eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › MSP: wirtualizacja serwerów opłacalna

MSP: wirtualizacja serwerów opłacalna

2010-01-06 11:21

MSP: wirtualizacja serwerów opłacalna

Korzyści z wirtualizacji ze względu na koszty, bezpieczeństwo i aplikacje © fot. mat. prasowe

Firma VMware Inc. przedstawiła wyniki kompleksowego badania wydajności operacyjnej, przygotowania na wypadek awarii i wykorzystania technologii wirtualizacji w małych i średnich firmach (MSP). Badanie wykazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat wskutek wypadków lub awarii w jednej trzeciej (33%) MSP wystąpiły przestoje systemów informatycznych, a co piąte z nich utraciło dane o znaczeniu krytycznym. W rezultacie w ponad połowie objętych badaniem firm (62%) spadła sprzedaż lub zmalała liczba klientów.

Przeczytaj także: Technologia wirtualizacji: wzrosną inwestycje

Wyniki badania pokazują, iż blisko osiem na dziesięć (77%) MSP uważa zatrzymanie dotychczasowych klientów za ważny cel biznesowy. Jednak mniej niż połowa z nich (47%) ma uaktualniony w czasie ostatnich dwóch lat plan działań zapewniających ciągłość biznesową, lub stosuje ścisłe reguły tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych.

„Właściciele małych i średnich firm rozumieją, że klienci są dla nich najważniejsi. Nie zdają sobie jednak w pełni sprawy z faktu, że przestoje systemów informatycznych mogą trwale pogorszyć ich relacje” — powiedział Andrzej Kontkiewicz z VMware. „Na szczęście wdrożenie wirtualizacji znacznie zwiększa gotowość na wypadek awarii i usprawnia usuwanie jej skutków, co ułatwia przedsiębiorstwom spełnianie wymagań klientów i utrzymanie ciągłości operacyjnej. [...]”

Wirtualizacja w małych i średnich firmach

fot. mat. prasowe

Korzyści z wirtualizacji ze względu na koszty, bezpieczeństwo i aplikacje

Korzyści z wirtualizacji ze względu na koszty, bezpieczeństwo i aplikacje

Badanie potwierdziło, że wirtualizacja przynosi małym i średnim firmom różnorodne korzyści. Większość z nich wskazywała na znaczną poprawę w takich obszarach jak: czas poświęcany na typowe czynności administracyjne (73%), dostępność aplikacji (71%), możliwość reagowania na zmiany potrzeb biznesowych (68%), tworzenie kopii zapasowych i ochrona danych (67%), zapewnienie ciągłości biznesowej (67%) oraz rentowność firmy i tempo wzrostu (67%).

„Korzyści z wirtualizacji może czerpać nawet mała, posiadająca tylko kilka serwerów firma. [...]” — powiedział A.Kontkiewicz. „Badania pokazują, że korzyści są znaczne dla wszystkich typów firm. Mniej wydają one na sprzęt, są lepiej przygotowane na wypadek awarii, mają bardziej zadowolonych klientów, a zaoszczędzony czas mogą przeznaczyć na podejmowanie nowych wyzwań biznesowych.”

Inne wyniki badania małych i średnich firm przeprowadzonego przez VMware
  • Najważniejsze obszary dla informatyki na rok 2010 to: poprawa bezpieczeństwa (61%), tworzenie kopii zapasowych i ochrona danych (52%), konserwacja posiadanej infrastruktury (42%), zmniejszenie zużycia energii (39%) oraz zapewnienie ciągłości biznesowej i usuwanie skutków awarii (39%).
  • Najważniejsze cele biznesowe na rok 2010 to: zatrzymanie ważnych pracowników (81%), kontrola kosztów (81%), pozyskiwanie nowych klientów (79%), utrzymanie dotychczasowych klientów (77%) oraz zwiększenie produktywności (77%).
  • Prawie dziewięć na dziesięć (89%) działów informatycznych poświęca co najmniej połowę czasu na rutynowe zadania administracyjne.
  • Firmy, które wprowadziły wirtualizację, postrzegają swoje działy informatyczne jako efektywniejsze. Jako efektywne lub bardzo efektywne ocenia swoje działy informatyczne 71% firm wykorzystujących wirtualizację i tylko 45% firm, które z niej nie korzystają.
  • Na ogół uważa się, że działy informatyczne sprawnie reagują na potrzeby biznesowe. Firmy, które wprowadziły wirtualizację, postrzegają swoje działy informatyczne jako sprawniejsze pod tym względem. Jako dobrze lub bardzo dobrze reagujące ocenia swoje działy informatyczne 73% firm wykorzystujących wirtualizację i tylko 57% firm, które z niej nie korzystają.
  • W 2009 r. budżety na informatykę były zróżnicowane. W 45% firm został on nieco lub znacznie zwiększony, a w 32% firm zmniejszony w porównaniu z rokiem 2008. 22% firm utrzymało go na niezmienionym poziomie.
Informacje o badaniu
Badanie małych i średnich firm na zlecenie VMware zostało przeprowadzone w Internecie wśród 309 przedstawicieli kadry kierowniczej firm i działów informatycznych z przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zatrudniających od 20 do 1000 pracowników. Wykonała je firma Bredin Business Information Inc. w okresie od 21 października do 5 listopada 2009 r. Badanie cechuje się marginesem błędu +/- 5,66 punktu procentowego przy poziomie ufności 95%.

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: