eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › PGK
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

  Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

  11:38 20.07.2021

  ... PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników. Obecnie w Polsce funkcjonują 63 PGK. Największa PGK to PGK PGE 2015 z przychodami za 2019 r. na poziomie 58 mld zł, z kolei najmniejsza to PGK DESA z przychodami na poziomie 5 mln zł. Warunki PGK Najbardziej problematyczną kwestią związaną z PGK ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

  Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

  12:35 17.05.2021

  ... Obie zakwalifikowały otrzymane środki jako pozostałe przychody operacyjne. W tych okolicznościach PGK wystąpiła do organu podatkowego o potwierdzenie, że tak uzyskane środki ... uwzględnić w rozliczeniu dochodów lub straty podatkowej. Rozpoznający wniesioną przez PGK skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zgodził się z przedsiębiorcą, że w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika

  Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika

  13:26 12.04.2021

  ... (minimum 75% udziału w kapitale spółek zależnych) oraz spółki zależne w drodze umowy o utworzeniu PGK, zawartej w formie aktu notarialnego na okres minimum trzech lat. Umowa ... każda ze spółek musi rozliczyć podatek za cały okres funkcjonowania PGK. Innymi słowy, jeżeli PGK powstała w 2018 r., a utraciła status podatnika w 2020 r., wówczas każda ze ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  13:08 11.02.2021

  ... spółkę dominującą spółki niebędącej uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej na status PGK jako podatnika CIT oraz możliwości wydłużenia czasu funkcjonowania grupy. ... r. na opisanych zasadach również w okresie po przedłużeniu okresu istnienia PGK. Restrukturyzacja wewnątrz PGK a CIT Art. 1a ust. 6 ustawy CIT statuuje generalny zakaz pomniejszania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  13:40 21.09.2020

  ... zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Umowa PGK Elementem niezbędnym PGK jest umowa o utworzeniu PGK, która obligatoryjnie musi być zawarta w formie aktu ... ). W tym celu należy w terminie przynajmniej 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego PGK zgłosić ten fakt do urzędu. Zgłoszenia dokonuje spółka dominująca według ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  13:39 29.08.2019

  ... się jednak z dużym ryzykiem, które sprawia, że rozwiązanie to nie zawsze bywa korzystne. PGK to rozwiązanie dla nielicznych Zgodnie z art. 1a ustawy o podatku dochodowym ... ramach grupy kapitałowej może być więc znacznie korzystniejsze niż poza nią. Status PGK można utracić Warunki pozwalające na utworzenie grupy, w tym wysokość kapitału zakładowego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

  13:01 15.01.2016

  ... r. Podatkowej Grupy Kapitałowej, której rok podatkowy pokrywał się będzie z rokiem kalendarzowym. Na dzień poprzedzający początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez PGK zainteresowana będzie posiadała nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych, w stosunku do których nie upłynął pięcioletni okres czasu na ich rozliczenie. Spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Nie tylko podatkowa grupa kapitałowa

  Nie tylko podatkowa grupa kapitałowa

  13:31 09.10.2015

  Pojęcie „grupy kapitałowej” stosunkowo często używane jest w obrocie prawnym. Warto jednak pamiętać, że w zależności od kontekstu oraz aktu prawnego regulującego określone zagadnienia, wspomniane pojęcie może mieć różne znaczenia. Z punktu widzenia omawianego problemu w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na pojęcie podatkowej grupy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, ustawa o VAT
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa bez preferencji w podatku VAT

  Podatkowa Grupa Kapitałowa bez preferencji w podatku VAT

  12:18 16.04.2015

  ... od towarów i usług. Do tej pory sądy administracyjne nie zajmowały się, poza rozważaniem samej możliwości zastosowania przepisów o szacowaniu obrotu do PGK, zastosowaniem tego przepisu w konkretnych przypadkach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Analiza istniejącego orzecznictwa pozwala stwierdzić, że sądy rzadko rozważały zastosowanie art ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, ustawa o VAT
 • Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości zabudowanych

  Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości zabudowanych

  12:35 09.01.2014 PORADA

  Witam, chciałam się zapytać, jak wygląda sprawa otrzymania darowizny nieruchomości zabudowanej, z przeznaczeniem do celów publicznych. Gmina przekazała spółce z o.o., która jest PGK sp. z o.o. i ma 100% udziału gminy? Czy sp. z o.o. musi płacić podatek od darowizny? A co z VAT? WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna nieruchomości, spółka z o.o., PGK


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: