eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Centra danych: walka z kryzysem

Centra danych: walka z kryzysem

2007-12-25 00:10

Firma Symantec opublikowała raport z badań dotyczących centrów danych na całym świecie. Przedstawione wyniki wskazują, że menedżerowie wdrażają wirtualizację i konsolidację serwerów, aby poradzić sobie z rosnącym kryzysem w centrach danych. Raport firmy Symantec podkreśla, że współcześni menedżerowie muszą sprostać skomplikowanym wyzwaniom, jakimi są: gwałtownie wzrastająca liczba umów dotyczących poziomu świadczonych usług (SLA), problemy związane z personelem oraz rosnące wydatki i rozwój centrów danych.

Przeczytaj także: Centra danych: średnie firmy otwarte na nowości

Dominujące wyzwania: umowy dotyczące poziomu świadczonych usług, rekrutacja personelu i rozwój

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że podstawowe wyzwania przed jakimi stoją dziś menedżerowie centrów danych, to wewnętrzne umowy dotyczące świadczonych usług, ciągły rozwój centrów danych oraz problemy z personelem. Wzrost środków budżetowych jest wolniejszy niż tempo rozwoju, a rygorystyczne umowy dotyczące świadczonych usług wymuszają stosowanie nowych narzędzi umożliwiających cięcie kosztów. Zgodnie z wynikami badań:
 • 65% respondentów twierdzi, że umowy dotyczące świadczonych usług istnieją w ich organizacji;
 • 32% ankietowanych uważa, że liczba umów dotyczących świadczonych usług gwałtownie wzrosła;
 • 51% respondentów zgłasza zwiększone trudności z realizacją umów dotyczących świadczonych usług w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • 85% ankietowanych stwierdza, że liczba umów dotyczących świadczonych usług w ciągu ostatnich dwóch lat stopniowo wzrastała.
Znacznie zwiększony stopień trudności w wypełnianiu zobowiązań wynikających z umów dotyczących świadczonych usług może być spowodowany stałymi problemami centrów danych, takimi jak złożoność i heterogeniczność, a także ciągłym niedoborem wykwalifikowanej kadry. Zarówno analizy jakościowe, jak i ilościowe wskazują, że znalezienie kompetentnych pracowników ze znajomością zagadnień biznesowych stwarza większe problemy niż niedobory kadrowe spowodowane ograniczeniami budżetowymi. Stały rozwój centrów danych, którego tempo zgodnie z prognozami ma się utrzymać, stanowi kolejne wyzwanie. Według wyników badań:
 • 52% respondentów twierdzi, że centrum danych ich organizacji ma niedobory kadrowe;
 • 69% respondentów szacuje rozwój centrum danych w swojej organizacji na 5% rocznie, natomiast 11% wskazuje co najmniej 20-procentowy wzrost w skali roku;
 • wzrost środków budżetowych w ciągu ostatnich dwóch lat wynosi zaledwie 7,1% na całym świecie.
Po uwzględnieniu korekty z tytułu średniej stopy inflacji wynoszącej 3%, wzrost środków budżetowych przeznaczonych na działalność centrów danych w ciągu ostatnich pięciu lat był minimalny. Wyniki pokazują, że organizacje są zmuszone wydawać większą część swojego ograniczonego budżetu na utrzymanie działalności firmy zamiast na podnoszenie jej wartości.

Wirtualizacja i konsolidacja serwerów głównymi strategiami redukcji kosztów

Większość respondentów wskazuje na wirtualizację i konsolidację serwerów jako główne strategie ograniczania kosztów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z wynikami badań:
 • 90% respondentów rozważa przynajmniej wirtualizację serwerów; aktualnie jest ona wdrażana przez 50% z nich.
 • 91% ankietowanych rozważa konsolidację serwerów; aktualnie jest ona wdrażana przez 58% z nich.
 • Wirtualizacja pamięci masowych jest również postrzegana jako potencjalne rozwiązanie; 75% respondentów rozważa skorzystanie z tej technologii.
 • 59% ankietowanych określa przeniesienie aplikacji do środowiska wirtualnego jako najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. 42% wskazuje przeniesienie aplikacji do zarządzania bazami danych.
Istnieją czynniki ograniczające realne zastosowanie wirtualizacji serwerów. Respondenci, którzy jeszcze jej nie przeprowadzili twierdzą, że narzędzia do wirtualizacji nie spełniają ich wymagań w zakresie przenoszenia serwerów o kluczowym znaczeniu dla działania firmy. Inne wnioski wynikające z badania:
 • 38% respondentów stwierdza, że jednym z podstawowych czynników uniemożliwiających zastosowanie wirtualizacji na serwerach o kluczowym znaczeniu dla działania firmy jest brak wysokiej dostępności i narzędzi do odtwarzania systemu po awarii dla serwerów wirtualnych.
 • 31% uważa, iż rozwiązania serwerów wirtualnych są wciąż zbyt nowe i niedojrzałe, aby umożliwiać niezawodne przeniesienie najważniejszych serwerów do produkcji.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: