eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › gospodarstwa rolne
 • Skąd bierze się 915 mln zł zadłużenia na kontach rolników?

  Skąd bierze się 915 mln zł zadłużenia na kontach rolników?

  12:12 08.10.2019

  ... 123,8 tys. zł. Wielkopolska na największym minusie W podziale na województwa największe przeterminowane zadłużenie w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK mają firmy rolne z Wielkopolski. Tam jest też najwięcej niesolidnych dłużników, bo 237. Łączna kwota zaległości to w ich przypadku blisko 107 mln zł, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: zadłużenie Polaków, długi, rolnicy, rolnictwo
 • Zrównoważone rolnictwo: czy pochodzenie upraw ma znaczenie?

  Zrównoważone rolnictwo: czy pochodzenie upraw ma znaczenie?

  10:19 08.06.2016

  ... są pozyskiwane składniki spożywanego przez nich jedzenia. Polacy widzą zalety zrównoważonego rolnictwa Natomiast aż 84% polskich konsumentów zgadza się, że gospodarstwa powinny być prowadzone w sposób zrównoważony, by pozwoliło to na uprawy na tych terenach także przyszłym pokoleniom. Okazuje się zatem, że ... WIĘCEJ

  Tematy: zrównoważony rozwój, zasady zrównoważonego rozwoju, rolnictwo zrównoważone, rolnictwo
 • Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2014

  Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2014

  10:28 08.10.2014

  ... ceny wytwarzanych produktów rolnych. Informacje o badaniu Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2014 r. Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnicy, gospodarstwa rolne, GUS
 • Gospodarstwa rolne: koniunktura XII 2013

  Gospodarstwa rolne: koniunktura XII 2013

  12:43 03.03.2014

  ... grudniu 2013 r. przez Departament Rolnictwa GUS oraz Ośrodek Badań Koniunktury w Rolnictwie w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze. Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej powyżej 4 tys ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnicy, gospodarstwa rolne, GUS
 • Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2013

  Gospodarstwa rolne: koniunktura VI 2013

  10:50 02.10.2013

  ... 2013 r. przez Departament Rolnictwa GUS oraz Ośrodek Badań Koniunktury w Rolnictwie w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze. Badaniem zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej1 powyżej 4 tys ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnicy, gospodarstwa rolne, GUS
 • BGŻ wprowadza kredyt inwestycyjny dla rolników

  BGŻ wprowadza kredyt inwestycyjny dla rolników

  00:15 04.09.2013

  Bank BGŻ oferuje nowy kredyt inwestycyjny, który przeznaczony jest na finansowanie gospodarstw rolnych. Stanowi on alternatywę kredytów preferencyjnych, oferując znacznie szerszy i bardziej elastyczny zakres finansowania przy porównywalnych kosztach. Przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność rolniczą, które chcą powiększyć i unowocześnić ... WIĘCEJ

  Tematy: oferta banków, usługi bankowe, banki, usługi bankowe dla firm
 • Praca w gospodarstwie rolnym a okres zatrudnienia

  Praca w gospodarstwie rolnym a okres zatrudnienia

  12:28 03.06.2013

  ... należy, iż ustawodawca do zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nie wprowadza obowiązku przejęcia takiego gospodarstwa i jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem. Warto natomiast podkreślić, iż cytowany przepis dotyczy pracy „stałej ... wykonywania obowiązków na terenie, na którym jest lub było położone gospodarstwo rolne ... WIĘCEJ

  Tematy: staż pracy, okres zatrudnienia, gospodarstwo rolne, gospodarstwa rolne
 • Polski rolnik 2012

  Polski rolnik 2012

  09:29 29.03.2013

  ... w Polsce. - Już od 5 lat firma Martin&Jacob bada dla nas polskie gospodarstwa rolne. Wyniki tych analiz pomagają nam nie tylko w zrozumieniu potrzeb i ... z dwóch części. Pierwsza to tzw. omnibus. Zawiera zestaw pytań opisujących badane gospodarstwa rolne i domowe oraz psychograficzną charakterystykę producentów rolnych w grupie obszarowej powyżej 15 ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnicy, rolnictwo, wieś, badania społeczne
 • Powszechny Spis Rolny 2010: wyniki wstępne

  Powszechny Spis Rolny 2010: wyniki wstępne

  10:43 31.01.2011

  ... 1 września do dnia 31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24.00. Spisem rolnym zostały objęte gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Do zbierania danych wykorzystano rejestry administracyjne, a także zastosowano ... WIĘCEJ

  Tematy: GUS, spis rolny, Powszechny Spis Rolny 2010, gospodarstwa rolne
 • Gospodarstwo rolne: dzierżawa a przychody podatkowe

  Gospodarstwo rolne: dzierżawa a przychody podatkowe

  07:25 19.11.2010

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele rolnicze. A zatem dla uznania za źródło przychodów dzierżawy gospodarstwa rolnego lub jego składników najistotniejsze znaczenie ma okoliczność na jakie cele jest wydzierżawiane gospodarstwo rolne lub jego składniki. Przy określaniu zakresu ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, źródła przychodów, dzierżawa nieruchomości

 

1 2

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: