eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aport VAT
 • Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  13:18 18.12.2017

  ... nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego prywatnego w 2013 r. Od zakupu nie odliczono VAT. Na nieruchomość nie ponoszono też nakładów na jej ulepszenie. Wyburzono za ... 1 stycznia 2017 r. nieruchomość gruntową użyczyła Pani spółce, do której planowany jest aport, w celu ubiegania się przez spółkę o pozwolenie na budowę. Wyżej wymienione działania ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie VAT
 • Aport znaku towarowego: podatek VAT jako przychód w CIT?

  Aport znaku towarowego: podatek VAT jako przychód w CIT?

  12:53 31.03.2014

  ... VAT naliczonego po stronie SKA wynikająca z otrzymanej faktury VAT zostanie uregulowana przez nią w gotówce, natomiast pozostała wartość ceny zostanie uregulowana przez wydanie akcji SKA na rzecz Wnioskodawcy. Wobec takiego opisu sprawy należy podkreślić, że środki pieniężne przekazane przez SKA na rzecz wnoszącego aport ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, aport, aport VAT
 • Stawka VAT na aport towaru i środka trwałego

  Stawka VAT na aport towaru i środka trwałego

  13:13 21.01.2014

  ... oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W świetle powyższego, podmiot wnoszący aport jest obowiązany, z tytułu odpłatnej dostawy towarów, za którą otrzymuje wynagrodzenie ... przepisem, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., fakturę wystawia: 1. zarejestrowany podatnik VAT czynny; 2. podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa
 • Odliczenie VAT gdy aport nieruchomości

  Odliczenie VAT gdy aport nieruchomości

  13:05 25.09.2012

  ... co za tym idzie, gmina opodatkuje ją 23% stawką podatku VAT, wystawiając na tę okoliczność fakturę, gdzie nabywcą będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka. Spółka otrzymująca aport jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Otrzymany aport będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Zadano pytanie, czy z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: powstanie obowiązku podatkowego VAT, aport, aport VAT, podstawa opodatkowania
 • Kiedy aport nieruchomości zwolniony z VAT?

  Kiedy aport nieruchomości zwolniony z VAT?

  13:36 31.08.2012

  ... określonych składników dostawy. Odnosząc powyższe do wskazanego na wstępie przykładu należy stwierdzić, iż jedynie aport prawa współwłasności działki nr 2 może skorzystać ze zwolnienia z VAT jako działka zabudowana. Natomiast aport prawa współwłasności działki nr 1 powinien być zaklasyfikowany jako odpłatna dostawa terenu przeznaczonego pod ... WIĘCEJ

  Tematy: powstanie obowiązku podatkowego VAT, aport, aport VAT, podstawa opodatkowania
 • Aport nieruchomości zwolniony z VAT?

  Aport nieruchomości zwolniony z VAT?

  12:00 26.06.2012

  ... aport ten będzie korzystał ze zwolnienia w podatku VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, aport
 • Aport nieruchomości: zwolnienie z VAT?

  Aport nieruchomości: zwolnienie z VAT?

  07:57 03.12.2010

  ... aportu (zgodnie z wyceną) była wyższa niż wartość nominalna akcji obejmowanych przez Wnioskodawcę w zamian za aport. W związku z powyższym zadano 2 pytania: 1. Czy dostawa ta korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT? 2. Jak ustalić dla niej podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, aport
 • Aport: podstawa opodatkowania w VAT

  Aport: podstawa opodatkowania w VAT

  06:44 06.11.2009

  ... aport fakturą VAT wystawioną na spółkę, do której wnoszony jest aport. Obowiązek wystawienia takiej faktury wynika z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport VAT, podstawa opodatkowania, opodatkowanie VAT


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: