eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-II 2023. Dodatnie saldo na poziomie 23 mld PLN

Handel zagraniczny I-II 2023. Dodatnie saldo na poziomie 23 mld PLN

2023-04-14 12:35

Handel zagraniczny I-II 2023. Dodatnie saldo na poziomie 23 mld PLN

Jakie obroty w handlu zagranicznym I-II 2023? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie styczeń - luty 2023 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 267 mld PLN, natomiast w imporcie - 244 mld PLN. Eksport wzrósł o 13%, a import o 1% r/r. Saldo było dodatnie i wyniosło 23 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I 2023. Dodatnie saldo na poziomie 6,8 mld PLN

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 61,2 mld USD, a import 55,9 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 4,7%, a w imporcie spadek o 6,4%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 5,3 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 1,3 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 57,0 mld EUR, a import 52,1 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 10,3%, a w imporcie spadek o 1,4%). Dodatnie saldo wyniosło 4,9 mld EUR, podczas gdy w styczniu - lutym 2022 r. wyniosło minus 1,1 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,6 % (w tym UE 76,0%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 66,0% (w tym UE 55,2%), wobec odpowiednio 87,6% (w tym UE 76,3%) i 62,1% (w tym UE 53,5%) w analogicznym okresie 2022 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,9%, a w imporcie 3,0%, wobec odpowiednio 5,1% i 8,8% w analogicznym okresie 2022 r.

fot. pixabay.com

Jakie obroty w handlu zagranicznym I-II 2023?

Z danych GUS wynika, że obroty w eksporcie sięgnęły 267 mld PLN, natomiast w imporcie - 244 mld PLN.


Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 55,7 mld PLN (minus 12,8 mld USD, minus 11,9 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 5,8 mld PLN (1,3 mld USD, 1,2 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 72,9 mld PLN (16,7 mld USD, 15,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 68,2 mld PLN (15,6 mld USD, 14,6 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu - lutym 2023 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia - lutego 2022 roku odnotowano spadek z Belgią o 6,7%, Włochami o 3,2%, Chinami o 1,5%, Niemcami o 0,5%.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,8% eksportu (w analogicznym okresie 2022 r. 64,8%), a importu ogółem – 62,2% (wobec 59,7% w styczniu - lutym 2022 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,1 p. proc. i wyniósł 28,0%, a w imporcie spadł o 0,4 p. proc. i stanowił 20,8%. Dodatnie saldo wyniosło 24,1 mld PLN (5,6 mld USD, 5,2 mld EUR) wobec 14,8 mld PLN (3,7 mld USD, 3,2 mld EUR) w analogicznym okresie 2022 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 186,6 mld PLN, w tym z UE – 168,9 mld PLN, wobec odpowiednio 172,5 mld PLN, w tym z UE 159,5 mld PLN w analogicznym okresie 2022 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,8 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,7 p. proc., Belgii o 1,7 p. proc., Czech o 1,1 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

W styczniu - lutym 2023 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych w eksporcie. W imporcie wzrosty odnotowano w 5 sekcjach.

W eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 72,6%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 36,3%), napojów i tytoniu (o 33,1%), żywności i zwierząt żywych (o 32,0%), maszyn i urządzeń transportowych (o 16,3%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 13,2%), różnych wyrobów przemysłowych (o 8,2%), chemii i produktów pokrewnych (o 5,0%) oraz towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 1,7%). Spadek dotyczył surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 8,5%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 69,2%), w napojach i tytoniu (o 28,7%), w żywności i zwierzętach żywych (o 12,2%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 7,3%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 0,1%). Największy spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 36,3%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 32,0%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 16,3%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 10,9%) oraz w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 8,7%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: