eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kodeks postępowania administracyjnego
 • NSA: Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej

  NSA: Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej

  13:27 06.08.2021

  ... tego wniosku można wnieść skargę kasacyjną. Przedmiotem kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego w ramach skargi kasacyjnej są uchybienia sądu pierwszej instancji, które ... ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie. Naruszenie przepisów postępowania Druga kategoria obejmuje naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy. ... WIĘCEJ

  Tematy: Postępowanie podatkowe, postępowanie sądowe, kodeks postępowania administracyjnego, skarga kasacyjna
 • Nowelizacja k.p.a. - czy dojdzie do wygaszenia reprywatyzacji?

  Nowelizacja k.p.a. - czy dojdzie do wygaszenia reprywatyzacji?

  10:04 21.06.2021

  Projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego przygotowany pierwotnie przez Komisję Ustawodawczą Sejmu doczekał się istotnych zmian wprowadzonych przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach. Jeśli poprawki ... WIĘCEJ

  Tematy: reprywatyzacja, kodeks postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna, postępowanie reprywatyzacyjne
 • Postępowanie administracyjne można wznowić

  Postępowanie administracyjne można wznowić

  10:03 17.04.2018

  ... wobec tej osoby. Decyzja ostateczna wydana przez organ administracyjny nie zawsze oznacza koniec postępowania administracyjnego i nie oznacza, że musimy się godzić na zaistniałe okoliczności. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje bowiem sytuacje nadzwyczajne opisane w art. 145 kpa, w których zdawałoby się zakończone postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania, kodeks postępowania administracyjnego
 • Czy przewlekłość postępowania można wyeliminować?

  Czy przewlekłość postępowania można wyeliminować?

  00:20 31.10.2017

  ... możliwym terminie. Czy podatnik może liczyć na usprawnienie postępowania? 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zdefiniowano w niej pojęcia przewlekłości postępowania oraz bezczynności organu. Zgodnie z art. 37 ust. 1 KPA ... WIĘCEJ

  Tematy: przewlekłość postępowania, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, ponaglenie
 • Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

  Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

  00:26 12.09.2017

  ... to zatem, że każda organizacja już na etapie wniosku do organu administracyjnego, zobligowana jest do dostarczenia wyczerpujących, konkretnych i przejrzystych argumentów przemawiających za faktem, że spełnia przewidziane przez kodeks postępowania administracyjnego wytyczne – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Czytaj także ... WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o stowarzyszeniach
 • Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 1

  Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 1

  00:34 11.09.2017

  ... Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Aby dokładnie zilustrować, kiedy zachodzą okoliczności wymienione przez ustawodawcę w art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego omówiony zostanie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 2014 roku (sygnatura akt: I SA/Kr 1376/13), w którym uwzględniona została skarga pewnego ... WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o stowarzyszeniach
 • Jest nowy Kodeks postępowania administracyjnego. Będzie sprawniej?

  Jest nowy Kodeks postępowania administracyjnego. Będzie sprawniej?

  13:59 01.06.2017

  ... znowelizowany Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe regulacje zmieniają podejście administracji publicznej do uczestników postępowań, w tym do przedsiębiorców. Oprócz tych zmian, nowy Kodeks zawiera też modyfikacje czasu trwania postępowania administracyjnego. Prostą sprawę organ rozwiąże w 30 dni Nowy Kodeks postępowania administracyjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, zmiany w prawie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Decyzja administracyjna musi być wyczerpująco uzasadniona

  Decyzja administracyjna musi być wyczerpująco uzasadniona

  00:11 13.04.2017

  ... stronie na każdym etapie prowadzonego postępowania. Podobnie jest z uzasadnianiem decyzji – organ zobowiązany jest do wyczerpującego wyjaśnienia przesłanek prawnych oraz innych okoliczności, które brał pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy. Zgodnie z art. 11 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej powinny wyjaśniać ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, kodeks postępowania administracyjnego
 • Czy decyzja administracyjna może być wydana na podstawie wadliwego przepisu?

  Czy decyzja administracyjna może być wydana na podstawie wadliwego przepisu?

  00:49 28.03.2017

  ... wadliwy przepis? Strona postępowania administracyjnego otrzymała decyzję, której podstawę do wydania stanowił przepis rozporządzenia niezgodny z ustawą. Czy organ administracji publicznej może odmówić uwzględnienia wadliwej przesłanki w toczącym się postępowaniu? W myśl art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wadliwa decyzja administracyjna, wadliwy przepis, kodeks postępowania administracyjnego
 • Decyzja administracyjna: kiedy wstrzymanie wykonania?

  Decyzja administracyjna: kiedy wstrzymanie wykonania?

  00:22 31.01.2017

  W jakich okolicznościach strona może oczekiwać, że dojdzie do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności administracyjnej? W złożonej skardze na decyzję administracyjną strona zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżanego tu dokumentu. W jakich okolicznościach może oczekiwać zgody na taki postulat? Katalog przesłanek, które mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wykonalność decyzji, kodeks postępowania administracyjnego

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: