mają zostać zaprezentowane wyniki firmy, jej plany na przyszłość oraz przedstawieni zostaną nowi pracownicy – obejmą koszty dojazdu, wyżywienia, noclegów oraz organizacji wieczoru. Firma we wniosku wskazała, że impreza ma ... wspomnianej na samym początku, mają sporą szansę zaliczyć taka imprezę integracyjną do kosztu uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od firm, impreza firmowa, wyjazdy integracyjne

poprzednia  

1 ... 40 ... 50 51 52 ... 60 ... 100 ... 152

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: