eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wydajność pracowników a formy wynagradzania

Wydajność pracowników a formy wynagradzania

2010-09-01 13:02

Według najnowszego sondażu Kelly Services, globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie HR, ponad 75 proc. ankietowanych pracowników z Polski uważa, że byliby bardziej wydajni, gdyby uczestniczyli w zyskach pracodawcy lub posiadali akcje i udziały w zatrudniającej ich firmie.

Przeczytaj także: Pokolenie Y stawia na rozwój zawodowy

Wyniki sondażu wskazują również, że w przypadku 49 proc. zatrudnionych wynagrodzenie jest w pewnym stopniu uzależnione od realizacji celów. Częściej dotyczy to jednak pracowników w przedziałach wiekowych 48-65 oraz 30-47 (pokolenie X) niż pracowników w wieku 18-29 lat (pokolenie Y).

Wśród osób, których wynagrodzenie nie jest uzależnione od realizacji celów, ponad jedna trzecia respondentów (39 proc.) deklaruje, że pracowałaby bardziej wydajnie, gdyby jej zarobki były powiązane z osiąganymi wynikami, przy czym największe zainteresowanie takim sposobem wynagradzania wykazują pracownicy z pokolenia Y.

Ponadto, wedle wyników sondażu, idea, by pracodawcy w większym stopniu dbali o zdrowie zatrudnionych osób, spotyka się z silnym poparciem: ponad połowa badanych uważa, że pracodawcy powinni motywować pracowników do prowadzenia zdrowszego stylu życia, zachęcając ich do rzucenia palenia, utraty wagi oraz podejmowania ćwiczeń fizycznych.

„Wielu pracowników czuje się komfortowo w sytuacji, gdy ich wynagrodzenie jest w pewnym zakresie powiązane z ich wynikami indywidualnymi lub grupowymi. Oznacza to, że wiele osób ma pewność, iż dobrze wykonuje swą pracę i uważa, że może uczestniczyć w zyskach z bardziej wydajnej pracy”, komentuje Agnieszka Walter, Country General Manger w Kelly Services Poland.

„Co ciekawe, obserwujemy również rosnące oczekiwanie, że pracodawcy będą nie tyle wspierać, co wręcz aktywnie promować zdrowy styl życia wśród pracowników oraz zapewniać im zdrowe miejsca pracy. Może to przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom”, dodaje.

Poniżej pozostałe rezultaty sondażu przeprowadzonego wśród polskich pracowników na temat dodatkowych korzyści i świadczeń pozapłacowych:
  • 76 proc. respondentów deklaruje, że uczestnictwo w zyskach lub posiadanie akcji i udziałów w firmie zmotywowałby ich do bardziej wydajnej pracy, przy czym bodziec ten dużo silniej oddziałuje na mężczyzn niż na kobiety.
  • Przemysły, w których wynagrodzenie zależy w najwyższym stopniu od osiąganych rezultatów, to transport/dystrybucja, nauka/przemysł farmaceutyczny, handel oraz usługi.
  • Poza wynagrodzeniem, najwyżej cenioną korzyścią są szkolenia, a następnie świadczenia zdrowotne, elastyczne godziny pracy, służbowy samochód lub dofinansowanie użytkowania własnego samochodu oraz praca zdalna.
  • 61 proc.respondentów uważa, że bodźce do prowadzenia zdrowego trybu życia powinny być częścią świadczeń pracowniczych.
  • Najbardziej atrakcyjnym świadczeniem zdrowotnym, zapewnianym przez pracodawcę, wydaje się ubezpieczenie zdrowotne, a następnie dostęp lub zniżki na siłownię, środowisko wolne od tytoniu oraz korporacyjne programy treningowe.

Informacje o badaniu
W sondażu Kelly Global Workforce Index przebadano opinię około 134 000 osób, około 1100 z nich to respondenci z Polski.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: