eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kodeks postępowania administracyjnego
 • Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 2

  Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 2

  09:55 09.08.2016

  ... termin przewidziany na załatwienie sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób odpowiedzialnych za niezałatwienie sprawy w terminie. Przydatne linki: Kodeks postępowania administracyjnego Co więcej organ odwoławczy ma także prawo do podjęcia odpowiednich środków, które miałyby zapobiec naruszaniu terminów właściwych dla rozpatrywania ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność urzędnika, urzędy, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 1

  Administracja publiczna: co robić gdy postępowanie się przeciąga? Cz. 1

  12:50 08.08.2016

  ... na to terminie musi powiadomić strony postępowania – podając przy tym przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. W jakich okolicznościach zatem można mówić o przedłużaniu postępowania i jakie kroki może podjąć inwestor? Terminy Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są do ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność urzędnika, urzędy, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Decyzja administracyjna: co ma wpływ na jej ważność?

  Decyzja administracyjna: co ma wpływ na jej ważność?

  00:30 28.07.2016

  ... Czy, przykładowo, w sytuacji, gdy na załączniku do decyzji nie złożono podpisu, można wnosić o unieważnienie całej decyzji administracyjnej? Przydatne linki: Kodeks postępowania administracyjnego Jak zostało wspomniane powyżej to stricte decyzja administracyjna powinna zawierać podpis wszystkich obecnych na posiedzeniu członków organu kolegialnego ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wadliwa decyzja administracyjna, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne: strony muszą znać termin przesłuchania świadków

  Postępowanie administracyjne: strony muszą znać termin przesłuchania świadków

  11:01 22.07.2016

  ... informacji. Jeśli strona nie zostanie powiadomiona to może wnosić o wznowienie postępowania, ponieważ – zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego - strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który w danej sprawie wydał decyzje ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, przesłuchanie świadków, administracja publiczna, kodeks postępowania administracyjnego
 • Pełnomocnik: do czego można go upoważnić?

  Pełnomocnik: do czego można go upoważnić?

  09:29 27.04.2016

  ... pism administracyjnych przez pełnomocnika, w sytuacji, gdy taką decyzję on odbierze, jawnie przekroczy nadane mu uprawnienia. Przydatne linki: - Kodeks cywilny - Kodeks postępowania administracyjnego A więc o fakcie, czy pełnomocnik przekroczył nadane mu uprawnienia, decyduje charakter podpisanego upoważnienia – czyli czy w tej umowie pełnomocnik ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik, pełnomocnictwo, kodeks postępowania administracyjnego
 • Czy decyzje administracyjne powinien otrzymywać pełnomocnik?

  Czy decyzje administracyjne powinien otrzymywać pełnomocnik?

  14:22 07.03.2016

  ... linki: Kodeks postępowania administracyjnego Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli decyzja organu administracyjnego zostanie doręczona z naruszeniem art. 40 § 2 k.p.a. – a wiec z pominięciem pełnomocnika – nie można zakładać, że takie pismo nie weszło do obrotu prawnego. Jak pokazuje przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzje administracyjne, decyzja administracyjna, pełnomocnik, kodeks postępowania administracyjnego
 • Postępowanie administracyjne: prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

  Postępowanie administracyjne: prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

  00:16 09.06.2015

  ... 18 września 2014 roku, sygn. akt I OSK 50/14). Przydatne linki: - Kodeks postępowania administracyjnego - Kodeks cywilny Dopiero prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego, uwzględniające skargę strony na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej (choćby tylko w zakresie stwierdzenia, czy bezczynność ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, opieszałość urzędnika, kodeks postępowania administracyjnego
 • Administracja publiczna: grzywny dla opieszałych urzędników?

  Administracja publiczna: grzywny dla opieszałych urzędników?

  00:40 18.03.2015

  ... nieruchomości skierował absurdalną sprawę do Sądu Administracyjnego, który w finale ukarał burmistrza za jego postępowanie grzywną w wysokości 1000zł. Nałożył na niego także obowiązek sfinalizowania wniosku w ciągu miesiąca. Urzędnikowi zarzucono celowe przewlekanie postępowania, opieszałe działania, a wręcz pozorowanie czynności administracyjnych ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność urzędnika, opieszałość urzędnika, urzędy, kodeks postępowania administracyjnego
 • Administracja publiczna: co może uzasadnić zwłokę w załatwieniu sprawy?

  Administracja publiczna: co może uzasadnić zwłokę w załatwieniu sprawy?

  13:28 11.03.2015

  ... to być zarówno działania sił przyrody, jak i działania lub zaniechania innych organów, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Przydatne linki: Kodeks postępowania administracyjnego Jednak do terminów załatwienia spraw wlicza się także opóźnienia powstałe z winy organu prowadzącego postępowanie. Jak tłumaczy Bartosz Antos z portalu www ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne, administracja publiczna
 • Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

  Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

  11:47 05.01.2015

  ... zobowiązany zaczekać do momentu, aż decyzja stanie się ostateczna. Musi zatem poczekać na ewentualne odwołania, które inne strony postępowania mają prawo złożyć. Przydatne linki: Kodeks postępowania administracyjnego Decyzje nie nadające się do wykonania Istnieją także decyzje, które ze swej natury w ogóle nie nadają się ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna, decyzje administracyjne, wykonalność decyzji


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: