eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Jak przygotować kurs przez Internet?

Jak przygotować kurs przez Internet?

2008-11-28 13:59

Jak przygotować kurs przez Internet?

© fot. mat. prasowe

Przygotowanie kursu zdalnej edukacji (e-edukacji, edukacji przez internet) wydaje się proste. Ot, parę ćwiczeń, linki do gotowej wiedzy w encyklopediach online, forum dyskusyjne do wymiany poglądów i gotowe. Gdy jednak przychodzi czas na stworzenie programu nauczania, zaczynają się problemy. Kurs rządzi się bowiem nieco innymi prawami niż szkolenie, stąd nieco inaczej trzeba podejść do jego projektowania. Inaczej - czyli jak?

Przeczytaj także: E-learning: edukacja na odległość

Zasady zaprojektowania dobrego, przydatnego i rzeczywiście pouczającego e-szkolenia.

Opis zasad został zaczerpnięty z książki „Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki” Józefa Bednarka i Ewy Lubiny (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008). Wszelkie skróty i uzupełnienia za zgodą Wydawcy.

Pierwszym etapem pracy jest opracowanie dokładnej koncepcji e-szkolenia.
 1. Konieczne jest określenie celu dydaktycznego całego szkolenia oraz celów operacyjnych opisujących wiedzę i umiejętności jakie student powinien zdobyć w jego trakcie.
 2. Należy opisać sposób realizacji zamierzonego celu, metody które będą zastosowane do przekazania treści, a także do wprowadzenia studentów w istniejące zasoby wiedzy dostępne za pośrednictwem www.
 3. Niezbędne jest ustalenie wymagań dotyczących zaliczenia przedmiotu i sposobu ich egzekwowania.
 4. Zakres wiedzy wymaganej od studenta do zaliczenia przedmiotu musi być jasno określony i przedstawiony osobom uczącym się.
 5. Warto bardzo starannie przemyśleć strukturę kursu:
  • podzielić go na mniejsze jednostki (tematy, lekcje),
  • skonstruować układ powiązań pomiędzy poszczególnymi treściami i układ odwołań do wiedzy wcześniejszej,
  • dla osób bardziej dociekliwych przewidzieć odnośniki do informacji uzupełniających i rozszerzających.
 6. Należy starannie przygotować części kursu, uwzględniając fakt, że mają ona na ogół charakter wizualny (tekst wykładu, ilustracje, schematy i wykresy).
 7. Konieczne jest zaplanowanie różnorodnych form aktywności dla studentów oraz tematów do dyskusji na forum.
 8. Trzeba opracować zestaw pytań i zadań sprawdzających zarówno do samooceny osób uczących się, jak i do oceny słuchaczy przez prowadzącego.
 9. Przydadzą się również jako materiały pomocnicze: słownik pojęć kluczowych, spis literatury podstawowej i spis literatury uzupełniającej.
Kolejny zestaw wskazówek jest już bardziej zaawansowany i dotyczy bardziej warsztatu e-trenera oraz formy prowadzenia kursu przez internet. Jeśli trener chce zadbać o komfort i efektywność pracy własnej oraz słuchaczy, musi starannie:
 • zaprojektować model pracy zespołowej na odległość zgodnie z zasadami metody problemowej, metody projektu, metody analizy przypadku lub innej metody opartej na ustrukturyzowanym podejściu do nauczania,
 • zorganizować pracę studentów na platformie elektronicznej,
 • opracować koncepcję i wdrożyć system komunikowania się zespołu słuchaczy z uwzględnieniem potrzeb wynikających z modelu organizacji pracy z pierwszego podpunktu tej listy,
 • dobra odpowiednie narzędzia zapewniające komunikację wielokierunkową synchroniczną (możliwa natychmiastowa odpowiedź) oraz asynchroniczną (odpowiedzi dochodzą z opóźnieniem, w zależności od momentu w którym słuchacz włączy się do sieci komunikacyjnej),
 • zaprojektować system oceniania, uwzględniając dostępność do ocen z jednoczesnym zapewnieniem prywatności.

 

1 2 3

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: