eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Energetyka wiatrowa w Polsce: bariery rozwoju

Energetyka wiatrowa w Polsce: bariery rozwoju

2013-08-22 11:20

Energetyka wiatrowa w Polsce: bariery rozwoju

Elektrownia wiatrowa ©  norikazu - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Ambiens Sp. z o.o., jedna z czołowych polskich firm działających w obszarze doradztwa środowiskowego, przygotowała raport na temat barier rozwoju sektora energetyki wiatrowej 2013 roku. Jest to pierwszy tak obszerny materiał opracowany przez ekspertów spółki.

Przeczytaj także: Energia wiatrowa w Polsce: jakie perspektywy?

W wielu sektorach gospodarki wolnorynkowej pojawiają się problemy, mające istotny wpływ na dalszy rozwój kraju. Energetyka wiatrowa jest jednym z celów strategicznych Unii Europejskiej. Szereg korzyści, które wynikają z jej eksploatacji: zwiększają produkt krajowy brutto, dają miejsca pracy, a w ogólnym bilansie korzystnie wpływają na środowisko naturalne.

Z myślą o przyszłych inwestorach nowych technologii, eksperci Ambiens przygotowali raport prezentujący rozwiązania, które blokują prawidłowy rozwój tej gałęzi rynku. W zestawionym materiale wypowiedzi udzielili przedstawiciele: czołowych firm, koncernów energetycznych współpracujących z Ambiens oraz eksperci branżowi. Wśród poruszanych problemów pojawiły się tematy obejmujące brak ustawy o odnawialnych źródłach energii, skomplikowane procedury i długi okres potrzebny na uzyskanie wymaganych zezwoleń oraz konflikty ze społecznościami lokalnymi. Powyższe jak i pozostałe zagadnienia są kluczowe dla firm, które chciałyby zainwestować pieniądze w farmy wiatrowe. Dlatego też opracowany raport będzie wydawany cyklicznie, raz na pół roku. Pozwoli to zweryfikować i uaktualnić informacje odnośnie poruszanych zagadnień.

„Przygotowane podsumowanie stanowi pigułkę wiedzy nt. sytuacji na rynku energetyki wiatrowej. Pomimo iż, możemy dostrzec wiele problemów, które hamują branże lub zniechęcają wręcz do rozwijania powyższych projektów, zarówno w Polsce jak i na świecie są one niezbędne. Pomysł cyklicznych raportów powstał już na początku prac przy materiale. Chcemy, aby zainteresowane firmy miały dostęp do bieżących informacji dotyczących perspektyw rozwoju sektora energetyki wiatrowej w kraju.” powiedział Michał Kaczerowski, Prezes Zarządu Ambiens.

GŁÓWNE WNIOSKI

Nastroje dotyczące przyszłości sektora wiatrowego są bardzo podzielone. 56 % ankietowanych w ciemnych barwach widzi przyszłości branży. Z drugiej jednak strony łącznie 39% respondentów jest zdania, że perspektywy rozwoju są raczej optymistyczne lub bardzo optymistyczne.

Charakterystyczne jest, że tylko 5% ankietowanych nie ma w tej kwestii zdania i na pytanie o przyszłość branży odpowiada „trudno powiedzieć”.

Najważniejszym kryterium uznanym przez ankietowanych za główną barierę rozwoju branży jest brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii (respondenci byli w tej kwestii wręcz jednogłośni – 96% odpowiedzi „bardzo ważne” oraz „raczej ważne”). Kolejne dwie zdefiniowane trudności dotyczą regulacji prawnych oraz kwestii administracyjnych – 94% odpowiedzi twierdzących dla skomplikowanych procedur oraz długiego okres wymaganych zezwoleń (w tym procedury oceny oddziaływania na środowisko) i 90% dla słabego prawa (np. zagospodarowania przestrzennego).

Konflikty ze społecznościami lokalnymi znalazły się na 7 pozycji wśród ważnych barier rozwoju sektora (83% odpowiedzi „bardzo ważne” oraz „raczej ważne”). W środkowej części jako problematyczny wskazano również brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów ze środowiskami ekologicznymi.

Dwie ostatnie odpowiedzi (zdefiniowane jako najmniej ważne bariery spośród sugerowanych) dotyczą kwestii finansowych. Tylko 60% ankietowanych uznało, że wysokie początkowe nakłady inwestycyjne związane z kosztowymi technologiami są istotne.

Co ciekawe, prawie wszystkie bariery zaproponowane wśród odpowiedzi okazały się ważnymi dla ponad połowy ankietowanych (uzyskując więcej niż 50% sumy odpowiedzi „bardzo ważne’ i „raczej ważne”).

Podsumowując, respondenci uznali, iż praktycznie wszystkie bariery są istotne dla branży energetyki wiatrowej. Przy czym wśród najważniejszych uznano te dotyczące otoczenia politycznego i prawno/administracyjnego ze szczególnym podkreśleniem problematyki braku ustawy o OZE. Środkowa część ograniczeń rozpatrywanych pod kątem ważności to kwestie społeczne oraz środowiskowe. Najmniej ważne okazały się tematy finansowe (nakłady inwestycyjne oraz koszty produkcji w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii).

Jednocześnie blisko 80% firm podczas rozwoju projektów wiatrowych napotyka na szeroko pojęte problemy społeczne.

Głównym oponentem farm wiatrowych jest najbliższe sąsiedztwo oraz środowiska ekologiczne, niejednokrotnie inspirowane przez polityków. Drugoplanowymi przeciwnikami, jak się okazuje, są lokalne władze i administracja na poziomie wojewódzkim.

fot. mat. prasowe

Główne bariery jakie stoją przed inwestorami w energetykę wiatrową w Polsce

Najważniejszym kryterium uznanym przez ankietowanych za główną barierę rozwoju branży jest brak Ustawy o odnawialnych źródłach energii (respondenci byli w tej kwestii wręcz jednogłośni – 96% odpowiedzi „bardzo ważne” oraz „raczej ważne”).


Głównym powodem niechęci do projektów wiatrowych są obawy o zdrowie okolicznych mieszkańców oraz strach przed pogorszeniem komfortu życia. Jak wskazują respondenci niejednokrotnie wynika to z braku rzetelnej wiedzy sąsiadów na temat faktycznych oddziaływań realizowanych przedsięwzięć.

Informacje o badaniu
Badanie zostało zrealizowane w maju 2013 roku metodą wywiadów CAWI (ankiety online wypełniane przez respondentów)


Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Re: Energetyka wiatrowa w Polsce: bariery rozwoju

    Michal1978r / 2014-05-18 12:54:19

    Aby zrozumieć istostę nacisków na politykę niskiej emisyjności należy zwrócić uwagę na inny, chyba pominięty aspekt, ale być może kluczowy. Polityka energetyczna nastawiona na OZE i ograniczenie emisji C02 w naszych polskich warunkach oznacza, że zostaniemy, czy już zostaliśmy zmuszeni do importu bardzo drogich i nieefektywnych ekonomicznie technologii, których my NIE PRODUKUJEMY. A zatem bardzo duży koszt takiej polityki NIE BĘDZIE stymulacją polskiego przemysłu, bo to byłoby jeszcze do zniesienia, ale prawie 100% importem i utrzymywaniem wysokoplatnych miejsc pracy w takich krajach jak DANIA, NIEMCY, FRANCJA i inne. Poniżej artykuł mówiący o tym kto jest beneficjentem takiej polityki "niskiej emisyjności". NA FARMIE WIATROWEJ najwięcej zarabia producent turbin, a my takich prawie NIE MAMY! I przy braku dużych polskich firm w tej branży, szansa na ich szybkie pojawienie się i wygranie z silną i wcześniej wspomaganą przez Państwa konkurencją (silnie lobbującą za taką polityką) jest czysto iluzoryczna, a zatem w ten sposób będziemy utrwalać model imitatora innowacji i będziemy wzmacniać najbardziej technologicznie rozwinięte kraje na świecie zamiast inwestować w poprawę konkurencyjności i innowacyjności naszego przemysłu na przykład inwestując w czyste technologie węglowe. A więc skazujemy się na BARDZO NISKIE PŁACE w przyszłości .....forsal.pl/artykuly/341825,polskie_firmy_nie_potrafia_zarabiac_na_budowie_farm_wiatrowych.html
    odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: