eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-III 2023. Dodatnie saldo na poziomie 13,6 mld PLN

Handel zagraniczny I-III 2023. Dodatnie saldo na poziomie 13,6 mld PLN

2023-05-16 13:10

Handel zagraniczny I-III 2023. Dodatnie saldo na poziomie 13,6 mld PLN

Jakie obroty handlu zagranicznego w okresie I-III 2023? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie styczeń - marzec 2023 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 418,1 mld PLN, natomiast w imporcie - 404,5 mld PLN. Eksport wzrósł o 12,5%, a import o 3% r/r. Saldo było dodatnie i wyniosło 13,6 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-II 2023. Dodatnie saldo na poziomie 23 mld PLN

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 95,3 mld USD, a import 92,2 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 2,8%, a w imporcie spadł o 6,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,1 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 5,4 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 88,7 mld EUR, a import 85,9 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 8,5%, a w imporcie spadł o 0,7%). Dodatnie saldo wyniosło 2,9 mld EUR, podczas gdy w styczniu - marcu 2022 r. wyniosło minus 4,7 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,1% (w tym UE 75,5%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 64,9% (w tym UE 53,3%), wobec odpowiednio 88,3% (w tym UE 76,9%) i 62,0% (w tym UE 53,4%) w analogicznym okresie 2022 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,9%, a w imporcie 3,2%, wobec odpowiednio 4,2% i 9,1% w analogicznym okresie 2022 r.

fot. pixabay.com

Jakie obroty handlu zagranicznego w okresie I-III 2023?

Obroty w eksporcie sięgnęły 418,1 mld PLN, natomiast w imporcie - 404,5 mld PLN.


Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 95,9 mld PLN (minus 21,8 mld USD, minus 20,4 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 7,5 mld PLN (1,7 mld USD, 1,6 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 101,9 mld PLN (23,2 mld USD, 21,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 99,9 mld PLN (22,8 mld USD, 21,2 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu - marcu 2023 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia - marca 2022 roku odnotowano spadek z Belgią o 7,8%, Włochami o 5,7%, Chinami o 4,5%, Niemcami o 1,3%.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie 2022 r. 65,1%), a importu ogółem – 60,1% (wobec 59,4% w styczniu - marcu 2022 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,1 p. proc. i wyniósł 28,2%, a w imporcie spadł o 0,9 p. proc. i stanowił 20,0%. Dodatnie saldo wyniosło 36,8 mld PLN (8,3 mld USD, 7,8 mld EUR) wobec 22,3 mld PLN (5,6 mld USD, 4,9 mld EUR) w analogicznym okresie 2022 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 302,6 mld PLN, w tym z UE – 268,8 mld PLN, wobec odpowiednio 278,9 mld PLN, w tym z UE 257,7 mld PLN w analogicznym okresie 2022 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,4 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,6 p. proc., Belgii o 1,5 p. proc., Czech o 0,9 p. proc., a Francji o 0,5 p. proc.

W styczniu - marcu 2023 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych w eksporcie. W imporcie wzrosty odnotowano w 5 sekcjach.
W eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 66,3%), napojów i tytoniu (o 35,4%), żywności i zwierząt żywych (o 27,1%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 25,3%), maszyn i urządzeń transportowych (o 19,1%), różnych wyrobów przemysłowych (o 8,9%), chemii i produktów pokrewnych (o 2,8%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 0,7%). Spadek dotyczył surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 10,8%) oraz towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 37,0%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 33,7%), w napojach i tytoniu (o 25,8%), w żywności i zwierzętach żywych (o 24,3%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 10,9%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 6,8%). Największy spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 49,6%), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 12,6%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 4,9%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 0,8%) oraz w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 0,3%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: