eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Dane cyfrowe: do 2020 r. znaczący wzrost

Dane cyfrowe: do 2020 r. znaczący wzrost

2010-05-10 11:25

Firma EMC Corporation, przedstawiła wyniki nowego, sponsorowanego przez EMC i przeprowadzonego przez IDC badania "Dekada cyfrowego wszechświata - czy jesteście gotowi?". Czwarta aktualizacja badania tempa wzrostu ilości danych, zatytułowanego "Cyfrowy wszechświat" (Digital Universe), zawiera pomiary i prognozy dotyczące dużych ilości cyfrowych informacji tworzonych i kopiowanych każdego roku oraz wpływu tej sytuacji na użytkowników indywidualnych i informatyków na całym świecie.

Przeczytaj także: Rośnie ilość cyfrowych danych na świecie

Ilość informacji utworzonych w 2010 r. można przyrównać do ilości wpisów w serwisie Tweeter tworzonych przez 100 lat lub 75 miliardów iPadów.

W 2009 r. - roku wielkiej recesji - ilość informacji cyfrowych wzrosła o 62% w porównaniu z rokiem 2008 i wyniosła 800 mld gigabajtów (0,8 zettabajta). Jeden zettabajt to jeden bilion gigabajtów. Ilość informacji cyfrowych utworzonych w roku 2010 (1,2 zettabajta) można porównać z:
  • danymi w postaci cyfrowej, które mogą być wpisane w serwisie Tweeter przez każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na świecie przez 100 lat;
  • 75 mld w pełni załadowanych odtwarzaczy Apple iPad o pojemności 16 GB — taka ilość urządzeń wypełniłaby po brzegi cały stadion Wembley 41 razy, tunel pod górą Mont Blanc 84 razy, tunel Wielkiego Zderzacza Hadronów w ośrodku CERN 151 razy, Stadion Narodowy w Pekinie 15,5 razy lub biurowiec Taipei 101 Tower 23 razy;
  • pełnometrażowym odcinkiem popularnego serialu telewizji FOX „24 godziny” nadawanym bez przerwy przez 125 mln lat;
  • 707 bilionami kopii zawierającej ponad 2 000 stron amerykańskiej ustawy o ochronie praw pacjentów i dostępie do opieki zdrowotnej (Patient Protection and Affordable Care Act), która została wprowadzona w życie w marcu 2010. Karty dokumentu ułożone obok siebie wypełniłyby odległość pomiędzy Ziemią a Plutonem w obie strony 16 razy lub pokryłyby cały obszar Stanów Zjednoczonych warstwą papieru o grubości 90 cm.

Ponadto liczba plików, obrazów, nagrań lub innych nośników informacji cyfrowych wzrośnie 67 razy, a wszystkie dane będą wymagać zarządzania, zabezpieczenia i ochrony. Pomimo tak znacznego wzrostu ilości danych, liczba informatyków na całym świecie spadła 1,4 razy. W wyniku tej sytuacji dyrektorzy ds. informatyki szukają nowych poziomów efektywności i kontroli, kładąc coraz większy nacisk na rozwiązania typu cloud computing.

Jedna trzecia informacji cyfrowych pozostanie w użyciu lub zostanie przetworzona w środowisku chmury.
  • Ilość informacji cyfrowych tworzonych każdego roku wzrośnie 44 razy w okresie od 2009 do 2020 roku, kiedy wszystkie najważniejsze media — głosowe, TV, radio, drukowane — zmienią formę z analogowej na cyfrową.
  • Do 2020 r. ponad 1/3 wszystkich informacji cyfrowych tworzonych rocznie pozostanie w użyciu lub zostanie przetworzona w środowisku cloud computing.
  • Korzystając z usług cloud computing firmy mogą ograniczyć środki budżetowe działu IT przeznaczane na utrzymanie starszych systemów. Na tej podstawie firma IDC szacuje, ze wzrost wydatków na innowacje w działach IT może spowodować wzrost pozaplanowych przychodów o ponad 1 bilion USD pomiędzy rokiem bieżącym a końcem roku 2014.
  • Do roku 2020 odsetek informacji cyfrowych, które będą wymagać wyższego niż podstawowy poziomu zabezpieczeń wzrośnie z 30% do 50%.
  • Ilość obecnie tworzonych informacji w postaci cyfrowej jest o 35% większa niż pojemność dostępna do zapisania tych danych. W ciągu kolejnych siedmiu lat odsetek ten wzrośnie do ponad 60%.
  • Ponad 70% cyfrowego wszechświata jest tworzone przez użytkowników indywidualnych. Jednakże przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za przechowywanie, ochronę i zarządzanie ponad 80% cyfrowego wszechświata. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wzrośnie wraz z popularyzacją w firmach serwisów społecznościowych i technologii Web 2.0.

„Tegoroczne badanie Digital Universe odkrywa wiele pilnych krótko- i długoterminowych problemów strategicznych, z którymi muszą się mierzyć dyrektorzy ds. informatyki podczas tworzenia strategii informatycznych i planowania inwestycji. Specjaliści szybko zdają sobie sprawę, że aby pozostać w grze, należy wykonywać zadania w inny sposób — przekształcić tradycyjne infrastruktury w prywatne rozproszone centra przetwarzania danych, które będą oferować klientom wewnętrznym i zewnętrznym systemy informatyczne jako usługę. Prywatne środowiska cloud computing umożliwią spełnienie tych wymagań oraz zapewnią przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym nowe możliwości automatycznego zarządzania i zabezpieczania rosnących ilości informacji” - powiedział Joe Tucci, prezes i dyrektor generalny firmy EMC Corporation.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: