eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-XII 2022. Ujemne saldo na poziomie 92,5 mld PLN

Handel zagraniczny I-XII 2022. Ujemne saldo na poziomie 92,5 mld PLN

2023-02-15 12:03

Handel zagraniczny I-XII 2022. Ujemne saldo na poziomie 92,5 mld PLN

Jakie wyniki handlu zagranicznego w 2022 roku? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie I-XII 2022 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 1 607,3 mld PLN, natomiast w imporcie - 1 699,8 mld PLN. Eksport wzrósł o 22,1%, a import o 28,5% r/r. Saldo było ujemne i wyniosło 92,5 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-XI 2022. Ujemne saldo na poziomie 82,1 mld PLN

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 363,3 mld USD, a import 384,3 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 6,2%, a w imporcie o 11,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 21,0 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. wyniosło minus 1,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 343,8 mld EUR, a import 363,7 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 19,3%, a w imporcie o 25,6%). Ujemne saldo wyniosło 19,8 mld EUR, podczas gdy w styczniu - grudniu 2021 r. wyniosło minus 1,5 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,2 % (w tym UE 75,6%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 62,1% (w tym UE 51,3%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 75,1%) i 62,7% (w tym UE 54,1%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,9%, a w imporcie 6,3%, wobec odpowiednio 5,7% i 7,9% w analogicznym okresie 2021 r.

fot. pixabay.com

Jakie wyniki handlu zagranicznego w 2022 roku?

Z danych GUS wynika, że obroty w eksporcie sięgnęły 1 607,3 mld PLN PLN, natomiast w imporcie - 1 699,8 mld PLN.


Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 409,3 mld PLN (minus 92,1 mld USD, minus 87,5 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 27,8 mld PLN (minus 6,9 mld USD, minus 6,1 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 344,6 mld PLN (78,0 mld USD, 73,7 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 343,0 mld PLN (77,3 mld USD, 73,3 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu - grudniu 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku za wyjątkiem Rosji, gdzie wystąpił spadek w imporcie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,6% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 64,5%), a importu ogółem – 62,5% (wobec 65,1% w styczniu - grudniu 2021 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,0 p. proc. i wyniósł 27,8%, a w imporcie spadł o 0,7 p. proc. i stanowił 20,2%. Dodatnie saldo wyniosło 103,8 mld PLN (23,3 mld USD, 22,2 mld EUR) wobec 101,7 mld PLN (26,4 mld USD, 22,3 mld EUR) w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 1 217,8 mld PLN, w tym z UE – 1 085,9 mld PLN, wobec odpowiednio 949,7 mld PLN, w tym z UE 878,4 mld PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,2 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,5 p. proc., Belgii o 1,5 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,5 p. proc.

W styczniu - grudniu 2022 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 122,2%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 118,4%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 96,1%), żywności i zwierząt żywych (o 32,0%), chemii i produktów pokrewnych (o 23,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 21,7%), maszyn i urządzeń transportowych (o 18,1%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 15,0%), różnych wyrobów przemysłowych (o 12,9%) oraz napojów i tytoniu (o 7,3%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 144,0%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 107,2%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 72,1%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 28,2%), w żywności i zwierzętach żywych (o 27,7%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 25,2%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 22,2%), w napojach i tytoniu (o 19,5%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 18,9%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 15,0%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: