eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aport nieruchomości
 • Aport nieruchomości do spółki cywilnej bez aktu notarialnego?

  Aport nieruchomości do spółki cywilnej bez aktu notarialnego?

  13:38 05.07.2021

  ... formy, również gdy chodzi o nieruchomości. Tym samym wprowadzenie do spółki cywilnej małżonków nieruchomości może nastąpić na podstawie umowy spółki cywilnej. Reasumując – do wprowadzenia do majątku spółki cywilnej małżonków nieruchomości nie jest konieczna forma aktu notarialnego, podstawą wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, odpisy amortyzacyjne, wartość początkowa środków trwałych
 • Amortyzacja nieruchomości wniesionej do spółki jawnej aportem

  Amortyzacja nieruchomości wniesionej do spółki jawnej aportem

  13:52 02.04.2021

  ... , jaką był zobowiązany ustalić wspólnik (który wniósł niniejszy aport) w dacie rozpoczęcia w 2018 r. dzierżawy Nieruchomości na rzecz Spółki. W celu zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów od tak ustalonej wartości początkowej Nieruchomości (z wyjątkiem gruntu) należy uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, odpisy amortyzacyjne, wartość początkowa środków trwałych
 • Sprzedaż gruntu z budynkiem w podatku PIT

  Sprzedaż gruntu z budynkiem w podatku PIT

  13:17 25.07.2019

  ... z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem jako część składowa gruntu, nie może być ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu
 • Krajowy Zasób Nieruchomości. Część druga

  Krajowy Zasób Nieruchomości. Część druga

  00:40 28.12.2017

  ... : cel spółki, warunki wykorzystania nieruchomości i kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki została przekazana, lub za naruszenie warunków wskazanych w umowie. Warto mieć na uwadze, że umowa zbycia nieruchomości przez spółkę celową, do której nieruchomość ta została wniesiona jako aport, będzie automatycznie nieważna ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Zasób nieruchomości, nieruchomości, rynek mieszkaniowy, mieszkania na wynajem
 • Najem nieruchomości nie powinien wykluczać zwolnienia z podatku

  Najem nieruchomości nie powinien wykluczać zwolnienia z podatku

  11:44 06.11.2017

  ... dochodowym od osób fizycznych nakłada na podatników obowiązek zapłaty podatku w razie sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat od jej nabycia. Wyjątkiem jest art. 21 ... nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu
 • "Sprzedaż" nieruchomości po 5 latach także z podatkiem dochodowym?

  "Sprzedaż" nieruchomości po 5 latach także z podatkiem dochodowym?

  13:54 20.06.2017

  ... o wartość rynkową nieruchomości z dnia jej nabycia, a więc o kwotę 738.900 zł, ponieważ wydatku takiego Wnioskodawczyni nie poniosła, bowiem nieruchomość nabyto nieodpłatnie (umowa darowizny).(...)” Interpretacja została wprawdzie w starym stanie prawnym (co do określenia wartości przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport) niemniej ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu
 • Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

  13:03 07.03.2017

  ... ograniczenie w postaci zasady kontynuacji w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa oraz wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych przez otrzymującego aport (art. 16g ust. 9-10 oraz art. 16h ust. 3-3a updop). Wystąpienie agio w przypadku dokonania aportu przedsiębiorstwa nie wiąże się więc ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego a aport nieruchomości

  Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego a aport nieruchomości

  00:40 09.09.2016

  ... nieruchomości spada to jej właściciel może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tego tytułu. Co w sytuacji, gdy działka po zmianie planu, a przed złożeniem pozwu, została wniesiona jako aport ... aport do spółki po zmianie albo uchwaleniu planu, ale jeszcze przed złożeniem pozwu? Kto w takiej sytuacji uznany zostanie za właściciela nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości
 • Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

  Aport przedsiębiorstwa i sprzedaż nieruchomości w podatku CIT

  13:30 20.06.2016

  ... i przyjętej przez podmiot wnoszący aport w jego ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zatem należy stwierdzić, iż podmiot otrzymujący aport kontynuuje wycenę tych składników majątku w wartości przyjętej przez podmiot wnoszący aport. Reasumując, w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości Spółka będzie uprawniona do ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, Wartość początkowa (brutto) środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, aport
 • Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

  13:08 07.04.2016

  ... części, na które składać się będzie m.in. nieruchomość. Za wniesiony aport spółka wyemituje udziały na rzecz spółki aportującej, których sumaryczna wartość ... , czy spółka będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: aport przedsiębiorstwa, aport nieruchomości, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: