eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › działalność wykonywana osobiście
 • Umowa zlecenie gdy firma w formie spółki cywilnej

  Umowa zlecenie gdy firma w formie spółki cywilnej

  13:08 23.07.2013

  ... , • działalność wykonywana osobiście, • pozarolnicza działalność gospodarcza. Definicja działalności gospodarczej zawarta jest natomiast w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza
 • Komputer w pracy = przychód w podatku dochodowym?

  Komputer w pracy = przychód w podatku dochodowym?

  13:46 13.03.2013

  ... przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie z działalności gospodarczej. Jest to bardzo istotne, gdyż dla tych dwóch źródeł ustawa przewiduje odrębne definicje przychodów (z wykładnią dokonaną przez NSA można byłoby się zgodzić, gdyby takie świadczenia mieściły się w źródle przychodu, jakim jest działalność gospodarcza). Co ważne ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia pracownicze, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia w PIT, nieodpłatne świadczenia dla pracowników
 • Usługi konsultingowe a podatek liniowy

  Usługi konsultingowe a podatek liniowy

  13:24 12.02.2013

  ... art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy źródłami przychodów jest: • działalność wykonywana osobiście, • pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, uważa się działalność zarobkową: a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b. polegającą na poszukiwaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek liniowy, skala podatkowa, podatek od firmy, formy opodatkowania
 • PIT: Wynagrodzenie syndyka masy upadłościowej

  PIT: Wynagrodzenie syndyka masy upadłościowej

  13:27 27.08.2012

  ... . 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie do treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Optymalizacja wynagrodzenia członków zarządu

  Optymalizacja wynagrodzenia członków zarządu

  13:20 26.10.2011

  ... przez płatnika wg. stawki 18%, nie zaś według skali podatkowej. Działalność w formie spółki osobowej Uzyskiwanie wynagrodzenia przez członka zarządu świadczącego usługi przez tzw ... sytuacji trudno jest twierdzić, iż uzyskane przychody są związane z działalnością wykonywaną osobiście. Przy spółce osobowej uwagi wymaga również kwestia kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, spółki menedżerskie, podatek od firmy, skala podatkowa
 • Umowa cywilno-prawna a działalność gospodarcza

  Umowa cywilno-prawna a działalność gospodarcza

  13:44 09.06.2011

  ... prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług czy umowę o dzieło poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji przychód uzyskany z wykonania takiej umowy nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz - z reguły - z działalności wykonywanej osobiście ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza
 • Wynagrodzenie sędziego a zaliczka na podatek

  Wynagrodzenie sędziego a zaliczka na podatek

  09:09 02.02.2011

  ... są m.in.: * działalność wykonywana osobiście (pkt 2), * pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3). Stosownie do treści art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów, zaliczka na podatek dochodowy
 • Umowa zlecenie a otwarcie firmy

  Umowa zlecenie a otwarcie firmy

  13:03 19.11.2010

  ... jednym ze źródeł przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) updof do przychodów z tego źródła zalicza się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza
 • Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

  Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

  09:16 26.10.2010

  ... ? Przychody z działalności wykonywanej osobiście zostały określone w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zalicza się do nich m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza
 • Kontrakt menedżerski to przychód z działalności wykonywanej osobiście

  Kontrakt menedżerski to przychód z działalności wykonywanej osobiście

  11:18 20.10.2007

  ... . 13 pkt 7 updof). Zrezygnowano zatem z określenia że działalność, o której mowa w kwestionowanym przepisie, ma być wykonywana osobiście. Zmiana zaskarżonego przepisu miała na celu usunięcie wątpliwości odnośnie zaliczania przychodów z umów o zarządzanie wyłącznie do działalności wykonywanej osobiście. W ocenie RPO konstrukcja przepisu art. 13 pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakt menedżerski, przychody podatkowe, działalność wykonywana osobiście

poprzednia  

1 2Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: