eGospodarka.pl

eGospodarka.plZasoby serwisuP › pkb 2013 i kw

Znajdź w serwisie

Szukana fraza: pkb 2013 i kw
Liczba wyników: 424
Dział: wszystkie

 • GUS o PKB w I kw. 2013

  GUS o PKB w I kw. 2013

  09:58 04.06.2013

  ... z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,1%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 0,5%. W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 0,5%. Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2013 r. spadła realnie o 5,8%. Wartość ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w II kw. 2013 r.

  GUS o PKB w II kw. 2013 r.

  11:35 30.08.2013

  ... poprzednim kwartałem, w II kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,4%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 0,7%. W przemyśle wartość dodana brutto w II kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 2,6%. Wartość dodana brutto w budownictwie w II kwartale 2013 r. spadła realnie o 4,4%. Wartość ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w III kw. 2013 r.

  GUS o PKB w III kw. 2013 r.

  13:46 02.12.2013

  ... kwartałem, w III kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,6%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 0,8%. W przemyśle wartość dodana brutto w III kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 1,2%. Wartość dodana brutto w budownictwie w III kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 2,3%. Wartość ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w IV kw. 2013 r.

  GUS o PKB w IV kw. 2013 r.

  12:18 28.02.2014

  ... kwartałem, w IV kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,6%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 0,8%. W przemyśle wartość dodana brutto w IV kwartale 2013 r. wzrosła realnie o 0,1%. Wartość dodana brutto w budownictwie w IV kwartale 2013 r. zmniejszyła się realnie o 0,9%. Wartość ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w I kw. 2014 r.

  GUS o PKB w I kw. 2014 r.

  12:55 05.06.2014

  ... 2005) zanotował w ujęciu kwartalnym wzrost o 1,1 procenta. W ujęciu rocznym był wyższy o 3,5 procenta. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,4% w porównaniu z I kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w III kw. 2014 r.

  GUS o PKB w III kw. 2014 r.

  11:28 28.11.2014

  ... PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z III kwartałem 2013 r. W stosunku do opublikowanego w dniu 14 listopada 2014 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla III kwartału tego roku, prezentowany obecnie szacunek PKB nie zmienił się. Głównym czynnikiem wzrostu PKB ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w II kw. 2014 r.

  GUS o PKB w II kw. 2014 r.

  13:08 29.08.2014

  ... ) wzrósł realnie o 3,3% w porównaniu z II kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2014 r. W I półroczu br. PKB był realnie wyższy o 3,4%, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy. Po raz ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w I kw. 2015 r.

  GUS o PKB w I kw. 2015 r.

  11:02 01.06.2015

  ... Statystyczny w najnowszym, wstępnym szacunku PKB. PKB niewyrównany sezonowo (w ... kw. 2013 r. wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego był dodatni i wyniósł 1,1 pkt. proc. Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni =100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010). W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2015 r. PKB ... WIĘCEJ

 • GUS o PKB w I kw. 2016 r.

  GUS o PKB w I kw. 2016 r.

  13:25 31.05.2016

  ... pozostawał popyt krajowy. W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o ... środków obrotowych (+1,3 pkt. proc.) i, po raz pierwszy od III kw. 2013 r., niewielkiego, ujemnego wpływu popytu inwestycyjnego (-0,2 pkt. proc.). W związku z przyspieszeniem dynamiki ... WIĘCEJ

 • Wzrost PKB: dobry wynik polskiej gospodarki

  Wzrost PKB: dobry wynik polskiej gospodarki

  16:15 15.05.2014

  ... I kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,1 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5 procent. PKB niewyrównany sezonowo wzrósł realnie o 3,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2013. Ostateczne i bardziej szczegółowe informacje o dynamice PKB i jego strukturze w I kw. 2014 roku GUS ... WIĘCEJ

 • Przetargi - raport IV 2013

  Przetargi - raport IV 2013

  00:19 30.05.2013

  ... kw. 2012 PKB względem III kw. 2012 się nie zmienił (zerowa dynamika), to w pierwszym kw. 2013 ... WIĘCEJ

 • GUS o polskim PKB: gospodarka nadal tkwi w dołku

  GUS o polskim PKB: gospodarka nadal tkwi w dołku

  11:24 14.05.2013

  ... kolejnych kwartałów. O ile w IV kw. 2012 PKB względem III kw. 2012 się nie zmienił (zerowa dynamika), to w pierwszym kw. 2013 pojawiło się już lekkie odbicie, ... zostaną poddane korekcie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że szybkie szacunki kwartalne PKB w 2013 r. będą miały charakter opracowań eksperymentalnych. Będą one ogłaszane 45 dni po ... WIĘCEJ

 • GUS: PKB mocno w górę, rosną inwestycje i popyt krajowy

  GUS: PKB mocno w górę, rosną inwestycje i popyt krajowy

  13:37 29.11.2013

  ... się wcześniejsze, eksperymentalne opracowania GUS, dotyczące poziomu PKB w III kw. 2013. Wstępny szacunek PKB brutto wskazuje, że tempo wzrostu gospodarczego stopniowo rośnie i w III kwartale wyniosło w skali roku 1,9 procent. jeszcze kwartał wcześniej, w II kw. 2013 dynamika PKB wynosiła 0,8 proc. a w pierwszym kwartale zaledwie 0,5 procent. Jak ... WIĘCEJ

 • Polski PKB wzrośnie o 1.5% w 2013

  Polski PKB wzrośnie o 1.5% w 2013

  11:28 15.05.2013

  ... wzrost polskiego PKB będzie się kształtował na poziomie 3,5% rocznie. Zdaniem Marka Rozkruta, Głównego Ekonomisty Ernst & Young, prognoza wzrostu PKB o 1,5% w tym roku jest realistyczna, choć w świetle ostatnich danych, w tym szybkiego szacunku GUS o wzroście PKB w I kw. br., jest duże ryzyko, że wzrost ten będzie w 2013 r. niższy i wyniesie ... WIĘCEJ

 • RPP: z budżetem 2013 może być problem

  RPP: z budżetem 2013 może być problem

  23:03 23.11.2012

  ... Resort finansów przyjął w projekcie budżetu na rok 2013 tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 2,2 procent, jednak według RPP skala osłabienia wzrostu PKB może być poważniejsza niż ... z którym dynamika PKB w II kw. 2012 obniżyła się do 2,3% r/r z 3,6% r/r w I kw. 2012 r. Według oceny NBP, negatywne tendencje będą się utrzymywać w 2013 roku. Na ... WIĘCEJ

 • Podatki 2013: fiskus będzie bezwzględny?

  Podatki 2013: fiskus będzie bezwzględny?

  15:05 10.09.2012

  ... 2 mld 200 mln zł. Najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2013 r. obejmują między innymi ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich ... malejąca konsumpcja (drastyczny spadek konsumpcji odpowiada za ostre wyhamowanie wzrostu PKB w II kw. tego roku) oraz spadająca (również w związku ze spowolnieniem) inflacja. ... WIĘCEJ

 • Prognozy dla polskiej gospodarki V 2013

  Prognozy dla polskiej gospodarki V 2013

  08:20 31.05.2013

  ... 2013 r., aczkolwiek w II połowie 2013 r. będzie możliwe zaobserwowanie pierwszych symptomów ożywienia gospodarczego, co w rezultacie doprowadzi do prognozowanego wzrostu dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2014 r. W kontekście sytuacji krajowej, następujące czynniki będą wpływać na niską dynamikę wzrostu PKB w I połowie 2013 ... WIĘCEJ

 • Koniunktura gospodarcza w Polsce I kw. 2013

  Koniunktura gospodarcza w Polsce I kw. 2013

  10:51 09.05.2013

  ... Instytutu, tempo wzrostu PKB w przyszłym roku wyniesie 2,5 proc. Słaba koniunktura będzie widoczna we wszystkich najważniejszych sekcjach polskiej gospodarki. W 2013 roku wartość dodana w ... powoli poprawiać, co będzie efektem nieco szybszego wzrostu PKB w drugiej połowie 2013 roku. Według prognozy Instytutu, tempo wzrostu zatrudnienia w go-spodarce ... WIĘCEJ

 • Przetargi - raport IX 2013

  Przetargi - raport IX 2013

  10:53 31.10.2013

  ... publicznych inwestycjach budowlanych powoli odchodzi do przeszłości. PKB powoli rośnie, ale rokowania ostrożne We wrześniu 2013 roku, zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o ... odpowiednich kwartałów roku bieżącego i ubiegłych. Dane wskazują, że w III kw. 2013 roku względem analogicznego kwartału 2012 roku największe wzrosty (na poziomie ... WIĘCEJ

 • Koniunktura gospodarcza w Polsce IV kw. 2013

  Koniunktura gospodarcza w Polsce IV kw. 2013

  13:41 10.02.2014

  ... kwartałem, w którym dynamika produktu krajowego brutto była wyższa niż trzy miesiące wcześniej. Według oceny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, PKB w czwartym kwartale 2013 roku wzrósł o 2,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku po-przedniego. Tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło tym samym poziom najwyższy od pierwszego kwartału ... WIĘCEJ

 • Przetargi - raport 2013

  Przetargi - raport 2013

  13:13 29.01.2014

  ... od II kw. 2013 roku. W ostatnim, IV kwartale 2013 roku ogłoszono o 6,53 proc. więcej zamówień na prace budowlane niż rok wcześniej, w III kw. 2013 roczna dynamika zamówień ... na rynku pracy. W efekcie wzrost PKB zaczął przyspieszać. Według ostrożnych szacunków, jest bardzo prawdopodobne że za cały rok 2013 dynamika PKB przekroczyła poziom 2 procent. ... WIĘCEJ

 • NBP: rynek pracy w Polsce w IV kw. 2016

  NBP: rynek pracy w Polsce w IV kw. 2016

  09:14 05.04.2017

  ... . Stopa bezrobocia BAEL obniżyła się do 5,6% (sa), tj. o 0,4 pp. w porównaniu z III kw. ub.r., zaś liczba bezrobotnych spadła do poziomu poniżej 1 mln osób ... w polskiej gospodarce. Do 2013 roku poprawa struktury wykształcenia osób pracujących w gospodarce była istotnym czynnikiem podnoszącym wartość wykorzystania czynnika praca w PKB. Od 2014 roku ... WIĘCEJ

 • Koniunktura gospodarcza w Polsce I kw. 2014

  Koniunktura gospodarcza w Polsce I kw. 2014

  11:20 30.04.2014

  ... , co potwierdza spadek stopy bezrobocia w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2013 roku. Prognoza na lata 2014 – 2015 Prezentowana prognoza została opracowana ... nakładów inwestycyjnych (o 6,0 proc.). Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB będzie w latach 2014-2015 znacznie większy niż miało to miejsce w roku 2013. W latach 2014-2015 sytuacja na ... WIĘCEJ

 • Sprzedaż kredytów hipotecznych IV kw. 2013

  Sprzedaż kredytów hipotecznych IV kw. 2013

  13:54 21.03.2014

  ... 41 nieruchomości, czyli zaledwie 0,09 proc. ogółu. Jeszcze w II kw. 2013 r. mieliśmy do czynienia ze 142 takimi kredytami. W III kw. było ich 28 sztuk. Skromna statystyka jest zasługą ... za zeszły rok niż się spodziewano. 1,6 proc. wszedł w miejsce prognozowanych 1,3 proc. PKB. Prognozy na ten rok mieszczą się między 2 a 3 pkt. proc. Choć cieniem ... WIĘCEJ

 • Koniunktura gospodarcza w Polsce IV kw. 2011

  Koniunktura gospodarcza w Polsce IV kw. 2011

  00:11 03.02.2012

  ... . w czwartym. W ocenie Instytutu, rok 2013 nie będzie się istotnie różnił pod względem koniunktury od roku 2012 – prognozowany wzrost PKB wynosi 3,2 proc. Pamiętać jednak ... bieżącym roku tempo wzrostu eksportu wyniesie 5,1 proc., a w 2013 roku 4,0 proc. Z kolei import w latach 2012 – 2013 wzrośnie odpowiednio o 4,2 oraz o 4,8 proc. Obecna sytuacja w ... WIĘCEJ

 

1 2 ... 10 ... 17

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: