eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Powszechny Spis Rolny 2010: wyniki wstępne

Powszechny Spis Rolny 2010: wyniki wstępne

2011-01-31 10:43

Powszechny Spis Rolny 2010: wyniki wstępne

Gospodarstwa rolne i średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych posiadających pow © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła 1583 tys. i w porównaniu do poprzedniego spisu w 2002 r. zmniejszyła się o 373 tys., tj. o 19,1%.

Przeczytaj także: Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2014

fot. mat. prasowe

Gospodarstwa rolne i średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych posiadających pow

Gospodarstwa rolne i średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych

W 2010 r. średnia wielkość gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła 9,50 ha użytków rolnych, co oznacza jej zwiększenie o 13,1% w stosunku do 2002 r.

fot. mat. prasowe

Gospodarstwa rolne posiadające powyżej 1 ha użytków rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych

Gospodarstwa rolne posiadające powyżej 1 ha użytków rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych


Największy spadek liczby gospodarstw rolnych (o 22,7% w porównaniu do 2002 r.) odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych. Znacząco wzrosła liczba gospodarstw największych. W grupie obszarowej użytków rolnych 30-50 ha wzrost ten wynosił 11,0%, a w grupie powyżej 50 ha – 28,8%.

Poprawie uległa struktura gospodarstw rolnych. Udział gospodarstw najmniejszych w ogólnej liczbie gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, zmniejszył się z 58,6% w 2002 r. do 56,0% w 2010 r. W porównaniu do poprzedniego spisu, zwiększył się udział gospodarstw największych, choć nadal pozostaje on niewielki. Odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha zwiększył się z 5,9% w 2002 r. do 7,6% w 2010 r., w tym gospodarstw powyżej 50 ha, odpowiednio z 1,0% do 1,6%.

Użytkowanie gruntów

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła ok. 15005 tys. ha.

fot. mat. prasowe

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych


W ciągu ostatnich 8 lat, tj. od Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha zmniejszyła się o ok. 1,5 mln ha (o 9,1%). Wstępne wyniki PSR 2010 wskazują, że w stosunku do PSR 2002 powierzchnia zasiewów w tych gospodarstwach zmniejszyła się o ok. 0,5 mln ha (o 4,3%), a trwałych użytków zielonych o ponad 0,3 mln ha (o 10,0%), natomiast zwiększyła się powierzchnia sadów o ok. 0,1 mln ha (o 36,0%).

W gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych w strukturze powierzchni użytków rolnych ogółem udział powierzchni zasiewów wynosił 67,7% i w porównaniu do 2002 r. zwiększył się o 3,4 pkt. procentowego, udział powierzchni sadów wyniósł 2,3% i zwiększył się o 0,8 pkt. procentowego, natomiast odsetek trwałych użytków zielonych wyniósł 20,9% i zmniejszył się o 0,2 pkt. procentowego.

Powierzchnia zasiewów

Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła niespełna 10,2 mln ha i była mniejsza o ok. 0,5 mln ha niż w 2002 r. W strukturze powierzchni zasiewów ogółem w gospodarstwach rolnych posiadających powierzchnię użytków rolnych powyżej 1 ha, powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi stanowiła ok. 68,4% i wyniosła niespełna 7,0 mln ha.

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni zasiewów głównych upraw rolnych w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej

Struktura powierzchni zasiewów głównych upraw rolnych w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych


Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wskazują na istotne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych upraw w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych. W porównaniu do 2002 r. zmniejszył się udział zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi o 5,7 pkt. procentowego, ziemniaków o 3,8 pkt. procentowego, buraków cukrowych o 0,9 pkt. procentowego oraz warzyw gruntowych o 0,2 pkt. procentowego, natomiast zwiększył się udział rzepaku i rzepiku o 4,8 pkt. procentowego.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: