eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › analiza finansowa
 • Ocena finansów firmy: teoria trzech soczewek

  Ocena finansów firmy: teoria trzech soczewek

  14:04 14.02.2011

  ... do maksymalizacji wartości tego miernika, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy lub też zwiększa wartość firmy. Druga soczewka – soczewka finansowa – stanowi odpowiedź na pytanie o wpływ efektywności gospodarowania na wysokość funduszy w przedsiębiorstwie. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w sprawozdaniu z przepływów ... WIĘCEJ

  Tematy: teoria trzech soczewek, soczewka majątkowa, soczewka ekonomiczna, soczewka finansowa
 • Analiza wskaźnikowa spółki

  Analiza wskaźnikowa spółki

  13:19 18.08.2010

  ... jest dawcą kredytu kupieckiego, czy jego biorcą. Ponadto dzięki tym wskaźnikom możliwa jest analiza adekwatności utrzymywania określonych poziomów wybranych pozycji bilansowych. Do podstawowych wskaźników z tej grupy zaliczamy: ... operacyjna: (Przychody ze sprzedaży – Koszty zmienne) / (Przychody ze sprzedaży – Koszty razem) Dźwignia finansowa ... WIĘCEJ

  Tematy: analiza wskaźnikowa, wskaźniki finansowe, wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia
 • Wycena polskich spółek - analiza fundamentalna

  Wycena polskich spółek - analiza fundamentalna

  12:21 02.02.2010

  Dawno, dawno temu, w czasach, gdy większości transakcji giełdowych nie zawierały automatyczne systemy komputerowe, a inwestorzy znali pojęcie "godziwa wartość akcji", fundamenty spółek miały znaczenie. Ile powinny zarobić polskie spółki, aby uzasadnić obecne poziomy wskaźnika cena/zysk? Aby ocenić czy akcje danej spółki są drogie czy tanie, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: analiza fundamentalna, wycena spółek, notowania giełdowe, zyski spółek
 • Wycena/analiza porównawcza

  Wycena/analiza porównawcza

  07:15 19.01.2010

  ... w przypadku przyjęcia parametru będącego medianą rynkową dla długiego okresu. W takim przypadku parametr taki powinien obrazować średnie stany rynku. W przypadku tym analiza porównawcza może posłużyć również do określenia stopnia niedowartościowania lub przewartościowania podmiotu przez rynek w bieżącym stanie natury. Ponadto często spotykane jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wycena rynkowa, analiza porównawcza, analiza finansowa, wartość rynkowa
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza

  Wielowymiarowa analiza porównawcza

  11:19 29.10.2009

  W ostatnim czasie możemy zaobserwować coraz większy wzrost zainteresowania metodami opartymi na wielopłaszczyznowej analizie porównawczej, których ideą jest tworzenie zagregowanych wskaźników uwzględniających wiele aspektów funkcjonowania podmiotu. W metodach tych brane są pod uwagę zarówno czynniki odnoszące się bezpośrednio do badanego podmiotu, ... WIĘCEJ

  Tematy: analiza porównawcza, wskaźniki makroekonomiczne, analiza techniczna, analiza finansowa
 • Ocena projektu gospodarczego - przychody wymagalne

  Ocena projektu gospodarczego - przychody wymagalne

  13:32 04.03.2009

  ... lub produktu. W tym celu przeprowadza się analizy finansowe, które ukazują sens (lub demaskują bezsens) danego przedsięwzięcia. Jedną z takich analiz jest analiza przychodów wymagalnych. Jak tłumaczy J. Jakubczyc w swojej książce „Metody oceny projektów gospodarczych” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008), metoda przychodów wymagalnych jest bardzo ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena projektu gospodarczego, analiza przychodów, finansowanie inwestycji, ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  12:55 09.01.2008

  ... itp. Artykuł jest zredagowanym fragmentem książki „Analiza finansowa przedsiębiorstwa” Bożyny Pomykalskiej i Przemysława Pomykalskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Książka zawiera opisy oraz przykłady przeprowadzania analizy finansowej firmy w różnych aspektach (m.in. kondycja finansowa, strategia finansowania, struktura kapitału ... WIĘCEJ

  Tematy: analiza finansowa, zarządzanie finansami, płynność finansowa, analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Jak podejmować dobre decyzje finansowe?

  Jak podejmować dobre decyzje finansowe?

  13:12 10.12.2007

  ... 2007). Książka zawiera ponad 200 przykładów i zadań do samodzielnego trenowania umiejętności podejmowania dobrych decyzji finansowych z najważniejszych dziedzin finansów firmy (płynność finansowa, koszt kapitału, zapasy i należności, inwestycje). WIĘCEJ

  Tematy: decyzje finansowe, zarządzanie finansami, płynność finansowa, analiza finansowa
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa

  Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa

  12:17 22.11.2007

  Kapitał obrotowy stanowi w firmie bufor bezpieczeństwa ułatwiający zachowanie płynności finansowej w sytuacjach opóźnień płatności lub trudnościach ze sprzedażą produktów. Zbyt niski poziom kapitału obrotowego grozi utratą płynności finansowej. Z kolei zbyt wysoki poziom może być przyczyną powstawania nieuzasadnionych, dodatkowych kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał obrotowy, zarządzanie finansami, analiza finansowa, zarządzanie kapitałem obrotowym
 • ROS - Wskaźnik rentowności sprzedaży

  ROS - Wskaźnik rentowności sprzedaży

  01:26 04.08.2005

  ... ) – wskaźnik ten informuje o wysokości osiąganego zysku po uregulowaniu podatków i odliczeniu wszystkich kosztów. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Obniżenie poziomu wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo musi zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonego zysku. W skrócie: ROS określa ... WIĘCEJ

  Tematy: analiza finansowa, Gross Profit Margin, ROS, Return on sales

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: