eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Polacy a władze lokalne i samorząd

Polacy a władze lokalne i samorząd

2011-07-29 09:52

Polacy a władze lokalne i samorząd

Polacy o samorządzie © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Polacy chcą uczestniczyć w funkcjonowaniu swojej społeczności lokalnej i angażować się w jej sprawy a także potrzebują zmian w prawie, które zwiększą ich udział w samorządzie poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi wpływu - wynika z raportu opracowanego na podstawie badań zrealizowanych na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP przez OBOP.

Przeczytaj także: Polskie metropolie w opinii KPP

Polacy o samorządzie

54% Polaków towarzyszy poczucie braku wpływu na sprawy swojej społeczności lokalnej są to najczęściej osoby niezainteresowane polityką, emeryci oraz badani w wieku 60 lat i więcej. Ponadto są to badani z wykształceniem podstawowym oraz zamieszkujący region wielkopolski. 40% badanych czuje, że wpływ taki posiada. Chęć posiadania takiego wpływu badani wyrażają, deklarując gotowość do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. 61% Polaków wzięłoby w nich udział. Istotą samorządu i samorządności jest to, że mieszkańcy chcą i mogą mieć wpływ na swoją społeczność. W tym kontekście uzasadnionym wydaje się być zaproponowanie mieszkańcom takich rozwiązań które zwiększą ich udział w samorządzie i zaktywizują ich do działania na rzecz własnej miejscowości własnej wspólnoty lokalnej.

fot. mat. prasowe

Polacy o samorządzie

Polacy o samorządzie

Z kolei na brak wpływu wskazują najczęściej osoby niezainteresowane polityką (67%), emeryci (61%) oraz badani w wieku 60 lat i więcej (62%). Ponadto są to badani z wykształceniem podstawowym (65%) oraz zamieszkujący region wielkopolski (64%).

fot. mat. prasowe

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?

Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?

Chęć posiadania wpływu na sprawy swojej miejscowości badani wyrażają, deklarując gotowość do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Blisko dwie trzecie Polaków (61%) wzięłoby udział w takich wyborach (przypomnijmy, że frekwencja w wyborach samorządowych z 21 listopada 2010 ogółem wyniosła 47,32%). Niemal co trzeci badany (31%) stwierdza, że nie wziąłby w nich udziału. 8% respondentów nie wie, czy wzięłoby udział w wyborach.Udział w wyborach samorządowych, chętniej niż pozostali, deklarują badani najlepiej wykształceni (66%), w wieku 50-59 lat (66%) oraz określający swoje poglądy polityczne jako centrolewicowe (78%) i lewicowe (85%). Ponadto: mieszkańcy wsi (70%) wyraźnie częściej niż mieszkańcy miast (57%) oraz osoby zainteresowane polityką (81%) w znacznie większym stopniu niż niezainteresowane (51%). Natomiast mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. (37%), zamieszkujący region pomorski (40%), bezrobotni (43%) a także najsłabiej wykształceni (36%) częściej niż inni odpowiadają, że do urn wyborczych by nie poszli. Wyborami są też w mniejszym stopniu zainteresowani ci spośród badanych, którzy w ogóle nie interesują się polityką ponad połowa z nich (55%) nie wzięłaby udziału w głosowaniu. Warto też zaznaczyć, że im gorzej respondenci oceniają swoją sytuację materialną tym częściej wyrażają oni niechęć do udziału w wyborach.

Polacy o swoich władzach lokalnych

Co trzeci badany dobrze ocenia swoje władze lokalne. Jednak aż połowa respondentów stwierdza, że po wyborach władze nie spełniają ich oczekiwań. Relatywnie częściej zadowoleni ze swoich władz są mieszkańcy wsi niż miast. Zdecydowana większość bo aż trzy czwarte badanych jest zdania, że dla
funkcjonowania i rozwoju miejscowości, w której mieszkają ważna jest działalność radnych.48% Polaków twierdzi, że po wyborach władze lokalne nie spełniają ich oczekiwań. 33% Badanych dobrze ocenia swoje władze pod tym względem. 75% respondentów uważa, że działalność radnych jest ważna dla funkcjonowania i rozwoju ich społeczności.Co ciekawe wśród osób niezadowolonych ze swoich władz, rzadziej niż wśród ogółu badanych obserwujemy gotowość do uczestnictwa w wyborach samorządowych.

 

1 2 3

następna

oprac. : Kamila Urbańska / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: