eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › powstanie przychodu w CIT
 • W którym momencie powstaje przychód z tytułu umorzonej pożyczki w CIT?

  W którym momencie powstaje przychód z tytułu umorzonej pożyczki w CIT?

  13:17 09.03.2022

  ... Informacji Skarbowej z dnia 03.02.2022 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.588.2021.1.ANK podatnik wyraził wątpliwość odnoszącą się do momentu powstania przychodu z tytułu umorzenia pożyczki. Wnioskodawca w zaprezentowanym stanie faktycznym wskazał, że otrzymał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą pożyczki była ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, umorzenie pożyczki, podatek od firmy, przychody podatkowe
 • Przychód z dzierżawy nieruchomości tylko raz w roku?

  Przychód z dzierżawy nieruchomości tylko raz w roku?

  13:27 26.08.2021

  ... CIT, może zostać określona data powstania przychodu z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Wskazać jednocześnie należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 3c Ustawy o CIT, rozpoznanie przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Data powstania przychodu w CIT: przede wszystkim interes fiskalny państwa

  Data powstania przychodu w CIT: przede wszystkim interes fiskalny państwa

  13:31 16.03.2021

  ... wciąż wizja utopijna. Przedsiębiorca wystąpił o wydanie interpretacji przepisów w zakresie opodatkowania CIT swojej działalności. Fiskus uznał jego stanowisko za ... a nie okoliczność jej rozliczenia z usługobiorcą. Zatem momentem powstania po stronie szpitala przychodu będzie dzień, w którym dana część usługi, dla której określono zapłatę, zostanie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  13:39 14.07.2020

  ... . 12 ust. 3a, 3c, 3d i 3e ustawy o CIT. W myśl art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust ... dochodowym od osób prawnych. Wobec tego za datę powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, uznać należy ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  13:04 21.01.2020

  ... prawnego będącego podstawą tej transakcji (indywidualnych cech czynności realizowanych w ramach tego stosunku prawnego). Ustalenie daty powstania przychodu jest istotne nie tylko w kontekście ujęcia tego przychodu w rozliczeniach podatkowych odpowiedniego okresu (roku podatkowego; miesiąca albo kwartału, za który jest ustalana zaliczka na podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Umowa konsorcjum: usługi budowlane w podatku dochodowym

  Umowa konsorcjum: usługi budowlane w podatku dochodowym

  13:34 27.11.2018

  ... budowlane wykonują wspólnie usługę na rzecz inwestora. Kiedy dojdzie do powstania przychodu podatkowego w związku ze zrealizowaniem inwestycji przez konsorcjum? Otóż zgodnie z art. ... wystawienia faktury albo uregulowania należności. Tym samym, moment powstania przychodu determinowany jest faktem, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze – wystawienie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Rozliczenie podatku CIT od umowy najmu

  Rozliczenie podatku CIT od umowy najmu

  12:48 20.09.2018

  ... umowy, to w takim przypadku przychód podatkowy powstanie zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli na koniec każdego okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury lub opis faktury nie będą decydowały o terminie powstania przychodu należnego. (…)” Pełną treść interpretacji można przeczytać ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Płatność kryptowalutą jako umowa barterowa pomiędzy przedsiębiorcami

  Płatność kryptowalutą jako umowa barterowa pomiędzy przedsiębiorcami

  13:40 16.03.2018

  ... zobowiązania płacąc nią. Dodatkowo zgodnie z przepisami przychód wyrażony w walucie obcej należy przeliczyć według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Narodowy Bank Polski nie prowadzi notowań BTC. Jak więc należy postąpić w takiej sytuacji? Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przesyłanie bitcoinów to ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, zbycie praw majątkowych, Bitcoin
 • Rozliczenie podatku od otrzymanej rekompensaty

  Rozliczenie podatku od otrzymanej rekompensaty

  12:54 19.06.2017

  ... . Zapis art. 12 ust. 3a updop wskazuje, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, ... w okresach rozliczeniowych (w przedmiotowej sprawie będzie to miesiąc), to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Czy data wystawienia faktury decyduje o przychodzie w PIT i CIT?

  Czy data wystawienia faktury decyduje o przychodzie w PIT i CIT?

  12:36 14.12.2016

  ... rzeczy czy wykonanie usługi, to data wystawienia faktury będzie określała moment powstania przychodu, jeżeli zaś faktura taka zostanie wystawiona w okresie późniejszym, nie będzie miała wpływu na powstanie przychodu – jako że ten powstanie w dacie wydania towaru/wykonania usługi. W takim przypadku zatem fakturę należy dołączyć do dokumentów ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: