eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel zagraniczny I-IV 2022. Ujemne saldo na poziomie 45,3 mld PLN

Handel zagraniczny I-IV 2022. Ujemne saldo na poziomie 45,3 mld PLN

2022-06-15 11:32

Handel zagraniczny I-IV 2022. Ujemne saldo na poziomie 45,3 mld PLN

Jakie wyniki handlu zagranicznego w okresie I-IV 2022? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie I-IV 2022 roku. Obroty w eksporcie sięgnęły 487 mld PLN, natomiast w imporcie - 532,3 mld PLN. Eksport wzrósł o 17,3%, a import o 33,7% r/r. Saldo było ujemne i wyniosło 45,3 mld PLN.

Przeczytaj także: Handel zagraniczny I-III 2022. Ujemne saldo na poziomie 30 mld PLN

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 119,5 mld USD, a import 130,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,5%, a w imporcie o 23,6%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 11,1 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 106,2 mld EUR, a import 116,1 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 16,1%, a w imporcie o 32,4%). Ujemne saldo wyniosło 9,9 mld EUR, podczas gdy w styczniu - kwietniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 3,8 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów


Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 88,1% (w tym UE 76,3%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 60,8% (w tym UE 51,7%), wobec odpowiednio 86,5% (w tym UE 75,4%) i 64,8% (w tym UE 56,4%) w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,1%, a w imporcie 9,3%, wobec odpowiednio 5,5% i 6,6% w analogicznym okresie 2021 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 121,0 mld PLN (minus 29,7 mld USD, minus 26,4 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 29,9 mld PLN (minus 7,4 mld USD, minus 6,5 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 105,6 mld PLN (25,9 mld USD, 23,0 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 96,3 mld PLN (23,6 mld USD, 21,0 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów


W styczniu - kwietniu 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,8% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65,3 %), a importu ogółem – 64,8% (wobec 64,8% w styczniu - kwietniu 2021 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,2 p. proc. i wyniósł 27,8%, a w imporcie spadł o 1,7 p. proc. i stanowił 20,3%. Dodatnie saldo wyniosło 27,4 mld PLN (6,7 mld USD, 6,0 mld EUR) wobec 32,8 mld PLN (8,7 mld USD, 7,2 mld EUR) w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów


Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 370,1 mld PLN, w tym z UE – 337,4 mld PLN, wobec odpowiednio 295,4 mld PLN, w tym z UE 275,1 mld PLN w analogicznym okresie 2021 roku.

Import według kraju wysyłki – kraje


Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 4,8 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,4 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,5 p.proc.

W styczniu – kwietniu br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 242,8%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 137,8%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 62,6%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,0%), chemii i produktów pokrewnych (o 24,2%), żywności i zwierząt żywych (o 21,5%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 20,4%), różnych wyrobów przemysłowych (o 12,1%), napojów i tytoniu (o 6,6%) oraz maszyn i urządzeń transportowych (o 6,3%).

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 373,1%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 112,9%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 111,6%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 41,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 38,0%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 31,0%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25,3%), w żywności i zwierzętach żywych (o 20,0%), w napojach i tytoniu (o 18,6 %) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12,1%).

Departament Handlu i Usług
Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: