eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aport przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:49 27.11.2020

  ... warto wyjaśnić, co należy rozumieć przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ pozostałe transakcje na majątku będą co do zasady uznawane za zbycie pojedynczych składników majątku. Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  13:11 24.09.2020

  ... więc zauważyć, że aport przedsiębiorstwa zawsze będzie wiązał się ze zmianą umowy spółki. Zatem co do zasady aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej będzie opodatkowany PCC. Jednakże umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, podatek VAT, podatek PCC, opodatkowanie PCC
 • Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  13:45 08.07.2020

  ... dla spółki oraz zdolności do wejścia w skład masy upadłościowej. Skutki podatkowe w CIT Aport stanowi zatem objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny ( ... przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z treścią art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Zwrot VAT: uważaj co kupujesz - nieruchomość czy przedsiębiorstwo

  Zwrot VAT: uważaj co kupujesz - nieruchomość czy przedsiębiorstwo

  14:44 02.06.2020

  ... w postaci gwarancji bankowych. Zdaniem organu podatkowego spółka nabyła zatem zorganizowane części przedsiębiorstwa. Zaś zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z kolei, jak stanowi chociażby przepis art. 88 ust. 3a pkt 2, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa
 • Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  11:44 30.08.2018

  ... spółki przed notariuszem W 2012 r. zawierający umowę spółki komandytowej wnieśli jednocześnie wkłady pieniężne, a będąca jednym z komandytariuszy spółka jawna – aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości ponad 12 mln zł. Umowa zawierana była przed notariuszem, który jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnej (dalej ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Koszty aportu przedsiębiorstwa a koszty podatkowe

  Koszty aportu przedsiębiorstwa a koszty podatkowe

  08:34 18.08.2018

  ... ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej, w związku z wniesieniem jej przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, bezspornie zostaną poniesione w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, bowiem wniesienie przedsiębiorstwa do spółki komandytowej skutkuje m.in. zwiększeniem źródeł finansowania działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport przedsiębiorstwa, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów
 • Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  13:03 07.03.2017

  ... trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych przez otrzymującego aport (art. 16g ust. 9-10 oraz art. 16h ust. 3-3a updop). Wystąpienie agio w przypadku dokonania aportu przedsiębiorstwa nie wiąże się więc z uzyskaniem przez Wnioskodawcę lub wnoszącego aport jakichkolwiek korzyści podatkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  13:31 04.07.2016

  ... nastąpi utworzenie spółki, a dopiero w następnym kroku wniesienie aportem do niej przedsiębiorstwa zainteresowanej. Spółka jawna nie powstanie tutaj w wyniku przekształcenia innego podmiotu. Nadto po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki wnioskodawczyni dokona wykreślenia własnej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  Aport udziałów do spółki z o.o. bez podatku PCC?

  13:34 12.04.2016

  ... akcyjną oraz spółkę europejską. Bez PCC Nieopodatkowane PCC jest natomiast wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  13:08 07.04.2016

  ... w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na które składać się będzie m.in. nieruchomość. Za wniesiony aport spółka wyemituje udziały na rzecz spółki aportującej, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Opisana wyżej nieruchomość, jako składnik aportowanego przedsiębiorstwa, będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: aport przedsiębiorstwa, aport nieruchomości, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: