eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty uzyskania przychodów
 • Towar jako środek trwały: różnice kursowe

  Towar jako środek trwały: różnice kursowe

  12:56 14.03.2012

  ... takim przypadku konieczne jest dokonanie pewnych operacji w księdze przychodów i rozchodów. Trzeba przy tym ... firma ta obciążyła przedsiębiorcę. Tym samym koszty tego transportu powiększą wartość początkową przedmiotowego środka trwałego ... różnice kursowe są obecnie ujmowane w ciężar kosztów uzyskania przychodu, zaś dodatnie różnice kursowe ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, środki trwałe
 • Kontrola z ZUS: składki w koszty podatkowe

  Kontrola z ZUS: składki w koszty podatkowe

  08:47 10.03.2012

  ... spółka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Przepisy podatkowe wyłączają bowiem z kosztów uzyskania przychodów odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Miesięcznik Koszty w Firmie. W jednej publikacji znajdziesz rozwiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Leasing samochodu: koszty gdy zawieszenie firmy

  Leasing samochodu: koszty gdy zawieszenie firmy

  13:35 02.03.2012

  ... może rozliczać wydatki w kosztach uzyskania przychodu? Wydatki w trakcie zawieszenia działalności Kosztami uzyskania przychodówkoszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: swoboda działalności gospodarczej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ułatwienia dla przedsiębiorców, bariery przedsiębiorczości
 • Przejęcie spółki: wynagrodzenia pracownicze jako koszty

  Przejęcie spółki: wynagrodzenia pracownicze jako koszty

  10:28 17.02.2012

  ... , poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów albo może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Co obejmują koszty pracownicze? Chociaż ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Rozliczenie podatku od wynagrodzenia pracownika

  Rozliczenie podatku od wynagrodzenia pracownika

  12:49 14.02.2012

  ... stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy bądź innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi wynagrodzenia te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS
 • Zatrudnienie żony w firmie bez kosztów podatkowych?

  Zatrudnienie żony w firmie bez kosztów podatkowych?

  09:05 11.02.2012

  ... prywatnego auta w firmie), mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 kwietnia 1995 r. (sygn. akt SA/Kr 228/95). Składek ZUS można uniknąć Tego typu wydatki będą jednak kosztem uzyskania przychodów także w sytuacji, gdy współmałżonek jest osobą współpracującą, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba współpracująca, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, składki za osobę współpracującą
 • Dotacja na zakup środka trwałego: podatek dochodowy

  Dotacja na zakup środka trwałego: podatek dochodowy

  12:29 09.02.2012

  ... trwały się amortyzuje, dotacja zmniejsza koszty Pozostaje tutaj jednak problem, jak postąpić w okresie, w którym składnik majątku był amortyzowany jeszcze przed otrzymaniem dotacji (w naszym przykładzie są to miesiące grudzień i styczeń)? W takim przypadku należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Najem nieruchomości: odsetki od kredytu w koszty?

  Najem nieruchomości: odsetki od kredytu w koszty?

  07:11 07.02.2012

  ... pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem ... WIĘCEJ

  Tematy: najem, najem lokalu, wynajem, podatek od najmu
 • Likwidacja firmy a składki ZUS jako koszty

  Likwidacja firmy a składki ZUS jako koszty

  13:18 03.02.2012

  ... od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku zaliczania tychże składek do kosztów uzyskania przychodu dodatkowo trzeba pamiętać o regulacji zawartej w art. 23 ust. 1 pkt 55a przytoczonej ustawy, który to mówi, że kosztem uzyskania przychodu nie są składki nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, składki ZUS, składki ZUS dla przedsiębiorców, podatek od firmy
 • Wsparcie finansowe z UE: koszty i przychody podatkowe

  Wsparcie finansowe z UE: koszty i przychody podatkowe

  07:54 03.02.2012

  ... od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodówkoszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: a. nabycie ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dotacje unijne, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów

poprzednia  

1 ... 50 ... 90 ... 99 100 101 ... 110 ... 150 ... 152

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: