eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: Produkcja przemysłowa w XII 2023 w dół o 3,9% r/r

GUS: Produkcja przemysłowa w XII 2023 w dół o 3,9% r/r

2024-01-22 11:04

GUS: Produkcja przemysłowa w XII 2023 w dół o 3,9% r/r

W grudniu 2023 produkcja przemysłowa spadła ©  Jonathan z Pixabay

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2023 roku produkcja przemysłowa spadła o 3,9% r/r. W porównaniu z listopadem br. spadła o 9,8%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 6,4% r/r, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,8%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 7,5% r/r, a w porównaniu z listopadem br. wzrosły o 0,3%.

Przeczytaj także: GUS: Produkcja przemysłowa w XI 2023 w dół o 0,7% r/r

Jak podał GUS, w okresie styczeń – grudzień 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 10,2% w stosunku do porównywalnego okresu 2021 r.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,5% niższym niż w analogicznym miesiącu 2022 r. i o 2,9% wyższym w porównaniu z listopadem 2023 r.

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w grudniu 2023 r. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 16,2%, dóbr zaopatrzeniowych – o 11,3% oraz mniejszy w produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 3,7% oraz dóbr związanych z energią – o 2,2%.

Według wstępnych danych w grudniu 2023 r., w stosunku do grudnia 2022 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 23,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 9,0%, w produkcji mebli – o 8,8%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 7,1%.

fot. Jonathan z Pixabay

W grudniu 2023 produkcja przemysłowa spadła

GUS podał, że w grudniu 2023 roku produkcja przemysłowa spadła o 3,9% r/r., a w porównaniu z listopadem br. aż o 9,8%.


Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2022 r., wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 47,8%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 7,5%.

W porównaniu z listopadem 2023 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2023 r. odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 24,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 23,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 21,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 21,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 19,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 18,3%, mebli – o 16,2%, metali – o 15,8%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2023 r., wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 21,2%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 19,4%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 8,6%.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2023 r. w porównaniu z listopadem 2023 r.


Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2023 r. były o 0,8% niższe niż w listopadzie 2023 r. Najbardziej spadły ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,1%. Obniżono również ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 0,9%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej obniżono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 3,7%.

W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja odnotowano spadek cen o 0,1%.

W górnictwie i wydobywaniu ceny utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r.


W grudniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku obniżono - o 6,4%. Spadek cen odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 7,9%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 22,5%.

W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny spadły – o 3,7%. W skali roku wzrosły natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 3,0%. Podniesiono także ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 2,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 8,9%, przy spadku cen w górnictwie rud metali – o 7,9%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2023


Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu z listopadem 2023 r. – o 0,3%.

W grudniu 2023 r. w stosunku do listopada 2023 r. zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,4%, a robót budowlanych specjalistycznych i budowy budynków po 0,3%.

W porównaniu z grudniem 2022 r. podniesiono ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,8%), robót budowlanych specjalistycznych (o 6,8%) oraz budowy budynków (o 6,4%).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: