eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: Produkcja przemysłowa w I 2024 wyższa o 1,6% r/r

GUS: Produkcja przemysłowa w I 2024 wyższa o 1,6% r/r

2024-02-20 11:59

GUS: Produkcja przemysłowa w I 2024 wyższa o 1,6% r/r

Produkcja przemysłowa w styczniu wyższa o 1,6% r/r © u_oly6hcjdky z Pixabay

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w styczniu 2024 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 1,6% r/r. W porównaniu z grudniem 2023 wzrosła o 2,3%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 9% r/r, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,2%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 7,7% r/r, a w porównaniu z grudniem ubiegłego roku wzrosły o 0,5%.

Przeczytaj także: GUS: Produkcja przemysłowa w XII 2023 w dół o 3,9% r/r

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w styczniu br. odnotowano wzrost w skali roku w produkcji dóbr inwestycyjnych – o 14,4% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 4,5%, dóbr związanych z energią – o 1,9% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,7%.

Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 32,4%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 21,0%, pozostałego sprzętu transportowego – o 20,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 8,0%, artykułów spożywczych – o 5,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,6%.

fot. u_oly6hcjdky z Pixabay

Produkcja przemysłowa w styczniu wyższa o 1,6% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 9% r/r, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,2%.


Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 18 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 15,3%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,2%.

W porównaniu z grudniem ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w styczniu br. odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 28,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 22,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,9%, metali – o 19,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 19,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,7%, mebli – o 10,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem ub. roku, wystąpił w 17 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 40,5%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 39,3%, maszyn i urządzeń – o 18,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,4%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 3,1%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 r. w porównaniu z grudniem 2023 r.


Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 r. były o 0,2% niższe niż w grudniu 2023 r. Najbardziej spadły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 4,3%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 8,0% oraz górnictwie rud metali o 1,1%. Obniżono również ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,4%.

Wzrosły natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,7%, a także w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 0,2%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r.


W styczniu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku obniżono – o 9,0%. Największy spadek cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 11,0%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 12,2%, oraz górnictwie rud metali – o 14,6%. Obniżono również ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 9,2%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 21,8%.

W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny spadły – o 8,8%.

W skali roku wzrosły natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – o 0,7%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2024


Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,7%, a w porównaniu z grudniem 2023 r. – o 0,5%.

W styczniu 2024 r. w stosunku do grudnia 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych po 0,5%.

W porównaniu ze styczniem 2023 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,8%), robót budowlanych specjalistycznych (o 7,4%) oraz budowy budynków (o 6,7%).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: