eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-IX 2022. Ujemne saldo na poziomie 68,3 mld PLN

Handel zagraniczny I-IX 2022. Ujemne saldo na poziomie 68,3 mld PLN

2022-11-17 12:27

Handel zagraniczny I-IX 2022. Ujemne saldo na poziomie 68,3 mld PLN

Jakie obroty handlu zagranicznego I-IX 2022? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie I-IX 2022 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 1 170,9 mld PLN, natomiast w imporcie - 1 239,3 mld PLN. Eksport wzrósł o 22,9%, a import o 31,4% r/r. Saldo było ujemne i wyniosło 68,3 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-VIII 2022. Eksport wzrósł o 22,2%, a import o 30,9%

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 271,4 mld USD, a import 287,2 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,1%, a w imporcie o 15,5%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 15,9 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 251,9 mld EUR, a import 266,7 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 20,3%, a w imporcie o 28,5%). Ujemne saldo wyniosło 14,7 mld EUR, podczas gdy w styczniu - wrześniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,0 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,5% (w tym UE 75,8%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 61,7% (w tym UE 51,6%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 75,1%) i 63,7% (w tym UE 55,2%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,6%, a w imporcie 7,0%, wobec odpowiednio 5,6% i 7,5% w analogicznym okresie 2021 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 295,0 mld PLN (minus 68,0 mld USD, minus 63,4 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 32,6 mld PLN (minus 8,0 mld USD, minus 7,1 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 259,3 mld PLN (60,2 mld USD, 55,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 247,9 mld PLN (57,3 mld USD, 53,3 mld EUR).

fot. pixabay.com

Jakie obroty handlu zagranicznego I-IX 2022?

Obroty w eksporcie sięgnęły 1 170,9 mld PLN, natomiast w imporcie - 1 239,3 mld PLN.


Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu - wrześniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,3% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,0 %), a importu ogółem – 63,4% (wobec 64,5% w styczniu - wrześniu 2021 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 p. proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie spadł o 0,8 p. proc. i stanowił 20,5%. Dodatnie saldo wyniosło 70,8 mld PLN (16,3 mld USD, 15,2 mld EUR) wobec 73,6 mld PLN (19,4 mld USD, 16,1 mld EUR) w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 880,4 mld PLN, w tym z UE – 790,6 mld PLN, wobec odpowiednio 686,9 mld PLN, w tym z UE 636,9 mld PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,2 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,4 p. proc., Belgii o 1,3 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,5 p. proc.

W styczniu – wrześniu br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 150,1%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 149,3%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 93,1%), żywności i zwierząt żywych (o 32,2%), chemii i produktów pokrewnych (o 29,5%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 25,6%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 17,6%), maszyn i urządzeń transportowych (o 15,4%), różnych wyrobów przemysłowych (o 13,9%) oraz napojów i tytoniu (o 7,4%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 257,8%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 110,9%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 88,0%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 33,1%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 27,9%), w żywności i zwierzętach żywych (o 27,7%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 26,3%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25,3%), w napojach i tytoniu (o 19,7%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 14,0%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: