eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2014

Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2014

2014-10-08 10:28

Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2014

W polskich gospodarstwach rolnych panuje pesymizm © Visionsi - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

W polskich gospodarstwach rolnych panuje pesymizm. Z badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wynika, że brak optymizmu nie dotyczył tylko bieżącej sytuacji, ale i przyszłości. Wśród optymistów przeważali ludzie młodzi oraz osoby legitymujące się wyższym wykształceniem rolniczym. Wśród czynników niekorzystnie wpływających na działalność rolniczą wymieniane są m.in. zbyt wysokie ceny środków produkcji i zbyt niskie ceny wytwarzanych produktów rolnych.

Przeczytaj także: Gospodarstwa rolne: koniunktura XII 2013

W ocenie rolników zmiany koniunktury jakie miały miejsce w I półroczu br. kształtowały się niekorzystnie, biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolnej oraz popytu na produkty rolne. Pesymistyczne były również prognozy dotyczące zmian w II półroczu 2014 r. Należy jednak podkreślić, że opinie rolników o bieżącej (czerwiec 2014 r.) sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego były korzystne, a przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi wzrosła w porównaniu do poprzedniej edycji badania i wynosiła 4,1 p. procentowego.

Należy zauważyć, że opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych uzależnione były od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem.

fot. mat. prasowe

Bieżąca i prognozowana sytuacja

Poziom pesymizmu wśród ankietowanych gospodarstw rolnych maleje wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych


Analiza sald odpowiedzi w ww. grupach gospodarstw pokazuje, że:
  • osoby udzielające odpowiedzi z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej były zdecydowanie bardziej optymistyczne w ocenie koniunktury niż użytkownicy gospodarstw indywidualnych,
  • poziom pesymizmu malał wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych,
  • analogicznie jak w II półroczu 2013 r., gospodarstwa specjalizujące się/wyraźnie ukierunkowane na produkcję zwierzęcą korzystniej oceniały koniunkturę niż użytkownicy gospodarstw wielokierunkowych oraz gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną.
  • najbardziej optymistyczni w swoich ocenach zarówno sytuacji bieżącej jak i prognozowanej byli bardzo młodzi rolnicy (w wieku poniżej 25 lat) oraz osoby z wyższym wykształceniem rolniczym.

fot. mat. prasowe

Bieżąca i prognozowana sytuacja wg wieku osób kierujących gospodarstwem

Największy optymizm cechuje osoby młode, poniżej 25 roku życia oraz respondentów legitymujących się wyższym wykształceniem rolniczym.


Bieżąca ocena zarówno sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, jak i opłacalności była bardziej optymistyczna niż ocena zmian jakie zaszły w I półroczu 2014 r., jak również prognozy na II półrocze 2014 r. Oznacza to, że w czerwcu 2014 r. przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi była zdecydowanie mniejsza niż przy ocenie zmian ogólnej sytuacji gospodarstwa (plus 4,1 p. proc. wobec minus 12,1 p. proc.) oraz zmian opłacalności produkcji rolniczej w I półroczu 2014 r. (minus 4,4 p. proc. wobec minus 30,6 p. proc.). Inaczej wskaźniki kształtowały się w przypadku popytu. Opinia o bieżącym popycie była zdecydowanie mniej korzystna niż ocena zmian jakie zaobserwowano w poziomie popytu w I półroczu 2014 r. i prognozowano na II półrocze 2014 r.

Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży). Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż produktów roślinnych jak i zwierzęcych wyniosło minus 1,8 p. procentowego.

Zdecydowana większość rolników, podobnie jak w poprzednich edycjach badania, nie zamierzała dokonywać zmian w powierzchni użytków rolnych (89,4%). Wśród rolników, którzy takie zmiany planowali, dominowały zamierzenia o zwiększeniu powierzchni (o 4,8 p. proc.) nad zamierzeniami o zmniejszeniu areału. Podobnie, około 76% rolników prowadzących produkcję zwierzęcą, planowała pozostawić liczebność stada zwierząt o największym znaczeniu ekonomicznym bez zmian, a ci, którzy takie zmiany planowali w większości zamierzali pogłowie zwiększyć. Przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi wynosiła 7,3 p. procentowego.

 

1 2 3

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rolnicy, gospodarstwa rolne, GUS

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: