eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Koniunktura przemysłowa IX 2010

Koniunktura przemysłowa IX 2010

2010-09-23 10:15

Przeczytaj także: Koniunktura przemysłowa VIII 2010


We wrześniu 14% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75% jako wystarczające, a 11% jako zbyt małe. W porównaniu z wrześniem 2009 r. zwiększa się nieznacznie udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt małe i zbyt duże, natomiast spada – przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające.

W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają nieznaczne zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych (z 78% do 77%).

3. Handel detaliczny

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu jest zbliżony do notowanego w sierpniu br. i wynosi plus 3. Poprawę koniunktury sygnalizuje 20% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 17% (przed miesiącem odpowiednio 19% i 16%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

fot. mat. prasowe

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w handlu detalicznym

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w handlu detalicznym


Oceny bieżącej sprzedaży we wrześniu są bardziej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, natomiast przewidywania na najbliższe miesiące wskazują na możliwość zwiększenia sprzedaży. Zwiększają się trudności związane z regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych przy prognozach wskazujących na możliwość zmniejszenia się trudności w tym zakresie. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość zamawianych towarów u dostawców może się nieznacznie zwiększyć. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, nieco mniejsze niż przewidywano przed miesiącem. Przedsiębiorcy sygnalizują we wrześniu szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen towarów.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja jest zróżnicowana. Przedsiębiorstwa małe (w tym mikro) oceniają koniunkturę gospodarczą negatywnie, natomiast średnie i w szczególności duże – pozytywnie. Oceny bieżącej sprzedaży są pesymistyczne, zwłaszcza w podmiotach mikro. Tylko przedsiębiorstwa duże odnotowują wzrost sprzedaży, jednak wolniejszy niż miesiąc wcześniej. Odpowiednie prognozy są niekorzystne dla jednostek małych (zwłaszcza dla mikro). Przedstawiciele przedsiębiorstw średnich oczekują nieznacznego zwiększenia sprzedaży, natomiast jednostki największe przewidują duży wzrost w tym zakresie. Wszystkie klasy wielkości przedsiębiorstw oceniają negatywnie bieżącą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych, najgorzej jednostki małe (w szczególności mikro). W najbliższych miesiącach przedstawiciele jednostek małych (zwłaszcza mikro) wskazują na możliwość pogorszenia sytuacji w tym zakresie, natomiast przedsiębiorstwa średnie i duże prognozują polepszenie w regulowaniu zobowiązań.

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury dla omawianych branż są korzystne. Najlepiej koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem, dla której wskaźnik przyjmuje wartość plus 13 (plus 4 w sierpniu). Branża żywnościowa odnotowuje wskaźnik równy plus 4 (plus 6 przed miesiącem). Wskaźnik dla branży włókno, odzież, obuwie wynosi plus 2 (minus 1 w sierpniu). Branża pojazdy samochodowe odnotowuje brak zmiany w tym zakresie – 0 (plus 1 miesiąc wcześniej).

Oceny bieżącej sprzedaży towarów formułowane przez jednostki branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem są znacznie mniej negatywne niż przed miesiącem, w konsekwencji odpowiednie przewidywania są zdecydowanie korzystniejsze od prognoz z sierpnia. Branża odnotowała widoczną poprawę w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Podobnie kształtują się prognozy w tym zakresie. Stan zapasów towarów przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania. Mimo to przyszłe zamówienia na towary u dostawców mogą się znacząco zwiększyć. We wrześniu dyrektorzy jednostek sygnalizują wzrost zarówno bieżących jak i przyszłych cen towarów. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy planują zmniejszać zatrudnienie, choć w stopniu znacznie mniejszym niż przewidywano przed miesiącem.

poprzednia  

1 ... 4 5 6 7

następna

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: