eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I 2023. Dodatnie saldo na poziomie 6,8 mld PLN

Handel zagraniczny I 2023. Dodatnie saldo na poziomie 6,8 mld PLN

2023-03-15 13:24

Handel zagraniczny I 2023. Dodatnie saldo na poziomie 6,8 mld PLN

Jakie saldo w handlu zagranicznym w styczniu? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w styczniu 2023 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 131,1 mld PLN, natomiast w imporcie - 124,3 mld PLN. Eksport wzrósł o 12%, a import o 5,6% r/r. Saldo było dodatnie i wyniosło 6,8 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-XII 2022. Ujemne saldo na poziomie 92,5 mld PLN

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 29,8 mld USD, a import 28,3 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 4,5%, a w imporcie spadek o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,5 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 0,2 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 28,1 mld EUR, a import 26,7 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 11,1%, a w imporcie o 4,7%). Dodatnie saldo wyniosło 1,5 mld EUR, podczas gdy w styczniu 2022 r. wyniosło minus 0,1 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 88,3 % (w tym UE 76,3%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 65,5% (w tym UE 53,5%), wobec odpowiednio 87,9% (w tym UE 76,7%) i 62,0% (w tym UE 53,1%) w analogicznym okresie 2022 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,8%, a w imporcie 3,5%, wobec odpowiednio 5,0% i 8,2% w analogicznym okresie 2022 r.

fot. pixabay.com

Jakie saldo w handlu zagranicznym w styczniu?

Saldo było dodatnie i wyniosło 6,8 mld PLN.


Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 29,4 mld PLN (minus 6,7 mld USD, minus 6,3 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 1,9 mld PLN (0,4 mld USD, 0,4 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 34,2 mld PLN (7,8 mld USD, 7,3 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 33,5 mld PLN (7,6 mld USD, 7,2 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu 2023 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia 2022 roku odnotowano spadek z Rosją o 62,0%, Belgią o 9,2%, Czechami o 2,3% oraz Włochami o 1,9%.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,2% eksportu (w analogicznym okresie 2022 r. 65,0%), a importu ogółem – 62,1% (wobec 64,5% w styczniu 2022 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 27,2%, a w imporcie spadł o 0,8 p. proc. i stanowił 20,6%. Dodatnie saldo wyniosło 10,1 mld PLN (2,3 mld USD, 2,2 mld EUR) wobec 7,5 mld PLN (1,8 mld USD, 1,6 mld EUR) w analogicznym okresie 2022 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 94,6 mld PLN, w tym z UE – 84,6 mld PLN, wobec odpowiednio 84,1 mld PLN, w tym z UE 77,9 mld PLN w analogicznym okresie 2022 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,7 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,7 p. proc., Belgii o 1,9 p. proc., Czech o 1,5 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

W styczniu 2023 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowano wzrost w większości sekcji towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie. Po raz pierwszy od dłuższego okresu wystąpiły także spadki, szczególnie w imporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 92,7%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 75,6%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 74,6%), napojów i tytoniu (o 51,3%), żywności i zwierząt żywych (o 32,2%), maszyn i urządzeń transportowych (o 10,4%), różnych wyrobów przemysłowych (o 6,5%), chemii i produktów pokrewnych (o 5,9%) oraz towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 1,2%). Spadek dotyczył surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 6,5%).

W imporcie wzrost zanotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 86,8%), w napojach i tytoniu (o 45,1%), w żywności i zwierzętach żywych (o 19,5%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12,4%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 9,3%). Największy spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 32,8%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 31,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 15,3%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 10,2%) oraz w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 4,2%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: