eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › inne źródła przychodów
 • Od uregulowanych zaległych składek ZUS trzeba zapłacić podatek

  Od uregulowanych zaległych składek ZUS trzeba zapłacić podatek

  12:11 09.07.2021

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są m. in.: • pkt 1 – stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; • pkt 9 – inne źródła. Przepis art. 12 ust. 1 ww. ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy
 • Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  13:40 04.08.2020

  Właściciel mieszkania nie może z niego korzystać od ponad 7 lat, bo pomimo prawomocnego wyroku eksmisyjnego nadal zamieszkują w nim poprzedni właściciele. Gmina przyznała mu z tego tytułu odszkodowanie za utracone korzyści oraz zwrot kosztów eksploatacyjnych za utrzymanie mieszkania. Właściciel wystąpił do organów podatkowych z zapytaniem o ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  13:25 04.06.2020

  ... i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”. Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 11 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  13:29 06.02.2018

  ... w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 updof, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”. W myśl art. 20 ust. 1 updof, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: zachowek, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku
 • Rozliczenie podatku od sprzedaży licencji na program komputerowy

  Rozliczenie podatku od sprzedaży licencji na program komputerowy

  06:14 16.01.2016

  ... z czynności i zdarzeń, których podstawą są posiadane przez podatnika prawa autorskie i prawa pokrewne”. Wspomniane inne przepisy to m.in. ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ... powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów podatkowych, prawa autorskie, przychód z praw autorskich, podatek dochodowy
 • Skarga do sądu na opieszałość: odszkodowanie bez podatku dochodowego

  Skarga do sądu na opieszałość: odszkodowanie bez podatku dochodowego

  12:58 10.09.2015

  Kwoty wypłacone ze względu na nieuzasadnioną zwłokę w postępowaniu sądowym nie podlega opodatkowaniu – wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez łódzką izbę skarbową. Wprawdzie do uzyskania takiej wykładni konieczna była wygrana przez sądem administracyjnym, jednak fiskus wreszcie przyznał rację podatniczce, która nie chciała płacić podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowania, zadośćuczynienie, przychody podatkowe, inne źródła przychodów
 • Skarga na opieszałość sądu: odszkodowanie bez podatku

  Skarga na opieszałość sądu: odszkodowanie bez podatku

  08:14 24.08.2015

  ... Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają specyfikację źródeł przychodów, na podstawie których następuje przypisanie konkretnego przychodu do źródła przychodu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są tzw. inne źródła. Z kolei, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowania, zadośćuczynienie, przychody podatkowe, inne źródła przychodów
 • Zwrot wkładu mieszkaniowego w spadku bez podatku dochodowego

  Zwrot wkładu mieszkaniowego w spadku bez podatku dochodowego

  11:59 21.08.2015

  ... poboru podatku. Jednakże na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz ... WIĘCEJ

  Tematy: inne źródła przychodów, źródła przychodów, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Spółdzielcze mieszkanie w spadku z podatkiem dochodowym?

  Spółdzielcze mieszkanie w spadku z podatkiem dochodowym?

  12:36 18.08.2015

  ... zwrócili uwagę, że na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zgodnie z tą ustawą, podatkowi temu podlegają rzeczy i prawa majątkowe, do których nabycia doszło ... WIĘCEJ

  Tematy: inne źródła przychodów, źródła przychodów, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Umorzenie kary bez podatku dochodowego?

  Umorzenie kary bez podatku dochodowego?

  13:31 26.06.2015

  Umorzenie kwoty kary, które nie jest powiązane z otrzymanym uprzednio świadczeniem, nie powoduje powstania po stronie podatnika przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - uznał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 15.06.2015 r. nr DD3.8222.2.239.2015.IMD. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów podatkowych, inne źródła przychodów, przychody podatkowe, opodatkowanie podatkiem dochodowym

 

1 2 ... 4

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: