eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Niepełnosprawni w pracy

Niepełnosprawni w pracy

2006-10-05 00:21

Niepełnosprawni w pracy

© fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych to istotny problem polskiego rynku pracy. Serwis rekrutacyjny Pracuj.pl wsparł działania Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i przeprowadził wśród swoich użytkowników ankietę na temat postrzegania osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.
Tylko co trzeci (31%) ankietowany deklaruje, że kiedykolwiek pracował z niepełnosprawnym współpracownikiem. Jednocześnie aż 97% badanych nie miałoby nic przeciwko temu, gdyby w ich firmie pracowały osoby niepełnosprawne.

Z opinii osób pracujących kiedykolwiek z niepełnosprawnymi wynika, że zajmowały one przede wszystkim stanowiska szeregowe - twierdzi tak 68% z nich. Tylko 1 na 10 osób pracowała z osobą niepełnosprawną zajmującą stanowisko kierownicze, choć 65% ankietowanych uważa, że niepełnosprawni mogliby je zajmować.

Ponad 80% użytkowników serwisu Pracuj.pl, którzy odpowiedzieli na ankietę, jest zdania, że niepełnosprawni nie mają lub raczej nie mają trudności z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych. Przekonanie to jest silniejsze wśród osób, które pracowały już z niepełnosprawnymi - uważa tak aż 86% z nich.

Jeszcze więcej, bo blisko 90% ankietowanych, nie zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby niepełnosprawne są mniej wydajnymi pracownikami.
Ponad ¾ uczestników ankiety (75%) zgadza się ze stwierdzeniem, że niepełnosprawnym bardziej niż osobom sprawnym zależy na utrzymaniu pracy, a 65% uważa, że niepełnosprawni są bardziej sumiennymi pracownikami. Osoby niepełnosprawne w większości postrzegane są również jako bezkonfliktowe i niesprawiające problemów. Tylko 3% ankietowanych uważa są one bardziej konfliktowe niż sprawni współpracownicy, a jeszcze mniej (2,5%) twierdzi, że stwarzają problemy.

Zdaniem większości osób pracujących i szukających pracy niepełnosprawni nie stanowią również obciążenia dla przedsiębiorstwa – twierdzi tak tylko 5 na 100 ankietowanych osób. Aż 80% uważa natomiast, że zatrudnienie niepełnosprawnych jest korzystne dla zakładu pracy. Większą świadomość korzyści związanych z obecnością niepełnosprawnych w firmie mają osoby, które już z nimi współpracowały.

Nieco ponad połowa badanych nie podziela opinii, że osoby niepełnosprawne częściej korzystają ze zwolnień lekarskich. Ze stwierdzeniem tym zgadza się tylko co szósty badany. Osoby, które pracowały już z niepełnosprawnymi statystycznie częściej udzielały odpowiedzi „zdecydowanie nie”. Aż 1/3 nie miała zdania w tej kwestii.
Użytkownicy Pracuj.pl biorący udział w ankiecie są raczej przeciwni nakazywaniu zakładom pracy zatrudniania osób niepełnosprawnych - taką opinię wyraziła blisko połowa osób. Tylko co czwarty badany uważa, że taki nakaz powinien istnieć. Blisko ¾ ankietowanych jest zdania, że pracodawcy niezatrudniający osób niepełnosprawnych nie powinni z tego powodu ponosić konsekwencji finansowych. W ankiecie znalazło się również pytanie o to, czy jej uczestnicy czują się skrępowani w obecności osoby niepełnosprawnej. Aż 88% stwierdziło, że nie, a 6% wskazało na odpowiedź „raczej tak”.

Informacje o badaniu
Ankieta była dostępna w portalu Pracuj.pl przez cały wrzesień 2006 r. Odpowiedzi udzieliło 1514 osób. Ankieta składała się z 10 pytań, badających opinie i przekonania dotyczące osób niepełnosprawnych w miejscu pracy.

oprac. : Aleksander Walczak / eGospodarka.pl


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: